Digitala stödresurser

Finns både som app och webbresurs:


http://drive.google.com Elever kan skriva tillsammans, göra presentationer, spara mappar efter ämne, lärare eller klasser. Digital portfolio och samarbetsytor. Inspelad respons, eller respons i kommentarer. Samtal kring det skrivna genom videokonferenser i googlehangout.

http://www.socrative.com/ Likt voto och kan också användas för exempelvis glosprov

http://voicethread.com/ Redovisa och diskutera ihop.

https://www.edmodo.com/ Gratis lärplattform där elevers resultat blir färgerna grön, gul och röd och där de kan göra om tills alla resultat är gröna. Finns också ett delat “bibliotek” där lärare har delat sina planeringar. Större än facebook och bara för skolan.

http://popplet.com/  Digital tankekarta för att bygga upp elevers förförståelse. Kan också användas för nyckelbegrepp och ordfamiljer.

https://soundcloud.com/ Låt eleverna spela in radioprogram. Alla elever skall ha en röst. Som en del i det formativa arbetet lär de genom att ta omtagningar, lyssna på varandras program och att jobba med kamratrespons. De får möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande och deras progression i lärandet genom att lyssna på sig själva och utvärdera.

http://youtube.com Lägg in era filmer, presentationer etc på elevernas arbeten eller dina lektioner så är det lätt att länka därifrån till bloggen eller er lärplattform. Kamratrespons eller lärarrespons genom annoteringar.

http://wordpress.com Bloggverktyg synliggör elevernas lärande och kamratrespons

http://blogger.com Bloggverktyg synliggör lärande, kollaborativt lärande, elever lär av varandra.

http://ne.se Informationssök och lärpaket kopplat till pedagogisk planering, filmer och faktatexter. Skapa egna lärpaket eller välj de som andra lärare har skapat.

http://pinterest.com Skapa egna länklistor eller låna andras.

http://pearltrees.com Skapa egna länklistor eller låna andras.

Finns som app:

Skolstil: Skriv text och lyssna på textuppläsning.

Dragon dictation: Elever spelar in sin röst och det de säger blir text. De kan därefter jobba formativt med texten med interpunktion, språkriktighet och uttal.

Imovie: Redigera film

Keynote: Skapa presentationer

Garageband: Spela in och redigera ljud

Explain everything: Eleverna kan göra instruktionsfilmer och skärminspelningar.

TeachersPick: Random väljer appen ut vem som skall tala först, eller i vilken ordning något skall ske.

Finns endast som webbresurs:

http://studiehandledning.wikispaces.com/Arabiska Studiehandledning på flera språk och i flera ämnen.

http://voto.se/ Snabb omröstning på nätet. Kan också användas som utvärdering eller snabba frågor.

https://todaysmeet.com/ Kasta ut en diskussionsfråga och låt eleverna säga vad de tycker. Alla skall ha en röst.

https://titanpad.com/ Låt eleverna skriva i ett delat dokument. Likt drive, fast eleverna behöver inte skapa konto.

https://getkahoot.com/ Snabba quizzar och frågesporter. Eleverna får svar direkt och lär av sina kompisar. (Som ett digitalt prov, fast eleverna lär av varandra).

http://www.techsmith.com/jing.html skärminspelning. Rätta elevens text på skärmen och spela in din respons. Eleven kan lyssna på responsen samtidigt som de rättar och når en progression i sitt lärande. Kan också användas för kamratrespons.


A
Appar:
Andraspråksinlärning: http://www.andrasprak.su.se/

B
Bloggar:

C
Centrum för svenska som andraspråk: http://www.andrasprak.su.se/

D
Digitala verktyg:
Dialekter:
Digitala SFI test och nationella prov: www.digitalasparet.se/sidor/test.htm

E

F
Flerspråkighet: http://www.andrasprak.su.se/

G

H
Högskolor:

I

iMovie
iTunesU
iSpellchecker
iStudiez
iSayHD

Informationssök:
google
youtube
ted

J

Jul: Varför heter det jul? Var julkalenderns bättre förr?

K
Keynote
Kursplaner svenska som andraspråk:

L
Läsning: Läsning: Om att läsa böcker i telefonen eller på läsplattor:

M


N

Nationellt centrum för svenska som andraspråk: http://www.andrasprak.su.se/

O

Ordböcker:


P

Pages
Pappas appar
Presentationsverktyg:
Popplet

S
Skolappar
Show me: www.showme.com 
Slideshare: www.slideshare.net
Soundnote:
språkbloggar:

Språksociologi:


T

Ted
Twitter
Type on pdf

V

Visuotimer
Voicethread 

W

Wikipedia
Wikimini

Y Youtube


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar