fredag 16 mars 2012

Språksociologi


Tema språksociologi SvA mars 2012

Tidsplan

Vecka 11 Genomgång språksociologi och hur man skriver utredande uppsats. Eleverna delas upp i följande grupper:

 1. Kroppsspråk, gester och kulturkrockar: ________________________
 2. Maktspråk: ________________________ , ________________________
 3. Ortnamn, Falkenbergs historia, halländska ord: ________________________
 4. Vilka dialekter talas på skolan? : ________________________
 5. Vilka språk talas på skolan? : ________________________
 6. Ungdomsspråk: ________________________
 7. Invandrarspråk: ________________________
 8. Nyord 2006-2012: ________________________
 9. Fult språk, svordomar och slang: ________________________
 10. Mäns och kvinnors språk: ________________________
 11. Tvåspråkighet och flerspråkighet: ________________________

Vi går igenom hur man skriver utredande text/uppsats/rapport/vetenskaplig text/referat och hur man hänvisar till källor med fotnoter. Detta skall ingå i era uppsatser:

 1. Rubrik
 2. Innehållsförteckning
 3. Inledning och bakgrund; syfte och frågeställningar
 4. Metod (hur har ni gått tillväga) och material (vad har ni använt/läst)
 5. Undersökning (här presenterar ni själva arbetet) Kan även vara film, tabeller, praktiskt
 6. Resultat och diskussion (här besvarar ni era frågeställningar och berättar vad ni har kommit fram till).
 7. Källförteckning

Ni jobbar själva med att hitta fakta, artiklar, böcker om ert ämne. Var noga med att skriva upp alla källor. Gör klart enkäter, intervjufrågor, filmer (annat sätt att redovisa).

Vecka 12

Sammanställ era enkäter, intervjuer, filmer och litteraturgenomgångar. Lägg in eventuella filmer från youtube eller som ni har gjort själva och länkar i era keynotes. Vi följer upp hur långt alla grupper har kommit. Vi ser film om språksociologi. (Svenska dialektmysterier svt play).


Genomgång språkhistoria. PPT+ film. Därefter fortsätter ni att arbeta med era egna undersökningsområden.

Vecka 13

Diskussion kring språkhistoria, språksociologi och flerspråkighet. Varför förändras språk?

Gör klart era presentationer och öva på att framföra dessa.


Vecka 14

Redovisa språksociologi

vecka 15 Påsklov

Vecka 16

Omdömesdiskussion och utvärdering.