tisdag 25 oktober 2016

Leksaker som riktar sig till flickor och pojkar

(Bakgrund:

När vi jobbat med Hjältar kom vi in på frågor om varför många hjältar är män.
Vi tittade på vilka kvinnor som är hjältar och hur dessa framställs.
Vi jämförde egenskaper som män som är hjältar har och egenskaper som kvinnor som är hjältar har.

Var kommer detta ifrån?

Det måste börja när vi är barn?)

Leksaker som riktar sig till flickor och pojkar

Leksaker som riktar sig till pojkar: bilar, svärd, verktyg, lego, superheroesLeksaker som riktar sig till flickor: dockor, leksaksspis, smink, barbie
Frågor att ställa sig:

Varför är det så att vuxna bestämmer vad barn ska leka med?

Hur hade det varit om vi gett flickorna verktyg och pojkarna dockor?

Vad gör det för pojkars självförtroende om de tror att de måste vara superheroes, starka,  kunna bygga hus och kunna allt om teknik?

Vad gör det med flickors självförtroende om de från tidig ålder lär sig att sminka sig och att de måste vara söta. De lär sig omhändertagande, att ta hand om dockor och att laga mat i leksaksspisen?

Hur reagerar vissa vuxna om en flicka leker med bilar eller en pojke vill ha klänning?

Är barn så olika egentligen?

Eller är det vi vuxna som skiljer på om barn är flickor eller pojkar.Diskutera bilderna och vad det står för. Ni kan föra era diskussioner på somaliska och på dari. Försök sedan sammanfatta delar av diskussionen på svenska.

fredag 21 oktober 2016

Planering av tema hjältar

Tisdagen den 18/10


Högläsning från läroboken.

Elever får skriva om en hjälte.


Skrivmall:
Min hjälte är….
Jag har valt hjälten för att…
Tre argument för att välja denna hjälte är...
Tre egenskaper som hjälten har…
Jag tycker om hjälten för att…
Jag tycker att en hjälte ska vara…
Min hjältes superkrafter är…
Jag känner till superkrafter som…
Om jag hade haft en superkraft hade det varit…
Jag vill helst ha den superkraften för att…
Tre argument för att denna superkraft är bäst är….


Onsdagen den 19/10

Förbered att redovisa muntligt om din hjälte. Välj en bild som vi kan visa på projektorn.

Utgå från stödmallen och det du skrev igår, men försök skriva ihop texten till en sammanhållen text.

Stryk under de viktigaste orden i texten. Skriv dessa ord som stödord.

Skriv stödord på lappar så att du kommer ihåg vad du skall berätta.

När du berättar för klasskompisarna om din hjälte får du titta på stödorden.


Fredagen den 21 oktober

Ni är klara med er skrivuppgift om hjältar och ni redovisade i onsdags.

Vi kollar på tre filmer om män som är hjältar.(Nästa vecka ska vi jämföra hur kvinnor och män framställs, men då behöver vi våra studiehandledare.)
Vi sammanställer orden som tas upp i filmen och tar hjälp av bildstöd.

Vi tar hjälp av våra flera språk och översätter orden till dari och somaliska.  

HJ-ord
Bildstöd
Modersmål
Hjälte

Hjälpa

Hjärta

Hjärna

Hjul

Hjältedåd

Hjältemod

Hjälm

Hjässa

Hjort


Måndagen den 24/10

Första timmen är Shukri med. (Kan Parviz vara med också?) Bra om eleverna får titta på männen som är hjältar och kvinnorna som är hjältar och kunna diskutera på sitt modersmål.Frågor att ta ställning till:

Framställs kvinnor och män lika?
Har kvinnor och män som är hjältar samma egenskaper?
Vilka egenskaper framställs kvinnan med?
Vilka egenskaper framställs männen med?


Skrivuppgift:

Tisdagen den 25/10

Vi fördjupar våra jämförelser genom att skriva upp dem i ett gemensamt dokument som ett venn-diagram. Alla elever får tillsammmans fylla på med information.

Onsdagen den 26/10

Vi kollar på leksaker som riktar sig till tjejer och killar och diskuterar färger, aktiviteter leksakerna hänvisar till att utföra, och vilka som är aktiva och passiva.

Eleverna får diskutera i språkgrupper.( Bra om Parvis och Shukri kan vara med.).

Fredagen den 28/10

Uppföljning och utvärdering.

Reflektion och lärlogg.

Hj-ord med bildstöd. (Tema hjältar)

Ni är klara med er skrivuppgift om hjältar och ni redovisade i onsdags.

Vi kollar på tre filmer om män som är hjältar.Vi sammanställer orden som tas upp i filmen och tar hjälp av bildstöd.

På måndag får vi ta hjälp av våra flera språk och översätta orden till dari och somaliska.  


Då kan vi göra en jämförelse mellan hur män som är hjältar framställs och hur kvinnor som är hjältar framställs..

HJ-ord
Bildstöd
Modersmål
Hjälte

Hjälpa

Hjärta

Hjärna

Hjul

Hjältedåd

Hjältemod

Hjälm

Hjässa

Hjort

onsdag 19 oktober 2016

Vilka kvinnliga hjältar känner ni till?

Frågor att fundera över: 

Kan en kvinna vara hjälte?

(Dum fråga kan jag tycka, men som ni elever ser, står den i en lärobok.)

Min fråga då: Är det skillnad på män som är hjältar och kvinnor som är hjältar?

Framställs hjältarna olika om de är tjejer eller killar?

Är hjälteegenskaperna samma för kvinnor och män?

Vilka kvinnliga hjältar känner ni till?

Vi tittar på några kvinnliga hjältar: 

Rosa Parks

Jeanne dÀrc


Moder Theresa


Xena


Daenerys Targaryen
(Game of thrones)
  

Pippi LångstrumpLänkar:

http://www.expressen.se/omtalat/nyheter/31-kvinnor-som-ar-viktigare-for-svenska-elever-att-lara-sig-om-an-namnen-pa-nazi/

http://ng.se/blogg/sorayahashim/taggar/hjaltinnor
Hjältar

Uppstart av tema om hjältar.

Vi gör en gemensam tankekarta på vilka hjältar vi känner till. Vi tar upp superhjältar, hjältar som vi har i vår omgivning som ställer upp för oss, hjältar som ställt upp för samhället och världen, och andra personer som vi har som förebilder och idoler.

Vi går igenom ord på svenska, dari och somaliska:

hjälte
idol
mod
stark
superkraft
flyga
röntgensyn
hjälpa
ställa upp
betydelsefull

Högläsning från läroboken.

Filmklipp som stöttning tiill texten:

Robin Hood

Superman


Zlatan
Elever får skriva om en hjälte.


Skrivmall:
Min hjälte är….
Jag har valt hjälten för att…
Tre argument för att välja denna hjälte är...
Tre egenskaper som hjälten har…
Jag tycker om hjälten för att…
Jag tycker att en hjälte ska vara…
Min hjältes superkrafter är…
Jag känner till superkrafter som…
Om jag hade haft en superkraft hade det varit…
Jag vill helst ha den superkraften för att…
Tre argument för att denna superkraft är bäst är….


Muntlig redovisning

Förbered att redovisa muntligt om din hjälte. Välj en bild som vi kan visa på projektorn.

Utgå från stödmallen och det du skrev efter skrivmallen, men försök skriva ihop texten till en sammanhållen text.

Stryk under de viktigaste orden i texten. Skriv dessa ord som stödord.

Skriv stödord på lappar så att du kommer ihåg vad du skall berätta.

När du berättar för klasskompisarna om din hjälte får du titta på stödorden.

torsdag 13 oktober 2016

Svenska som andraspråk: Språkutvecklande arbete och IKT- tips till elever och kollegor.

Lärplattformar:
Google apps for education (Suits) (GAFE)- Elever och kollegor kan skriva i samma dokument.
Edmodo- lärplattform som är gratis, påminner om facebook, lärare från hela världen delar material.
Edwise- används i Mölndal
Hjärntorget, Learn it, First class, Unikum och skolbanken- används på andra håll i Sverige. '
Digitalt läromedel:
Clio (Finns för svenska som andraspråk och kommer för förberedelseklass)
SvA-app
Skrivverktyg:
Google apps for education (Suits) (GAFE)- Elever och kollegor kan skriva i samma dokument.
Word
Skolstil
Writereader
Bookcreator
Infinote
Evernote
Story Creator
Översättningsverktyg:
SayHi Translate
Lexin
Google översätt
Prizmo: Scanna text och få den uppläst
iTranslate
Filmverktyg och redigeringsverktyg:
Movieeditor
Audioeditor
Show me
iStopMotion
iMovie med greenscreenfunktionen
Youtube
Moviemaker
Photoshop
Moodle: Anonyma bedömningar
Explain everything

Planeringsverktyg och mindmapverktyg:
Audionote: anteckna och lyssna samtidigt
Mindnote: tankekarta med inbyggd talsyntes
Popplet
Padlet
Trello
Mindmeister
Berättarröst, ge respons på elevers texter/arbeten, diktafon, ljudinspelning, skärminspelning och liknande verktyg:
Dragon dictation
Voice Assistant
Soundnote
Spreaker
Kaizena
Movenote
Garageband
Tala och berätta verktyg:
Ritprata
Aurasma: Scanna en bild och appen visar en film. Eleven ritar och presenterar sig själv.
Powtoons
Videoscribe
Comic life
Pic collage
Story Creator
Ordkunskap och bokstavsinlärning:
tap to talk
world cloud
Bitsboard: speech language app
Babbel
Spello
Synonymer
Stava Rex
Stava
Wordfeud
Words in a pic
Speak it
Glosor
Se bokstavsljuden
Speak text
Levande bokstäver

Övriga verktyg:
Sono Flex lite SWE
Läs och förstå
Sliderocket
Twitter
Goodreader
Voicethread
Legimus
Prezi
Lyssna och läs
Pearltrees
Learn swedish
Svenska tidningar
Readly
Hello talk
Programmering:
Koju
Kodu
Scratch
Länkar och webbresurser:
Läs- och skrivportalen (Läslyftet)
spraketifokus.se europeisk språkportfolio översatt till olika språk. Eleverna kan även använda det för självbedömning.
Digitalaspåret
Elevspel
Sva-app
Padlet
issuu
Youblisher
Animoby: presentationer med ljud
Storify
www.feedly.com
prosodia.se
Metodbanken.se
Niki agenda
Storybird
Puppet pals 2
Storyjumper
voki
Videolicious
Hur man kan jobba språkutvecklande med IKT- se nationellt centrum för svenska som andraspråk
Videoscribe
Newhive
Go animate
Metodbank sensus.se

Boktips
Sara Persson- Nyanlända elever- undervisning, mottagande och flerspråkighet
Anna Kaya- Att undervisa nyanlända
Maria Bjärregaard, Björn Kindenberg- Språkutvecklande SO- undervisning
Gibbons och Meike Hajjer- Språkutvecklande undervisning (fel titel- sök på namnen).
Lars Johan Clemenson- Organisationskultur, förändring och konsten att utveckla en ledningsgrupp
Filmer:
Brave på vimeo .com
Personer:
Dylan Wiliam, Helen Timperley
Organisationer:
Pedagogiskt centrum
Begrepp:
Formativ bedömning
Språkutvecklande undervisning
Lärande och IKT
Augmented reality