fredag 1 juni 2012

Planering av svenska som andraspråk 2 HT 2012

För att sammanfatta kurs 1 har jag gjort en utvärdering som jag inser nu när några hunnit svara på den, behöver göras på ett annat sätt i kurs 2. Många frågor har för många svar och det finns inte utrymme för så mycket egna tankar. Fyll i den ändå och bifoga ett mail med det ni har att säga som inte ryms i utvärderingen.Vad skall vi göra i nästa kurs?

Ni som vill ha behörighet till högskolan kommer att läsa svenska som andraspråk 2. För att sammanfatta och konkretisera målen i svenska som andraspråk 2 så handlar det om följande:

Förmågor: 

Förmåga att kunna reflektera 
Förmåga att kommunicera
Förmåga att utveckla kunskap
Förmåga att läsa och förstå skönlitteratur
Förmåga att ha självinsikt
Förmåga att förstå
Förmåga att värdera
Förmåga att tala
Förmåga att läsa
Förmåga att lyssna
Förmåga att skriva
Förmåga att lära och reflektera över er inlärning
Förmåga att reflektera och förstå er flerspråkiga identitet
Förmåga att jämföra modersmålet med svenskan

Hur kan man göra detta?
 • Reflektera görs genom läsning, tankar, samtal och diskussioner. Ni skall bland annat reflektera kring er flerspråkighet.
 • Kommunikation görs i dialog, grupper, när ni kommunicerar till andra via internet, när ni kommunicerar till era klasskamrater och har muntliga framträdanden. För kommunikation, diskussion och samtal krävs ett rikt ordförråd och kunskaper om grammatik. Därför behöver vi jobba mycket med ordkunskap. Slå upp alla ord ni inte förstår. Försök att lära er mer avancerade ord som ligger utanför ert vanliga talspråk. Öva på ordappar och högskoleprov. Detta behöver ni om ni skall läsa vidare.
 • Förmåga att utveckla kunskap avgörs av era inlärningsstilar. Vissa av er lär genom att lyssna, andra genom att ställa frågor att besvara, vissa genom att läsa och skriva egna anteckningar, genom att reflektera över det ni hör och läser, genom att utveckla ert skrivande och fundera över vad, hur och varför ni skriver det. Vissa lär genom att göra saker praktiskt. Det finns inlärningstest som ni kan göra om ni inte är säkra på hur ni bäst lär er. (Se google Gardner intelligenstest).
 • Förmåga att läsa och förstå skönlitteratur kan utvecklas genom att läsa mer, att diskutera det ni läser, att anordna små bokklubbar hemma hos varandra där ni väljer en gemensam bok att diskutera kring. När ni läst flera verk inom en genre/ämne eller från samma författare så skapar ni en större förståelse för denna typ av verk eller för denna författares sätt att skriva. När ni läser verk från en viss epok så skapar ni förståelse för denna tids samhälle och sätt att skriva.
 • Förmåga till självinsikt skapas genom livet, tankar, reflektioner, misstag, utveckling och erfarenheter. Att reflektera över sig själv och vilka egenskaper man vill putsa på och vilka man vill utveckla och förstärka. NI skall bland annat förstå er flerspråkiga identitet.
 • Förmåga att förstå skapas på olika sätt beroende på vilken inlärningsstil ni har, hur lätt ni har för att lära och det tar olika lång tid. Ni får läsa tills ni förstår, fråga tills ni förstår eller göra tills ni förstår.
 • Förmåga att värdera skapas när ni tränar på att värdera, jämföra och analysera.
 • Förmåga att tala skapas genom att hålla tal och diskutera. NI skall även träna på att samtala.
 • Förmåga att läsa skapas i grundskolan, utvecklas på gymnasiet och fördjupas under resten av livet.
 • Förmåga att lyssna skapas när ni fokuserar på vad andra säger, ställer motfrågor, ger respons och ger andra talutrymme.
 • Förmåga att skriva utvecklas genom träning, kunskaper om texttyper och grammatik, utvecklat ordförråd.
 • Förmåga att lära utvecklas genom ert sätt att lära. Se inlärningsstilar.
 • Förmåga att reflektera och förstå er flerspråkiga identitet
 • Förmåga att jämföra modersmålet med svenskan

Så vilka kunskaper är det skolverket vill att ni skall ha efter att ha läst svenska 2?
 • Kunskaper om flerspråkighet.
 • Kunskaper om språkriktighet.
 • Kunskaper om referat och citatteknik.
 • Kunskaper om språkhistoria.
 • Kunskaper om genus.
 • Kunskaper om skönlitteratur.
 • Kunskaper om författare.
 • Kunskaper om livet.
 • Kunskaper om allmänmänsklighet.
 • Kunskaper om texttyper.
 • Kunskaper om språkets uppbyggnad och historia.
 • Kunskaper om språklig variation.
 • Kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information.

Vilka möjligheter/uppmaningar krävs för att ni skall tillägna er dessa förmågor och få dessa kunskaper?
 • Att vi läser skönlitteratur
 • Jobbar med olika texttyper
 • Talar
 • Skriver
 • Lyssnar
 • Lär
 • Skapar
 • Att ni får möjlighet att uttrycka era personligheter
 • Att ni får kunskaper om omvärlden, medmänniskor och samhället
 • Att vi diskuterar kring det allmänmänskliga i tid och rum
 • Att ni är öppna för nya tankessätt och perspektiv
 • Att ni får och ger respons
 • Att vi jobbar med argumentation och utredande texter.
 • Att ni får jobba med citat och referatteknik
 • Att vi pratar om flerspråkighet.
 • Att vi jobbar med genus och kulturer.

För att ni skall se att jag inte har hittat på detta, följer målen från skolverket:


11 kommentarer:

 1. Om ni nu skall utnyttja er möjlighet att påverka kursens innehålls så svara på följande frågor:

  1.Vilket/vilka språk pratar ni och vad har ert språk för skillnader och likheter med svenskan? Har ni samma alfabet, ordföljd, ord etc.
  2.Vilka författare skulle du vilja veta mer om från ditt hemland?
  3.Vilka författare skulle du vilja veta mer om från Sverige?
  4.Vilka författare skulle du vilja veta mer om från världen?
  5.Hur är det att växa upp i två länder, eller med föräldrar från ett annat land?
  6.Vilka epoker behöver du fördjupa dig ytterliggare i?
  7.Vilka böcker skulle du vilja läsa?
  8.Vilka texttyper behöver du träna ytterligare på?
  9.Vad behöver du göra för att utveckla ditt kreativa skrivande?
  10.Vad behöver du göra för att utveckla ditt argumenterande och utredande skrivande?
  11.Hur lär du?
  12.Vilka teman/projekt skulle du vilja arbeta med?
  13.Hur vill du redovisa dina kunskaper?
  14.Vilken teater/studiebesök skulle du vilja åka på?
  15.Något annat som du vill förmedla för att kunna påverka kursens innehåll?

  SvaraRadera
 2. Hello!
  1. jag är från Kosovo och mitt modersmål är albanska, jag kan svenska och engelska flytande. Albanskan använder en modifierad version av det latinska alfabetet med 29 konsonanter och 7 vokaler. Speciella bokstäver för albanskan är ë och ç samt en rad konsonantkombinationer,vi har fler bokstäver. På ordföljden har vi tvärtom mot det svenska språket.

  SvaraRadera
  Svar
  1. det var Kosovare som skrev detta ;)

   Radera
 3. Jag skulle vilja veta mer om Arif Demolli.

  SvaraRadera
 4. 1. Jag talar Kurdiska , och det är inte alls någon likheter . Bokstäverna har jätte stort skillnad om man jämför det med svenskan. Arabiska bokstäver är mcyket större skillnad från svenska bokstäver.

  3. Det är en författare som jag gillar mycket om hennes böcker och hon heter Johanna Thydell.

  5. Att växa up i två olika länder är det stort skillnad . Jag har flyttat hit till Svergie sen när jag var 12 år, så det har haft mycket stora skillnader mellan två länder .

  7. jag skulle vilja läsa fantasy och kärleksböcker.

  8. Jag tycker att vi ska kunna tränna mer på svårare texter .

  11. jag lär mig bäst genom att vi alla i klassen gör samma sak och att läraren går igenom

  13. Genom powerpoint

  14. Jag skulle vilja att vi åker till Liseberg


  Hawser /

  SvaraRadera
 5. 3. Om Martin Levander. Han skriver om psykologi. Jag har läst psykologi A och B.

  SvaraRadera
 6. jag tycker om böcker som handlar om drama, kärlek och som handlar om skolan..

  SvaraRadera
 7. 4: an var detta

  SvaraRadera
 8. 4: an var detta

  SvaraRadera
 9. 1. Mitt modersmål är Arabiska men jag kan inte språket så bra, annars är det Svenska och Engelska. Det är skillnad på Arabiska språket när det kommer till alfabetet. man skriver det på helt annat sätt! Man börjar att skriva där man slutar sin mening.

  2. Jag vet inte riktigt, tror inte att jag är så förtjust i att veta vilka författare det finns i Libanon.

  3. Ingen aning, känner bara till Astrid lindgren.

  4. Vet inte, men hade varit kul att få känna igen några författare iallafall.

  5. Det är inte svårt för oss barn, eller det beror på om man är född här i Sverige eller i Libanon, men för mig så är det inte svårt eftersom jag inte kan språket så mycket. Hade en människa frågat mig om jag var en svensk tjej, då hade jag sagt Ja, eftersom jag är svenskmedborgare. Och ändå född här. men på andra sidan så är det ju också en självklarhet att jag är Libanes. Men som sagt så känner jag mig mer svensk än libanes. Plus så funkar det bra där hemma med språk och så. Mina föräldrar kan prata svenska, så det är en fördel för mig.

  6. Antiken, helst.

  7. Böcker om invandrare och hur det är att leva i andra länder, och om kvinnor som bär slöja.

  8. Debatt, Novell, Roman.

  9. Det är att plugga hårdare och träna in mig med ord.

  10. Få lärling av andra människor. Lyssna på vad dem säger och sedan får man in det automatiskt i huvudet.

  11. Lär mig genom nätet och av lärarna.

  12. Om språk, Mode, klädsel.

  13. Redigera en film, skapa och visa olika slags bilder

  14. Någonstans utanför Falkenberg, då blir det mer intressant, T.x Göteborg.

  15. Nejdå

  SvaraRadera
 10. 5. jag är född i Sverige och att växa upp i ett annat kultur är något. Mina föräldrar är uppvuxna i Kosovo och de kom hit 1992 för att det belv demostrationer där och min pappa kännde på sig att det skulle bli krig snart och det blev krig år 1999 och tack vare min pappa så är vi fria från kriget, för att kriget var stort och katastrof.. Vi fick uppehållstillstånd och jag föddes sen efter 2 år och det blev bra igen. Men det skänns ändå konstigt att inte vara i sitt hemland, men jag känner mig mer som en kosovo-alban ;) självklart, jag har rötterna där ifrån inget skillnad på det ;) känner mig stolt. jag trivs att bo här för att man mår bättre här, men mitt hemland glömmer jag inte! :D

  SvaraRadera