måndag 30 maj 2016

Stadsbiblioteket

Idag är vi i Stadsbiblioteket. 
Vi har guider som talar våra språk. 
Vi ska skaffa lånekort och låna böcker på svenska, engelska och våra modersmål. 

måndag 23 maj 2016

Sj-ljudet


Att lära sig stava på svenska är svårt. Många av våra ljud låter likadant, men stavas olika. Ett exempel på detta är Sj-ljudet. Se exempel nedan och fyll på med ord med tiden som de dyker upp i de texter ni läser. 

Ni kan öva på http://www.elevspel.se/amnen/svenska/1915-ovning-i-sj-ljudet.htmlSj
Sk
Stj
Skj
J
Sju
Skön
Stjärna
Skjorta
Jalusi
Sjal
SkidorSjuk
SkivarSjö
Skör
Skär
Människa
Kanske

Ch
-ti
-ss
-si
-x
Choklad
Station
Diskussion
Konklusion
Reflexion
Chick
MotionChock
Charm

Sh
G
-gi
-ge
-g
Shorts
Genre
Religiös
Sergeant
Östgöte
Shilling


Eloge

-sti
-xj
-ige
Sch
Kristianstad
Växjö
Beige
Schack
Inför nivå-testerna i svenska som andraspråk SPRINT grupp 3 Nybörjare

Hej!

Terminen är snart slut. Ni har haft två prov i svenska. Ett på kapitel 1-3 och ett på kapitel 4-5. I fredags hade ni prov i matte. På onsdag den 25/5 har ni prov i geografi. Fredagen den 3/6 har ni nivå-tester i svenska och kommer därefter eventuellt att delas in i nya grupper.

Det ni har gjort i övningsboken kan ni öva på på:


Målen för terminen finner ni här:

Mål i svenska:

Du skall kunna föra ett samtal på svenska.

Du skall kunna skriva en enkel text på svenska. Genrer: Brev, beskrivning, sammanfattning, mail, diktamen, berättelse, mindmap, film (novell-dramaturgi), låtanalys etc

Du skall kunna innehåll till exempel: hälsningsfraser, möbler, årstider, adjektiv, familjerelationer, månader, siffror, färger, känslor, fritid, politik, partier, samhällskunskap, demokrati, diktatur, president, kung, republik, monarki, samhällskunskap, genus, flicknamn, pojknamn, Allemansrätt, naturarter, landskap, världsdelar etc.

Om innehåll:
Film: Hoppet
Utställningar: Normer, Tillsammans, Afghan Tales

Du ska kunna grammatik till exempel: adjektiv, substantiv i bestämd form, singular och plural, verb och tempus, possessiva pronomen, ordföljd. Se även längre ned.

HUR? Genomgångar, läsa i textboken, arbeta i övningsboken, samtalsövningar, kroppsspråk, rollspel, dans, film,skriva, samtala, lyssna, kahoot, skärmkorsord, prov kap 1-3, prov kap 4-6, slutprov för terminen, prov i geografi, läsförståelse, hörförståelse, uttal, ord

Du skall kunna digitala verktyg: skrivprogram, presentation, sociala medier, mail, edwise, kahoot, digitala spåret, UR, SLI, youtube, appar

Grammatik och ordklasser:

Substantiv i singular och plural

Substantiv i bestämd form och obestämd form

Oregelbundna och regelbundna verb

Verb i tempus

Ordföljd och omvänd ordföljd

Adjektiv, synonymer och motsatser

Räkneord

Prepositioner och lägesord

Skriva text:

Stor bokstav och punkt

Skiljetecken

Styckeindelning

Sj- ljudet:

Ord
Uttal i IPA
sju
/ɧʉ̟ː/
skön
/ɧøːn/
stjärna
/ˈɧæːɳa/
skjorta
/ˈɧʊʈa/
schack
/ɧak/
/ɧalɵˈsiː/
choklad
/ɧʊkˈlɑː/
station
/staˈɧuːn/
motion
/mɔtˈɧuːn/ eller /mʊtˈɧuːn/
diskussion
/dɪskɵˈɧuːn/
konklusion
/kɔnklɵˈɧuːn/
reflexion
/rɛflɛkˈɧuːn/
shorts
/ɧoːʈʂ/
genre
/ˈɧaŋɛr/
religiös (gi)
/reliˈɧø:s/
sergeant (ge)
/særˈɧant/
östgöte
/ˈœɧœtə/
/krɪˈɧansta/
/ˈvɛkɧøː/

Ord
Uttal i IPA
chick
/ʂik/ (eller /ɕik/)
beige
/beːʂ/ eller /bɛːʂ/
eloge
/eˈlo:ʂ/
shilling
/ˈʂɪlɪŋ/

På detta elevspel kan eleverna träna K-ljud, NG-ljud, Å eller O-ljud, E eller Ä-ljud, Sj-ljud, TJ-ljud, J-ljud, M-ljud, N-ljud och S-ljud


På detta spel kan du träna om det skall vara en eller två konsonanter:


På detta spel kan du träna prepositioner och läge