Omdefiniera!
Omdefinierat lärande och omdefinierade uppgifter. 


Er uppgift:

Skapa en omdefinierad uppgift som ni kan använda med era elever. 
 • Vad? Beskriv vad er uppgift till eleverna handlar om. (Vad är projektet/temat?)
 • Varför? Vilka kursmål, språkmål eller andra mål har uppgiften? Vad är syftet?
 • Vilka förmågor skall uppgiften utveckla hos eleverna? Vilka framtidskompetenser? Sträva efter att nå högsta nivån i Blooms taxanomi och Puenteduras SAMR- modellen.
 • Hur? Hur skall eleverna lösa uppgiften?
 • Tipsa eleverna om lärpaket, länkar, digitala verktyg och var de kan dela sitt projekt.
Publicera, dela med varandra:
 • När ni är klara: Dela ert projekt så att ni får del av varandras uppgifter.
(Lägg upp ert dokument, eller länk till er blogg/ ert lärpaket eller där ni har formulerat
elevuppgiften).


Vad är ett omdefinierat lärande? SAMR-modellen av Ruben Puentedura

Vad handlar Puenteduras SAMR-modell om?

Fyra olika nivåer om att utveckla kunskap och lärande:

Nivå 1:  Ersätta
Nivå 2:  Effektivisera
Nivå 3:  Modifiera
Nivå 4:  Omdefiniera
Det handlar om att skapa ”riktiga” uppdrag med utgångspunkt i ett verkligt ”problem”.

Exempel: Man kan utgå från elevernas närområde:

Bostadsområden
Arbetslöshet
Lokala företag
Politiska frågor
Välgörenhetsarbete
Radioprogram

Presentation: Eleverna kan få hålla i egna lektioner för klasskamraterna. Projekten kan redovisas genom blogg, filmer som läggs ut på youtube, genom ett radioprogram eller andra publika forum.

Fördelar:

 • Respons från fler
 • Flera ämnesområden integreras
 • Flera kunskaper, kompetenser och förmågor används och utvecklas
 • Projektet skall vara förankrat i verkligheten
 • Elever oavsett förkunskaper, får söka de kunskaper som krävs för att lösa uppgiften.
 • Eleverna får ta eget ansvar, fördjupa sig, skaffa information och presentera.
 • Ämnet skall vara spännande, relevant, attraktivt och meningsfullt.
 • Det handlar om att utnyttja teknikens möjligheter. Hur man kan använda kommunikativa verktyg som Edmodo eller Skype och till exempel delta i ett projekt med en klass från en annan del av världen. Globalt perspektiv.
 • Elever är skapare av kunskap och inte mottagare av kunskap.
 • De uppgifter som formuleras har utvecklats och förändrats med hjälp av ny teknik och nytt arbetssätt. Eleverna får interagera, skapa och dela. Arbetssättet tar hänsyn till olika lärstilar.
 • Det omdefinierade lärandet är ett holistiskt lärande. Flera ämnen integreras och man siktar in sig på många kunskapsmål samtidigt.
 • Om eleverna publicerar det de skapar i edmodo, på youtube, i en klassblogg eller valfritt forum så kan de få återkoppling från hela världen och inte bara från läraren. Bloggar är lätta att använda som interaktiva webbsidor där ljud, text och bilder kan tas del av.

                                                       Vad säger Blooms taxanomi?         
       Mishra och Koehler om samspelet mellan pedagogik, innehåll och teknik
                                                    21 century skills

Språklig kompetens (modersmål och moderna språk)
Matematiskt kunnande, vetenskaplig och tekniskt kunnande
 Digital kompetens
 Lära att lära
Samarbete
Kreativitet (entreprenörskap och kulturell medvetenhet)
Nyfikenhet
Kritiskt granska fakta och förhållanden
Delta i planering
Ta ansvar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar