måndag 22 oktober 2018

Faktatext- Jakten på kunskap

Jakten på kunskap:


Starta en presentation


Ha underrubrikerna


Rubrik- Det ämne du valt
Syfte och frågeställningar
Fakta om
Diskussion om
Jag har kommit fram till
Källor


Bestäm dig för ett ämne (tex ubåtar, en författare, DNA, marxism, språkhistoria, retorik,
Maslov, Freud, myter, antika Gudar, vampyrer)


Leta upp fakta om ditt ämne.


Gör en tankekarta.


Bestäm dig för en fråga som skall vara din vinkel på det du vill förmedla i ditt arbete.

Börja skriv. Glöm ej att ange källor både till text och till bild.


Hur skriver man en faktatext? 

Första filmen passar mellanstadiet och årskurs 7.


Andra filmen passar låg och mellanstadiet eller nyanlända.


Tredje filmen passar årskurs 7Denna filmen passar årskurs 9Vi kollar på några färdiga faktatexter i läroböcker.

Vi skriver en gemensam text om ett djur för att eleverna skall förstå texttyp och struktur.

Eleverna får skriva egna faktatexter. 

Vad vill du skriva om? Gör en tankekarta.Vilka rubriker kan du ha i en faktatext? 

Rubrik
Syfte
Frågeställningar
Fakta
Diskussion
Källor

Vad är kunskap för dig?

Vad är viktigt att få med om du vill förmedla kunskap?

Vi går igenom källhänvisning och citat. 


Se hur jag och andra har jobbat med faktatexter förut: