torsdag 16 oktober 2014

Samverkan arbetsliv och skola


Vi har ett starkt samarbete mellan skola och företag. JM har hjälpt oss att bygga en Parkourbana tillsammans med elever. Elever kommer ut på studiebesök och praktikveckor. Vi har Framtidsvecka. Idag har vi haft Speed-dejting med flera företagare. Vi har några företag där vi har ett längre samarbete.


Läs om vårt samarbete skola arbetsliv: onsdag 17 september 2014

Valet 2014 Projekt med årskurs 7-9 Sjumilaskolan

8 lektioner om Valet!

1. Eleverna fick berätta om sina förkunskaper om Val och demokrati. Vi gjorde en gemensam mindmap i popplet.

Vi kollade på en film om vikten av att rösta och hur det hade sett ut om Sverige inte varit en demokrati och istället varit en diktatur. Vi sammanställde en tabell som förklarade vad demokrati var på ena sidan och vad diktatur var på andrasidan.

De ord som var svåra sammanställde vi i ett skärmkorsord där eleverna fick förklara orden för varandra.


2. Vi gick ut i närområdet och kollade vilka partier som finns representerade på Biskopsgården och varför det är så.


3. Vi åkte till Valstugorna i Göteborg och intervjuade politikerna.


4. Vi gjorde filmer och podcasts om Biskopsgården och vad vi vill förändra här:5. Vi sökte information om de olika partierna och gjorde collage:7. Vi hade ett skolval.


8. Efter riksdagsvalet analyserade vi Valresultatet.Länkar:
http://www.ur.se/maktfaktorn/#/skapa-ett-valsystem skapa demokratiskt beslutssystem

http://www.pearltrees.com/gullis/riksdags-material/id12337494

https://docs.google.com/presentation/d/1hiHfwvWqsz7v5w4kNsX1rAo_otwa7tEp5N3DLVHO_SM/mobilepresent?pli=1#slide=id.p Valresultatet

Reading to learn.

Vi har påbörjat en utbildning som heter Reading to learn. Läs mer: http://centerforskolutveckling.goteborg.se/sv/reading-to-learn-satsning-ska-framja-elevers-larande-och-sprakutveckling-2013-08-05

Jag tänkte börja med noveller.

1. Dictogloss:

August Strindberg "Ett halvt ark papper" Lyssna på samma text tre gånger. Första gången bara lyssna. Andra gången lyssna och ta stödanteckningar. Tredje gången lyssna och fyll i dina anteckningar. 
Berätta för din kompis vad novellen handlar om. 
Skriv en sammanfattning av novellen. 
http://etthalvtarkpapper.se/category/lyssna/svenska-lyssna/
Vill de hellre lyssna på andra språk så finns den på hemsidan på 30 olika språk: http://etthalvtarkpapper.se/category/lyssna/Vill de hellre läsa: http://etthalvtarkpapper.se/category/lasa/svenska/  http://etthalvtarkpapper.se/category/lasa/svenska/ (övriga språk) http://etthalvtarkpapper.se/lasa/


2. Förberedande för läsning: "Vad är det jag som lärare vill att eleverna skall få ut av texten?"Vad är det för genre och syfte? Detaljerad läsning först stycke för stycke, sedan mening för mening och slutligen ord för ord med eleverna. Vi går in djupare i textens olika delar. Vad säger rubriken? Hur inleds novellen? Hur beskrivs karaktärerna och miljön? Vad betyder orden? Vad kan vi läsa ut mellan raderna? Hur avslutas novellen? Vilka delar finns med i en novell. Vi går igenom genre, texttyp och berättarteknik.Vi läser texten tillsammans. Vi skriver om texten med samma innehåll fast med andra ord. Hur kan man förklara detta på andra sätt? Vi kollar på texten genom olika lässtrategier och läsarroller. Se vidare:  http://www.enlasandeklass.se/tips/ 

3. Vi skriver en gemensam text.

4. Eleverna får skriva egen text.

5. Jag kommer välja ut texter på olika nivåer för sambedömning. Vi kommer att utgå från dessa modelltexter när vi sedan jobbar formativt för att utveckla våra (elevernas) texter.

måndag 8 september 2014

Länklista

Finns både som app och webbresurs:


http://drive.google.com Elever kan skriva tillsammans, göra presentationer, spara mappar efter ämne, lärare eller klasser. Digital portfolio och samarbetsytor. Inspelad respons, eller respons i kommentarer. Samtal kring det skrivna genom videokonferenser i googlehangout.


http://www.socrative.com/ Likt voto och kan också användas för exempelvis glosprov


http://voicethread.com/ Redovisa och diskutera ihop.


https://www.edmodo.com/ Gratis lärplattform där elevers resultat blir färgerna grön, gul och röd och där de kan göra om tills alla resultat är gröna. Finns också ett delat “bibliotek” där lärare har delat sina planeringar. Större än facebook och bara för skolan.


http://popplet.com/  Digital tankekarta för att bygga upp elevers förförståelse. Kan också användas för nyckelbegrepp och ordfamiljer.


https://soundcloud.com/ Låt eleverna spela in radioprogram. Alla elever skall ha en röst. Som en del i det formativa arbetet lär de genom att ta omtagningar, lyssna på varandras program och att jobba med kamratrespons. De får möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande och deras progression i lärandet genom att lyssna på sig själva och utvärdera.


http://youtube.com Lägg in era filmer, presentationer etc på elevernas arbeten eller dina lektioner så är det lätt att länka därifrån till bloggen eller er lärplattform. Kamratrespons eller lärarrespons genom annoteringar.


http://wordpress.com Bloggverktyg synliggör elevernas lärande och kamratrespons


http://blogger.com Bloggverktyg synliggör lärande, kollaborativt lärande, elever lär av varandra.


http://ne.se Informationssök och lärpaket kopplat till pedagogisk planering, filmer och faktatexter. Skapa egna lärpaket eller välj de som andra lärare har skapat.


http://pinterest.com Skapa egna länklistor eller låna andras.


http://pearltrees.com Skapa egna länklistor eller låna andras.


Finns som app:


Skolstil: Skriv text och lyssna på textuppläsning.


Dragon dictation: Elever spelar in sin röst och det de säger blir text. De kan därefter jobba formativt med texten med interpunktion, språkriktighet och uttal.


Imovie: Redigera film


Keynote: Skapa presentationer


Garageband: Spela in och redigera ljud


Explain everything: Eleverna kan göra instruktionsfilmer och skärminspelningar.


TeachersPick: Random väljer appen ut vem som skall tala först, eller i vilken ordning något skall ske.


Finns endast som webbresurs:


http://voto.se/ Snabb omröstning på nätet. Kan också användas som utvärdering eller snabba frågor.


https://todaysmeet.com/ Kasta ut en diskussionsfråga och låt eleverna säga vad de tycker. Alla skall ha en röst.


https://titanpad.com/ Låt eleverna skriva i ett delat dokument. Likt drive, fast eleverna behöver inte skapa konto.


https://getkahoot.com/ Snabba quizzar och frågesporter. Eleverna får svar direkt och lär av sina kompisar. (Som ett digitalt prov, fast eleverna lär av varandra).

http://www.techsmith.com/jing.html skärminspelning. Rätta elevens text på skärmen och spela in din respons. Eleven kan lyssna på responsen samtidigt som de rättar och når en progression i sitt lärande. Kan också användas för kamratrespons.

torsdag 4 september 2014

Värdegrund, elevssyn, inkludering och formativt lärande


Värdegrund för mig handlar om elevsyn. Det viktigaste för mig i min undervisning är att jag ser eleverna. Att jag ser ALLA elever. Jag stannar gärna kvar efter lektionen eller att jag stannar upp i korridorerna och pratar med eleverna. Jag vill hitta det eleverna brinner för. Om jag kan få dem att följa sin dröm, nå sina mål så har jag lyckats. Genom att öka elevers självkänsla och få dem att tro på det som dem är bra på, så ger detta ökade självförtroende eleven även möjlighet och kraft att lyckas bra i sina ämnen. De måste se sina starka förmågor och finna stolthet i dem. När eleven mår bra, kan vi gå in och utveckla förmågor där vi är lite svagare.


I arbetet med att inkludera elever och få alla elever att känna sig välkomna tycker jag att det är viktigt att alla elever får komma till tals. Alla elever vågar inte prata inför en hel grupp, eller så får de inte chansen om de har en lärare som väljer vem som skall svara på frågan. De kanske inte heller säger allt de vet för att läraren inte har förmedlat frågan på ett sätt som skapar utrymme för elevens tankar. För att ge eleverna möjlighet att komma till tals jobbar jag mycket med kollaborativa digitala verktyg där eleverna kan skriva tillsammans, där eleverna kan chatta och svara på den fråga jag ställer i klassrummet samtidigt, där elever kan vara med och utvärdera och där ALLA elever har en röst.


I mitt formativa språkinriktade klassrum jobbar jag mycket med kontinuerlig feedback, kamratrespons, tvärgrupper, diskussioner, muntliga samtal och berättarteknik. Vi börjar i elevernas förkunskaper. Bygger upp ett gemensamt kunskapsområde. Läser en text utifrån olika läsarroller och med olika lässtrategier. Förklarar nyckelbegrepp så att eleverna kan förstå skolspråket. Alla elever kan förstå en kognitivt utmanande text om läraren jobbar mycket med stöttning. Man kan dela upp texten eller uppgiften i delmoment och det får ta olika lång tid. Vi lär av varandra och lärandet är en process. För att synliggöra lärandet för eleven visar jag var eleven är, var hen har varit, vad vi behöver göra och hur vi går vidare. Jag jobbar mycket med metakognition och låter eleverna reflektera över sitt eget lärande. Vad förstår jag? Vad vet jag? Vad behöver jag ta reda på till nästa gång? Vad behöver jag ha hjälp med? Vad har gått bra och vad har gått dåligt? Jag lämnar aldrig eleven ensam i sitt lärande. Jag är med, stöder processen och leder eleven vidare genom respons, feedback och att visa att JAG SER DIG! Alla elever behöver bekräftelse och uppmuntran!

För att sammanfatta detta kan jag väl säga att lärandet börjar i relationerna. Satsa på relationen till din elev. Bygg upp ett förtroende. Visa att du finns här och du går ingenstans. Du är här för dem!

onsdag 27 augusti 2014

Sjumilaskolangbg

Nu har jag börjat jobba på Sjumilaskolan. Jag kommer att undervisa i svenska som andraspråk och jag har IT-stöd i min tjänst.

Ni kan fortsätta följa mina lärartankar här i svenska-som-andraspraksbloggen. 

Jag har fixat en blogg som eleverna kan skriva i. Här kommer vi publicera saker från lågstadiet upp till högstadiet. 

Ni kan följa eleverna i deras blogg:  http://sjumilaskolangbg.blogspot.se/

Jag har också fixat så att Sjumilaskolan finns på youtube, på soundcloud och på Twitter @sjumilaskolan. 

Vi har jobbat med Valet i några dagar. Läs mer på sjumilagbg-bloggen. http://sjumilaskolangbg.blogspot.se/ Glöm inte att följa oss på Twitter @sjumilaskolan 
tisdag 3 juni 2014

Förbered er inför torsdagens SO-lektion


Förra lektionen inledde vi dagen med att kolla på Lilla Aktuellt och vi diskuterade vad vi såg. Vi skrev upp ord och begrepp på tavlan som vi förklarade
 på svenska, arabiska och somaliska. Här är en länk till programmet om ni vill titta igen eller titta på de senaste nyheterna. http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt/

Innan EU-valet söndagen den 25 maj 2014 och efter EU-valet kollade vi på barnkanalens filmsnuttar som handlar om EU. Vi gjorde en tidslinje från Andra världskriget fram tills Valet 2014 med viktiga Europeiska förändringar och förändringar i EU. Vi har pratat om vad EU jobbar med. Riksdagsvalet i Sverige är Söndagen den 14 september 2014. Vi har överblickat vilka partier det finns i Sverige och i Europa och kort vad dessa står för. Här skulle vi kunna fördjupa oss ytterligare. Vi har också pratat om rasismen i Europa och vikten av att rösta. Jag kommer att förbereda en kahoot om detta tills på torsdag! Förbered er inför detta! Här är länk till kahooten om ni vill titta vilka frågor som kommer i förväg.   http://goo.gl/VprSkW

Remember: "Att vara förbered är inte fusk! Att veta vad läraren tycker att ni skall kunna i förväg är en rättighet! Att kunna påverka eller ändra innehållet är en rättighet! Att hjälpa varandra och att lära av varandra är inte fusk! Det är teamwork! " citat: Linda Ammitzboll ;-) 

Ni kan läsa mer om valet och partierna här:

http://www.eu-upplysningen.se/eu-valet/

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4657&grupp=20696

Vi gjorde ett självtest på nätet där ni elever fick rösta i sakfrågor.

http://www.svt.se/nyheter/val2014/guide/kompass/svt/

Med halva 7.1 hann vi lyssna på denna låt. Ni andra får gärna lyssna på den nu. Vad handlar låten om? Vad är hennes budskap?Texten till låten finner ni här: http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2014/05/sa-vilka-ar-ni.html

Om ni skulle skriva en egen text om EU, Valet eller samhället så som ni ser det eller vill att det skall vara, hur hade er text sett ut då? Ni får gärna använda Andreeas melodi. Om ni väljer en annan bakgrundslåt så glöm inte att länka låten.

Ni kan skriva, spela in ljud eller filma. Dela ert arbete med mig, här i bloggen, eller i facebookgruppen.

torsdag 29 maj 2014

onsdag 28 maj 2014

Så vilka är ni?

Vi jobbar vidare med låttexten och budskapet. 

Vi har pratat om rasism och hur vi skall bemöta det. Vi har pratat om vad vi tror att rasism betyder. Vi har lyssnat på en låt, tolkat budskapet och spridit budskapet vidare. Vi har jobbat med uttal och textförståelse. 


Se förra inlägget: http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2014/05/det-finns-inga-dom-det-finns-inga-vi.html


Här är låten:
Sångerskan heter Andrea Lundquist. Låten heter Vilka är ni?

Här är texten:


"Såhär borde det va(ra), i vårat avlånga land kallat Sverige.

Att det finns inga DOM, finns inga VI, inga gränser.

Det spelar ingen roll hur vi ser ut, eller vad du heter i efternamn.

Och att personen som var bäst för jobbet fick dig och vann, för vilka är vi, som lever skyddat bakom en demokrati?

Att neka ett litet barn, rätten till sitt liv, eller en gammal man som gjort allt han kan för att hålla familjen vid liv.

Men som var tvungen att fly, komma hit för att inte dö i krig.

50 döda i Syrien bara i natt.

En liten notis i aftonbladet är allt, för nu skall prinsessan gifta sig och det är viktigare än allt annat.

För första sidan skall täcka vilken väska hon har köpt bland annat.

Så vilka är vi som lever skyddade bakom en demokrati?

Att sparka på dom som ligger i skiten är trampati.

Ja, vilka är vi som tar oss rätten att bestämma vem som får komma hit?

Ja, jag skäms över det att ni inte kommit längre än dit.

Dom tar våra jobb, var det någon som sa imorse. Lite komiskt med tanke på att halva Sverige jobbar i Norge.

Samtidigt som flera tusen har ett jobb som dom skiter i. Så finns det läkare som kör buss och taxibil.

Ja, jag skäms över det, vilket jävla hyckleri.

Vika är ni som alltid blev skydda(de) bakom en demokrati?

Att bestämma vem som har rätt till värme, hus och bil?

Ja, vilka är ni som tar er rätten att bestämma vem som får komma hit?

För gällde det eran familj, så skulle ni också fly!

Så vilka är ni? "


Vilka är vi? Om vi skall skriva en egen text och spela in en egen låt- hur ser denna text ut då? Spåna så ses vi efter ledigheten. :) 

tisdag 27 maj 2014

Det finns inga "Dom"! Det finns inga "Vi"!


Bild säger mer än ord... Lyssna, vakna och agera!

Nästa val är 14 september!

Utnyttja din rättighet att få lov att rösta!

torsdag 22 maj 2014

Dagens SO lektion (SO och svenska som andraspråk)Vi inleder dagen med att kolla på Lilla Aktuellt och diskutera vad det är vi ser. Vi skriver upp ord och begrepp på tavlan. http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt/

Vi pratar om EU och Valet på söndag. 

Vi gör ett självtest på nätet gemensamt via smartboarden. Alla elever får rösta i sakfrågor. De svar som flest håller med om kryssar vi i, i testet.  (Elever som vill göra testet själva, gör det.)       http://www.svt.se/nyheter/val2014/guide/kompass/svt/

Vi återkopplar till Polisens besök i måndags, tidigare lektioner om Lag och rätt och vad vi har förstått. Vi har en frågesportstävling genom Kahoot.     http://goo.gl/qYPLXA


 Efter frågesporten ser vi vad vi behöver träna mer på. Vi går igenom svåra ord och begrepp till ämnesområdet på svenska, somaliska och arabiska. 

fredag 16 maj 2014

Välj två låtar!

Vet ni att ni kan lyssna på musik och samtidigt utveckla ert språk, er självkänsla och min kännedom om det som betyder något för er.

Välj två låtar!

Låt 1:

För att lära dig svenska:

Välj en svensk låt som säger något om dig eller som du tycker är bra.

Lyssna på låten.

Öva på uttal.

Läs texten.

Förstå texten.

Öva på att berätta vilken låt du valt,

varför du har valt låten,

och vad låten handlar om.


Låt 2:

För att visa vem du är och öka din självkänsla:

Välj en låt på valfritt språk som betyder något för dig.

Lyssna på låten.

Vad handlar låten om?

Varför tycker du om låten?

Berätta för oss vilken låt du har valt,

vad låten heter,

vem som sjunger den,

och vad den handlar om.

Bedömning:

Berätta vad låtarna handlar om i en film eller ljudinspelning.

Dela din film i facebook-gruppen, eller i Unikum.

Vi kommer att spela upp era låtar och filmer och diskutera vad vi har lärt oss.

Vi kan också sammanställa våra låtar i ett blogginlägg eller i en spotifylista så har vi ett minne som säger något om FBG- VT 2014. :)

Om du inte känner till några svenska låtar så länkar jag här till två från tidigare blogginlägg. (Då kan ni också se vad andra elever har tyckt om låtarna. Elever har svarat i kommentarer till dessa blogginlägg):

http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2012/01/melissa-horn.html

http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2012/01/timbuktus-lat.html

Ni kan också hitta ovanstående låtar fast med svensk text om ni söker på youtube. Både Melissa Horn och Timbuktu har gjort flera bra låtar.  Om ni inte gillar de låtar som jag länkat till så kan ni söka efter egna på youtube, i spotify, eller så kan jag hjälpa er i klassrummet eller via facebook-gruppen. Ni kan också skriva era frågor eller önskemål som kommentar i bloggen, så kan jag hjälpa er här.

Om ni vill hitta texter till svenska och engelska låtar så hittar ni det på:

http://www.lyrics.com/

Har ni någon länk till en sida med låttexter på arabiska och somaliska så dela gärna med er av länkar.

Tipsa gärna i kommentarer! :)

Tack! :)

Lägger in några youtube-klipp så att ni har något att utgå ifrån ifall ni aldrig hört talas om några svenska artister, eller vill hitta nya att inspireras av:

En svensk låt som jag tycker mycket om är Finns det någon annan nu?  av Anna Hertzman och Perikles.  De sjunger på skånska. :)


En annan låt av Anna Hertzman är Om jag förlorar dig nu: 
Agnes Carlsson tolkar Lill Lindfors låt "En sån karl!"


Agnes är mer känd för att sjunga på engelska:Jimmy Jansson har gjort en låt som heter Gomorron världen! (Korrekt stavning Godmorgon världen).Peter Lemarc från Trollhättan sjunger bland annat Det är så gott att må gott igen: Per Gessle är känd för sina spelningar med Roxette och med Gyllene tider. Han har också en solokarriär. En av Per Gessles svenska låtar är Jag tycker om när du tar på mig: 


Amanda Fondell svensk artist, men sjunger på engelska har bland annat gjort låten All this way: 
Lars Winnerbäck har gjort en låt som gör att jag alltid tänker på min yngsta syster. Hon spelade denna för mig innan hon skulle åka till London. Jag minns alla våra samtal och saknaden när hon bodde i England. Varje gång denna låt spelas tänker jag på syster. :


Det är ju ingen bra svensk musik-lista om jag inte har med Kent Utan dina andetag: 
Magnus Weideskog har gjort låten Lämna honom nu: Sonja Alden är min favorit. Denna låt tillägnar jag min pappa... För att du finns:Maskinen har gjort en låt Krossa alla fönster: 


Avslutar med fina skånska Linus Svenning som sjunger denna fina låt, Bröder:

Om ni vill tipsa om andra svenska låtar så tipsa gärna i kommentarer! :)

Tackar!

torsdag 15 maj 2014

Att utveckla lässtrategierVi har jobbat mycket med läsinlärning, avkodning, ASL och att utveckla elevernas lär- och lässtrategier.


Ett av våra projekt utgick från Christina Herrströms bok Tusen gånger starkare. Jag och Linda Håkansson gjorde detta projekt tillsammans med våra studiehandledare som talar elevernas modersmål. Vi läste texten tillsammans och diskuterade textens innehåll på svenska, engelska och somaliska. Vi ställde frågor till texten. Vi gissade vad vi trodde skulle hända längre fram i texten. Vi ritade bilder till det vi läst och hört. Vi gjorde gemensamma ordlistor på svenska, engelska, somaliska och arabiska. Vi tittade på filmen för att få en djupare förståelse av det vi läst. Vi diskuterade hur boken och filmen skilde sig åt. Vi diskuterade hur det fungerar i grupper, på vår skola, i vår klass och tillsammans med andra klasser. Vi jobbade med självkänsla, likabehandling och grammatik. Vi pratade om miljö, personbeskrivningar, handling och berättarteknik. Eleverna fick berätta egna berättelser och skriva egna sagor. Några elever har också gjort film. 

Ni hittar vår planering i https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken . Se bild nedan: 

Här ser ni hur vi sammanställt ordlistor på svenska, engelska, arabiska och somaliska utifrån de ord som vi har stött på i texten: 


Förutom att jobba med ord fick eleverna olika diskussionsuppgifter, skrivuppgifter och skapa-uppgifter i anknytning till vad vi läst:


Vi har också ett annat läsprojekt igång som riktar sig åt de elever som behöver extra hjälp att knäcka läskoden. Linda Håkansson och en av våra studiehandledare har påbörjat detta arbete och jag kommer att göra detta med åttorna. En av våra studiehandledare har översatt planeringen till somaliska. Ni hittar även denna planering i Skolbanken. Se länk ovan och bild nedan: 


Eleverna kommer att få arbeta med ord, avstavning, uttal, bokstavsljud, memory etc och vi kommer att ta del av en del appar där eleverna kan träna boksstavsljud och att knäcka läskoden. Vi använder en metod som heter 7-stegsmetoden av Maj J Örtendal. Om ni vill läsa mer om lästrategier så kan ni läsa här hur Josefin Nilsson jobbar: http://www.gothiafortbildning.se/gofo/dokumentation_2014/flersprakighet_i_fokus/las_och_larstrategier_for_alla_josefin_nilsson.pdf

Här är några bilder från hennes presentation: Här är Barbro Westlunds läsarroller: 
Här är Josefin Nilssons läsarroller: 


Om ni vill läsa en inspirerande blogg om hur andra skolor jobbar med läsning så vill jag rekommendera denna blogg: http://navetssprakklass.wordpress.com/

Det finns också många bra UR-program om hur man kan utveckla elevernas lässtrategier. Ett exempel är: http://www.ur.se/Produkter/170446-UR-Samtiden-Grav-sprakstorning-Att-undervisa-i-lasforstaelse

Förutom Skolstil, Se bokstavsljuden, Läsguld, Spello, Knäck läskoden, Skriv och läs, Läs och skrivinlärning, Lyssna och läs,  kan ni hitta fler användbara appar här: http://www.skolappar.nu/?s=l%C3%A4s+och+skrivinl%C3%A4rning