Workshop
Workshop, föreläsningar och andra uppdrag:

7/1 2013 Kalmar "1:1 Svenska som andraspråk med fokus på digitala verktyg och ett omdefinierat lärande ". LIN EDUCATION

18/1 2013  Göteborg "Språkinriktad undervisning med fokus på inkludering, digitala hjälpmedel och ett ämnesövergripande arbetssätt."

7/2 2013 Sölvesborg "Moderna språk och inkluderande arbetssätt". TÄNK OM

22/2 2013 Västerås "Språkinriktad undervisning med fokus på inkludering, digitala hjälpmedel och ett ämnesövergripande arbetssätt."

11/3 2013 Ängelholm "Fem vägar till omdefinierat lärande" TÄNK OM

13/3 2013- Norrköping "Lyft språket- att stödja elever med svenska som andraspråk" TÄNK OM

25/3 2013 Norrköping "Lyft språket- att stödja elever med svenska som andraspråk" TÄNK OM

3/4 2013 Ängelholm "Fem vägar till omdefinierat lärande" TÄNK OM

25/4 2013 Ängelholm "Fem vägar till omdefinierat lärande" TÄNK OM

26/4  2013 Ängelholm "Fem vägar till omdefinierat lärande" TÄNK OM

5/5 2013 Göteborg "Språkinriktad undervisning med fokus på inkludering, digitala hjälpmedel och ett ämnesövergripande arbetssätt."

18/5 2013  Ängelholm "Fokus på formativ bedömning och bedömning för lärande."TÄNK OM

15/8 2013 Uddevalla "Omdefinierat lärande i praktiken"TÄNK OM

16/8 2013 Göteborg "Sociala verktyg och formativ bedömning" TÄNK OM

17/8 2013 Göteborg "Språkinriktad undervisning med fokus på inkludering, digitala hjälpmedel och ett ämnesövergripande arbetssätt."

17/9 2013 Västerås "Omdefinierat lärande i praktiken" TÄNK OM

30/9 2013  Trollhättan "Språkinriktad undervisning med fokus på inkludering, digitala hjälpmedel och ett ämnesövergripande arbetssätt."

28-29/10 2013 Örebro,  Två dagars utbildning med fokus på "Ledarskap, organisationsteori, språkinriktad undervisning, ämnesövergripande undervisning, formativ bedömning och inkludering" TÄNK OM

30/10 2013 Trollhättan "Bloggen i undervisningen"

1/1 2014 Göteborg, Svensklärarens tidning webbkrönikor: "Ett gemensamt digitalt rum":
http://www.svensklararforeningen.se/objfiles/1/SLnr42013sid24_75671282.pdf

14/2 2014 Båstad, "Ämnesintegration och sociala medier." ATEA

1/3 2014 Göteborg, Svensklärarens tidning webbkrönikor: "Hitta barnet inom dig":
http://www.svensklararforeningen.se/objfiles/1/Svensklararensi_-48198778.pdf

27/3 2014 Trollhättan,  "Guldkorn"

31/3-1/4  2014 Örebro, Lärspridarutbildning för lärare, it-pedagoger och rektorer. TÄNK OM

9/4 2014 Mölndal, "Digitala verktyg i praktiken" ATEA

11/4 2014 Kungsbacka "Ämnesövergripande undervisning och formativ bedömning" TÄNK OM

16/4 Trollhättan (Stockholm) UR-program Språket bär kunskapen http://www.ur.se/Produkter/182357-Spraket-bar-kunskapen-Att-identifiera-svarigheter

1/5 2014 Göteborg, Svensklärarens tidning webbkrönikor: "Mitt Trollhättan! Från idé till verklighet- Med digitala verktyg kan eleverna dela med sig av sitt lärande och därmed lära varandra":
http://www.svensklararforeningen.se/objfiles/1/Svensklararennr_1997855894.pdf


7-8/5 2014 Stockholm SETT 2014

17/5 2014 Trollhättan, Föreläsning Vägar till skolframgång. Presentation av projektet Mitt Trollhättan

12-13/8 2014 Malmö, "Språkinriktad undervisning och digitala verktyg"

25-27/8 2014 Göteborg, Workshop med lärare och elever: "Blogg, youtube och podcast"

3/9 2014 Göteborg "Formativ bedömning och ipads"

8/9 2014 Göteborg, "Bloggen i undervisning"

10/9 2014 Stockholm Sollentuna, "Synligt lärande och formativ bedömning-steg ett" TÄNK OM

11-12/9 2014 Stockholm, "Svenska som andraspråk och formativ bedömning"

25/9 2014 Göteborg "Synligt lärande med hjälp av digitala verktyg"

25/9 2014 Göteborg Bokmässan "Kahoot istället för prov"

14/10 2014 Stockholm Sollentuna ""Synligt lärande och formativ bedömning- fördjupning" TÄNK OM

17/10 2014 Göteborg "Skriva tillsammans med hjälp av GAFE och digitala verktyg"

27-28/10 2014 Stockholm, Skolforum "Guldäpple-nominerad 2014"

2015 Göteborg Handledare för Läslyftet varje torsdag.

12/1 2015 Göteborg "Skriva tillsammans med hjälp av GAFE och digitala verktyg"

18/2 2015 Malmö "Synligt lärande med hjälp av digitala verktyg"'

11/3 2015 Ängelholm "Formativ bedömning och ipads"

27/4 2015 Göteborg "Språkinriktad undervisning och digitala verktyg"

27/8 2015 Stockholm "Genrepedagogik och cirkelmodellen"

23/9 2015 Göteborg "Utveckla elevers lärande med bildstöd"

14/10 2015 Göteborg "Nyanländas lärande"

2015 oktober Stockholm, Skolforum "Guldäpple-nominerad 2015"

18/1 2016 Stockholm "Utveckla elevers lässtrategier ur ett andraspråksperspektiv"

10/2 2016 Göteborg "Synligt lärande med hjälp av digitala verktyg"

8/3 2016 Göteborg "Synligt lärande med hjälp av digitala verktyg"

17/3 2016 Borås "Språkinriktad undervisning och digitala verktyg"

9/9 2016 Stockholm. Börjar skriva lärobokstexter för Bonniers Clio.

3/10 2016 Stockholm Skolverkets film inom Läslyftet.

v. 44 IKT-dag i Mölndal

2017Om ni vill kontakta mig 0735445427 linda.ammitzboll@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar