tisdag 11 september 2012

Edmodo

Hej elever!

Denna vecka redovisar ni era "Pay it forward projekt". I klassrummet håller ni en muntlig presentation, visar era filmer eller keynotes, eller berättar om vad ni har gjort. För er som vill dela med er av ert arbete och era filmer kan ni 1) Skicka dessa på edmodo så att bara en egen grupp kan få tillgång till dem. 2) Lägga ut era filmer/keynotes på youtube så att andra kan lära sig av era kunskaper/instruktionsfilmer och arbeten.

Är ni klara så gå in på edmodo och quizza, gör ordkunskapstest, grammatiktest, öva nutidsfrågor eller välj av vad som finns som ni känner att ni vill testa och utveckla era kunskaper inom. 

Fundera också över vad vi skall jobba med nästa vecka! De grupper som redan kommit med förslag har valt 1) retorik, 2) Dante, helvetestratten, medeltid och dåtida synder mot nutida brott, 3) Självkänsla och hälsa. Vill ni jobba med något som dessa tre grupper valt och att vi jobbar ihop, eller har ni i er grupp ett annat ämne som tilltalar er. Koppla ditt förslag till minst ett av målen i din kurs, så kör vi!

Hej övriga läsare!

Edmodo är en gratis lärplattform. Eleverna i mina olika grupper har fått gruppkoder skickade till sina emails. Alla grupper och individer har olika sidor där vi gemensamt kan bygga upp ett innehåll. Vi kan länka filmer, göra ordförståelsetest som rättar sig själv, ladda upp keynotes och texter som vi har skrivit, göra digitala självrättande prov, samla elevers inlämningar i portfolio, samla elevers resultat, dela material mellan grupper och lärare, spara material som vi skapar. Om jag gör ett självrättande quizz med en grupp som jag senare vill dela ut till en annan grupp/person som efterfrågar samma ämne/träningsobjekt, så sparas det jag skapar i mitt bibliotek. Därifrån kan jag återanvända och skicka vidare filer som jag tidigare har skapat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar