måndag 27 februari 2017

Nyheter- återberätta


Förmågor och lärandemål: (Du ska kunna)

 • Du ska kunna berätta vad som sägs på nyheterna/texten.
 • Du ska kunna sammanfatta viktiga stödord till det som hänt på nyheterna/texten.
 • Du ska kunna läsa och förstå texten.
 • Du ska kunna förstå orden med hjälp av svenska/dari/somaliska/polska/kurdiska/engelska ordlistor och bilder.
 • Du ska kunna skriva en text om vad texten handlar om.
 • Du ska kunna uttala orden i texten.
 • Du ska återberätta nyheten för dina kompisar.
 • Du ska kunna berätta vad du har lärt dig. (Egen reflektion).

Vi kollar på Lilla Aktuellt och skriver stödord till nyheterna.

Vi går igenom artikelstruktur och vad som står på en förstasida, i en ledare, i inrikesnyheter, utrikesnyheter, debattartiklar och insändare.


Bildresultat för new york times

Eleverna kollar i dagstidningar och väljer ut en nyhet som de vill berätta om.


Eleverna skriver om texten med egna ord.

Eleverna skriver stödord till texten.

Eleverna lär sig att återberätta en nyhet.

Eleverna återberättar nyheten för sina klasskompisar.


torsdag 23 februari 2017

Ords funktion (verb, adjektiv, adverb- ordklasser, grammatik).

Ord delas in i ordklasser och satsdelar efter vilken funktion ordet har. Vill ordet berätta eller beskriva vad du gör eller hur du ser ut?
(Linda Ammitzböll, 2016, popplet)

Adjektiv berättar hur du är, verb vad du gör och adverb hur du gör det.

Alla ord har en funktion

Vi delar upp ord i ordklasser och satsdelar. Svåra ord som inte säger så mycket. Det det handlar om är hur vi använder orden. Det finns ord som beskriver hur vi ser ut. Det finns ord som berättar vad vi gör. Det finns ord som berättar hur vi gör det vi gör.  I denna text kommer du att få lära dig om adjektiv, verb och adverb.

Adjektiv

Adjektiv är ord som beskriver substantiv (saker eller personer). Adjektiv beskriver hur du ser ut eller hur du är. Beskrivande ord som glad, snäll, fin, rolig, tråkig, liten  och stor. Hur ser din kompis ut? Vad är det hos din vän som du tycker om?

Träna adjektiv:


Komparera adjektiv:


Verb

Verb (ordklass) eller predikat (satsdel)  är ord som berättar vad du gör, eller beskriver händelser. Jag springer till skolan. Jag träffar min kompis. Jag kan läsa. Igår tränade jag. Vad tycker du om att göra?

Film:Träna verb:Träna predikat: (samma som verb, fast satsdel)


Adverb

Adverb är beskrivande ord som berättar hur du gör något. Jag hoppar högt. Högt är adverb. Jag springer snabbt. Jag tränar hårt. Orden ser ut som adjektiv, men syftar till verbet (vad man gör). Adverben slutar på t.

Är det adjektiv eller adverb? Öva:


Film om adjektiv eller adverb:Öva på ordklasser:Ordförklaringar

Funktion = Hur ett ord används. Om det beskriver eller berättar.
Verb =  vad du gör
Adjektiv = hur du ser ut eller är
Adverb = hur du gör något, till exempel hoppar högt
Beskriva = svara på frågan: hur ser något ut?
Berätta = tala om, säga
Händelser = vad har hänt?
Ordklasser = grupp av ord med samma funktion till exempel, adjektiv, verb och adverb.
Satsdelar = en satsdel är en, eller flera ord som tillsammans skapar en mening (en sats). Tillexempel predikat (verb). Jag hoppar. (Jag är subjekt och hoppar är predikat/verb).
Hoppar = Göra ett hopp, studsa, (engelska jump)
Skriver = formar bokstäver, textar
Läser =  förstå text, plugga, avläsa
Springer = Rör sig fort, löper
Tränar = Gymmar, spelar fotboll, går på idrott
Glad = lycklig, road, munter, livad, uppåt, leende
Snäll = god, rar, trevlig, omtänksam, fin
Rolig = får folk att skratta, gör andra glada
Tråkig =  trist, sorglig, ledsam, tradig
Liten = kort, låg, ung
Stor = lång, hög, tjock, gammal
Högt = långt, (Han hoppar högt- över ett högt hinder)
Snabbt = fort, raskt, kvickt
Hårt = Jag tränar hårt (Jag tränar mycket, intensivt, duktigt, på allvar. Jag kämpar)

Ändra verben från presens till preteritum

Arbeta i par. Ändra orden från presens till preteritum. Presens är idag. Jag spelar idag. Jag hoppar idag. Preteritum är igår. Jag spelade igår, jag hoppade igår.

Presens (idag)
Preteritum (igår)
läser

skriver

hoppar

springer

spelar

lyssnar

dansar

tränar

åker

cyklar
Beskrivande ord, adjektiv och adverb

    Arbeta i par. Sitt gärna med någon med samma modersmål om det går. Översätt orden till ditt modersmål. Ta hjälp av lexin, google översätt eller valfri översättningsmetod.

Svenska
Modersmål
glad

snäll

fin

tråkig

rolig

trött

liten

stor

(hoppar) högt

(springer) fort

(läser) snabbt

(skriver) fint

(tränar) hårtHur skriver man en insändare?

En insändare är en text där du berättar vad du tycker om något. Texten kan läsas i en tidning. En insändare kan också vara ett svar på vad någon annan tycker.

Vad är en insändare?

En insändare är en text där du berättar vad du tycker. Till exempel skolmaten. Det kan vara ett svar på vad någon annan tänker. Säg att du läser en text om att maten i skolan är dålig. Själv kanske du tycker att den är god? Då kan du skriva ett svar på någon annans text.
Välj ett ämne att skriva om

Om du ska skriva en insändare behöver du först komma på vad du ska skriva om. Det kan vara något du är arg för eller glad för. Du väljer Vad? själv. Vill du skriva om skolmat, fler ställen för barn att vara efter skolan, mindre läxor, ta bort reklam, eller fler bussar till skolan? Fundera också vad andra skulle kunna tycka och hur du kan svara. Det du tycker kallas åsikt. Det du säger för att vinna kallas argument. Hur ska du få andra att tycka som du?

Hur skriver man en inledning?

I början av texten skriver du vad texten ska handla om, exempelvis skolmat. Berätta om “problemet”.  Tala om hur du vill ha skolmaten. Efter början hoppar du ner en rad.

Brödtext

I resten av texten skriver du anledningar till att du vill ändra något. Berätta vad du håller med om och vad du inte håller med om. Tänk på vad de skulle svara som inte tycker som du.  Skriv motargument, saker att skriva där du bevisar att du har rätt.

Hur skriver man en avslutning?

När du tycker att du fått med allt du behöver ska du skriva ett slut på texten. I slutet kan du sammanfatta det du skrivit om. Du kan avsluta genom att skriva en fråga: “Varför går det inte fler bussar till skolan?” Eller en uppmaning “Så jag tycker att vi måste sluta klaga på skolmaten!”


Svenska
Modersmål
Ämne (att skriva om) (subject to write about)

inledning

rubrik

brödtext

avslutning

åsikt

argument

motargument

förbjuda

uppmana

tidningTexten och meningarna

Mer idrott i skolan
Rubrik
Jag tycker att vi ska ha mer idrott i skolan. Bakgrunden till detta är att  många pratar om att ta bort idrott till fördel för andra ämnen.  Enligt Magnus Lindwall professor i idrottsvetenskap har människor som tränar lättare att koncentrera sig.
Inledning/
Bakgrund
I skolan  har vi idrott två gånger i veckan. Idrott är roligt och det är ett ämne i skolan som vi får betyg i.
Text
Mitt första argument är att det är inte alla som har råd att träna utanför skolan. Därför kan idrotten i skolan vara ens enda chans att spela fotboll.
Argument 1
Mitt andra argument är att du kommer orka mer och ha lättare att koncentrera dig i skolan. Visst vill vi att alla ska lyckas i skolan?
Argument 2
De som inte håller med skulle säkert säga att de är för trötta för att träna. Eller att de inte hinner för de måste plugga. Mot detta säger jag att forskningen faktiskt bevisat att man orkar mer om man tränar.
Motargument
och svar på tal
Om ingen av mina första argument räcker för att övertyga er så är mitt tredje argument att de som tränar håller sig friska och lever längre.
Argument 3
För att avsluta min insändare vill jag sammanfatta mina argument till varför vi måste ha mer idrott i skolan. Alla ska få vara med och ha råd att träna. Det är bra för hälsan så att vi kan tänka och må bra. Det är dessutom roligt! Så min uppmaning till politikerna är: Satsa på mer idrott i skolan!
Avslutning
“En som inte har råd med gymkort”
Signatur


Skriv en insändare!

Att kunna argumentera och föra  fram sin åsikt är en rättighet i samhället. För att få andra att hålla med finns det tips och knep om hur du kan skriva. Att skriva en insändare handlar inte bara om att tycka något, utan även att få andra att hålla med.
Instruktionsfilm om hur man skriver en insändare om det viktigaste yrket

(SFI med Viktor, 2016, youtube)

Arbetsgång:


 1. Arbeta enskilt. Titta på filmen om hur man skriver en insändare.
 2. Välj ett ämne att skriva om.
 3. Skriv tre argument.
 4. Kom på motargument.
 5. Ge svar på tal på motargumenten.
 6. Skriv en bra inledning
 7. Skriv en bra avslutning
 8. Kom på en passande rubrik.
 9. Sammanställ din text och skriv rent.http://www.clioonline.se/forberedelseklass/omraaden/laesa-och-skriva/sakprosa/insaendare/laer-dig-delarna-till-en-insaendare/