fredag 10 november 2017

Ortens bästa poet Pilevallskolan

När det gäller poesi och poetry slam finns det många knep och sätt att bygga upp sina texter.

Du kan till exempel använda olika versmått (rytmer) eller låta din text rimma.

Men det bästa är att du kan välja att skriva precis som du vill. Det är din text, din konst och  ditt budskap.

Skriv om något som är viktigt för dig. Skriv om något du velat veta när du skulle börja på högstadiet.

Skriv om något du vill veta idag.

För att få inspiration kan du googla på lyrics till raplåtar, låtar du gillar, Timbuktu eller Petter. Du

kan lyssna på följande klipp från tidigare deltagare i Ortens bästa Poet i Stockholm:


Gör en tankekarta och skriv upp alla ämnen som du tycker är viktiga. Skriv alla ord som du

 sammankopplar med detta ämne. Försök hitta ord som rimmar som hjärta och smärta, liv och kliv,

 lek och smek, katt och matt etc.

Försök sedan få ihop din text till en hel text. Läs den högt flera gånger. Har den ett bra budskap?

Är inledningen och avslutningen bra?

Har texten en bra rytm, eller är det något du ska ändra på? Läs den för en kompis och få respons.

måndag 6 november 2017

Led en politisk diskussion

Berätta om ditt parti och vad ni står för.

Argumentera för era åsikter.

Led en politisk diskussion och svara på de frågor och motargument som uppkommer.

Håll diskussionen "professionell".

Först ut är fyra av mina sjuor i svenska som andraspråk. De är 13 år och Sveriges framtid! Så stolt över er!

Så här kan det se ut:
onsdag 25 oktober 2017

Drömmar, surrealism och önskan om att skapa en bättre värld

Idag har jag vikarierat i bild. Bildläraren håller på med Surrealismen och eleverna skall göra ett surrealistiskt collage genom att klippa och klistra med bilder och sätta ihop ett bildverk under rubriken “Ett bättre liv”. Några kända bildkonstnärer är Salvador Dali, Frida Kahlo och Greta Knutson- Tzara. Titta på google- bilder för mer inspiration. Här är två exempel som jag valt ut:

Bildresultat för salvador dali paintings elephants Bildresultat för salvador dali paintings elephants

Svåra ord och begrepp:

Svenska
Modersmål
andligt

övernaturligt

omedvetet

psykoanalys

politiskt budskap

ockultism

exotism

kollektivt skapande

slumpen

urban (stad) (street-art)

logik

surrealism

dröm


Surrealismen handlar om när det logiska möter det omedvetna. När verkligheten möter drömmarna. När något går ihop och sammansmälter med något som absolut inte passar ihop. Tänk er att tankarna från upplysningen sammanfaller med romantiken, naturen och känslorna. Många av surrealisterna ville som författarna och filosoferna att påverka det politiska klimatet och reagera på saker som är fel. Surrealism kan också handla om ockultism, exotism, kollektivt skapande och collageteknik. Ibland är konsten inte heller planerad, utan konstnärerna har hängett sig mycket till slumpen. Tänk att du lyssnar på musik, får en känsla och låter målandet, tankarna och konstverket växa fram “av sig själv”. Om du skulle vakna en morgon och rita ner en dröm så som du kommer ihåg den, hur ser din drömsekvens ut då? Vad är skillnaden mellan galenskap och intelligens? Vad är skillnaden mellan verklighet och omedvetenhet? Vad är surrealism?

André Breton definierade 1924 surrealismen som:

Ren psykisk automatism genom vilken man i tal, skrift eller på annat sätt avser att uttrycka tankens verkliga funktion. En tankens diktamen befriad från varje förnuftsmässig kontroll och från varje estetisk eller moralisk beräkning.

En annan tänkare Comte de Lautreamont sa såhär:

Skönt är det oväntade mötet mellan en symaskin och ett paraply på ett operationsbord.Detta är ett citat av Marcel Duchamp:

En konstnär kan använda sig av allt – en plump, en linje, den mest konventionella eller okonventionella symbol – för att säga vad han vill ha sagt.
måndag 23 oktober 2017

Drömstat- Skriv en egen insändare, kamratrespons

Bakgrund till dagens lektion och skrivande av argumenterande text:

Ni har i några veckor skrivit partiprogram, ritat loggor, spånat över vad ert parti står för, vilka era åsikter är och hur ni bygger upp underbyggda argument med fakta och källor.

Måndag v. 45 kör vi igång med partiledardebatter.

Tidigare blogginlägg om Drömstat och vårt arbete:

http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2017/10/dromstat-spana-forarbete-research.html

http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2017/10/dromstat-forkunskaper.html

Idag skall vi börja med att skriva insändare. 
Bildresultat för trelleborgs allehanda

Vad är en insändare och hur skriver man en insändare? (Här finns en skrivmall, en exempeltext som ni kan utgå ifrån). http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2017/02/hur-skriver-man-en-insandare.html

Ni kommer att få skriva en egen text (alltså inte i partigruppen eller som par). Detta innebär INTE att ni inte får hjälpa varandra. Testa era argument mot varandra, ge respons på er kompis text utifrån följande punkter:

Checklista insändare- argumenterande text: 


  1. Har eleven en tydlig bakgrund och inledning som sammanfattar vad personens åsikt är?
  2. Har eleven flera argument som styrker åsikten?
  3. Har eleven underbyggda argument och hänvisar till någon form av källa, fakta, undersökning etc? 
  4. Har eleven minst ett motargument? 
  5. Har eleven en bra avslutning där hen uppmanar, avslutar med en fråga eller med ett ordspråk? 
  6. Har eleven styckeindelning?
  7. Stor bokstav och punkt?
  8. Kommatecken innan bisats? 
  9. Har eleven rätt ordföljd? (Kommer verbet före INTE i huvudsats?)
  10. Har eleven en bra rubrik som passar till texten? 
När du gett respons och fått respons, så skriver du om din text och delar den med mig för att få respons av mig.

Om ni vill dela med er av er insändare till Trelleborgs Allehanda så gör ni detta genom att tipsa dem:

http://www.trelleborgsallehanda.se/tipsa-oss/

onsdag 18 oktober 2017

Etik, religion, humanism, grundlagar och mänskliga rättigheter

Idag skall jag ha religion med niorna för jag vikarierar för en sjuk kollega. Jag har fått en lärobok i religion och skall jobba med en text som handlar om etik utan religion. Texten som ni skall läsa är s. 225- 230

Jag har läst texten i förväg och strukit under några viktiga ord som jag behöver ta upp med eleverna. (se tabell nedan).

Använd gärna lexin eller valfri översättningstjänst om du behöver slå upp orden på ditt modersmål.

Bildresultat för världsreligioner Bildresultat för mänskliga rättigheter 


Svenska
Förklaring
Modersmål
etik
(moral) vad som är rätt eller fel. (haram)

icke-religiös livsåskådning
att man tror på något som är större än oss, men inte till exempel Gud eller Allah

etiska frågor
till exempel är det rätt med dödstraff? Är det rätt att vara otrogen?

FN (Förenta nationerna)
Länder som gått samman för att förhindra krig och främja mänskliga rättigheter.

Yttrandefrihet
Du får uttrycka dina åsikter, men inte kränka andra.

Tryckfrihet
Skriv och publicera kritik om till exempel staten utan att kunna bli fängslad.

Religionsfrihet
Du får tro på vilken religion du vill, eller vara ateist utan att kunna bli fängslad eller dödad.

Ateist
Du tror inte på Gud eller Allah eller annan världsreligion.

Episod
Händelse

Religionskritiker
Människor som kritiserade (klagade på) religionen och förr kunde bli fängslade. Människor kan fortfarande dödas/fängslas på grund av religion i vissa länder.

Regim
Stat (land)

Riter
Traditioner och kultur. Saker man gör som till exempel döpa sitt barn, omskärelse av pojkar,  fira jul eller ramadan.

Sekulär humanism
Tro på människan, människans rätt och fel och naturvetenskapen.

Solidaritet
Gemenskap, att bry sig om alla.

Censur
Inte tillåta att allt skrivs i en tidning.


Texten tar upp att de etiska frågorna växte fram av upplysningsfilosoferna under 1700-talet. Vill du läsa mer om upplysningstankarna så har du några intressanta länkar här:Religionerna pratar om vilka skyldigheter vi har inför Gud, och upplysningsfilosoferna pratar om vilka rättigheter vi har. Så växte religionsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet fram. Se film för ökad förståelse.


Så växte tankarna fram om att alla människor oavssett kön, etnicitet eller sexualitet skulle ha samma rättigheter.

De första dokumenten som skrevs ner var USA:s självständighetsdeklaration 1776:

(Orginaltext på engelska)

(På svenska)

...och Mänskliga rättigheterna från franska revolutionen 1789:


Om de mänskliga rättigheter vi haft sedan 1948 som FN skrivit, kan ni läsa mer nedan:


Se mer utifrån hur jag har jobbat med mänskliga rättigheter inom ämnet svenska som andraspråk:

Mänskliga rättigheter:Reformer:


Mänskliga rättigheter- kvinnors rättigheter:


I läroboken s. 227 finns exempel på människor som blivit åtalade på grund av religion. Googla:

Varför åtalades August Strindberg för hädelse?

Varför dömdes Sokrates till döden?

Vem var Botulf från Gottröra?

Vem är Salman Rushdie och varför lever han under mordhot sedan 1988?

Varför dömdes Gerhard Harderer till fängelse i Grekland 2005?

Varför dömdes Pussy Riot till fängelse 2013?

Se citatet från Abu al Ala al Maari i boken och svara vad du tror att han menar?

Finns det andra människor som du känner till som har blivit fängslade på grund av religion eller statskritik?

I läroboken på s. 230 finns Richard Dawkins “Tio budord utan Gud”. Läs dem.

Diskutera innehållet två och två och sedan tar vi en gemensam reflektion i klassen om innehållet. Håller ni med? Om vad och varför? Vad håller ni inte med om? Finns det något som saknas?