tisdag 25 september 2012

Medeltida myter


På medeltiden var kyrkan, myter och tron på andliga saker mycket stark. I Sverige hade vi först tron på nordiska gudar, sedan katolicismen och sedan blev protestantismen statstro, men människor trodde fortfarande också på de nordiska asagudarna som Thor, Oden, Freja och Balder. Det fanns myter och de som trodde på älvar och sagoväsen som troll och tomtar. Myter kunde uppstå kring riddare eller personer som gjort sig ett namn som Drottning Kristina, Ivanhoe, Helena af Bingen och Robin Hood. Nostradamus en man som bland annat var läkare förutspådde flera saker och hans profetior har anhängare än idag. Det fanns folk som trodde på häxor, andra personer förstorade prästernas makt, eller hade en övertro på en övermäktig kung. Författaren Dante skrev om dödssynder och antika människor som gjorde rätt och fel. Kristna trodde på himmel, helvete, skärselden och andra på naturläkemedel.

Om någon frågade svarade de flesta att de bara trodde på den kristna Guden. Om man trodde på något annat kunde man bli kallad hädare och i värsta fall dödas. Kvinnor som inte trodde på Gud och som kunde en del om hur kroppen fungerade kunde bli anklagade för trollkonster och häxeri. Det har funnits många myter om jordens undergång. Allt från Ragnarök till Nostradamus profetior att jorden skall gå under 2012. Författaren Dante listade de brott och dödssynder som människan gör sig skyldig till. Människor var livrädda för att göra fel och livrädda för att dömas.

Fortfarande visste personerna inte vad de skulle tro vara sanning eller tro vara myt. Varför hade myterna uppkommit? Varför är vissa skapelsemyter lika varandra? Är det en osanning bara för att vi inte vetenskapligt kan bevisa det? Vad tror du?

Ett klipp om en av de nordiska gudarna:
Thor:


Ett klipp om Ymer och de första jättarna:
 Elevarbete om häxor:

Keynote om det nordiska fenomenet Ragnarök:Några klipp om Kungar, Karl XI, Descartes, Drottning Kristina,  Ivanhoe och andra mytomspunna personer:
Bild på helvetestratten:
Håller du med Dantes etik och moral, synder och dödssynder eller hur skulle du ranka? Är det rätt att döma? Behöver vi lagar? Vad är rätt och vad är fel? Finns det en gråzon?


Och av alla skapelsemyter, varför påminner de om varandra? Varför har vi flera? Varför har de uppkommit? Här är ett elevarbete om Japans skapelsemyt:


Tror du att jorden skall gå under? Här följer ett klipp på Nostradamus undergångsteori:


Vad tror du på?

Grekisk mytologi

Vilka är de grekiska Gudarna?
Några exempel på filmklipp om en enskild utvald grekisk Gud:

Odysseus: 


Zeus:
Hades:
 Afrodite (Elevexempel):

Athena (Elevexempel):Dionysos:


Poseidon:


Lite djupare om de grekiska Gudarna:


Hur hänger de grekiska Gudarna ihop?

tisdag 11 september 2012

Edmodo

Hej elever!

Denna vecka redovisar ni era "Pay it forward projekt". I klassrummet håller ni en muntlig presentation, visar era filmer eller keynotes, eller berättar om vad ni har gjort. För er som vill dela med er av ert arbete och era filmer kan ni 1) Skicka dessa på edmodo så att bara en egen grupp kan få tillgång till dem. 2) Lägga ut era filmer/keynotes på youtube så att andra kan lära sig av era kunskaper/instruktionsfilmer och arbeten.

Är ni klara så gå in på edmodo och quizza, gör ordkunskapstest, grammatiktest, öva nutidsfrågor eller välj av vad som finns som ni känner att ni vill testa och utveckla era kunskaper inom. 

Fundera också över vad vi skall jobba med nästa vecka! De grupper som redan kommit med förslag har valt 1) retorik, 2) Dante, helvetestratten, medeltid och dåtida synder mot nutida brott, 3) Självkänsla och hälsa. Vill ni jobba med något som dessa tre grupper valt och att vi jobbar ihop, eller har ni i er grupp ett annat ämne som tilltalar er. Koppla ditt förslag till minst ett av målen i din kurs, så kör vi!

Hej övriga läsare!

Edmodo är en gratis lärplattform. Eleverna i mina olika grupper har fått gruppkoder skickade till sina emails. Alla grupper och individer har olika sidor där vi gemensamt kan bygga upp ett innehåll. Vi kan länka filmer, göra ordförståelsetest som rättar sig själv, ladda upp keynotes och texter som vi har skrivit, göra digitala självrättande prov, samla elevers inlämningar i portfolio, samla elevers resultat, dela material mellan grupper och lärare, spara material som vi skapar. Om jag gör ett självrättande quizz med en grupp som jag senare vill dela ut till en annan grupp/person som efterfrågar samma ämne/träningsobjekt, så sparas det jag skapar i mitt bibliotek. Därifrån kan jag återanvända och skicka vidare filer som jag tidigare har skapat.