torsdag 13 december 2012

Språksociologi, andraspråksinlärning och flerspråkighet


hej!

Ett av målen i svenska som andraspråk är att ha kännedom om språksociologi, flerspråkighet, att vara andraspråksinlärare och hur våra språk påverkar svenskan. Varför pratar ungdomar och vuxna olika? Varför finns det olika dialekter? Varför använder vi slang? Det finns filmer om detta på UR.se eller youtube. Det finns mycket forskning och artiklar. Sökord: språksociologi, andraspråksinlärning, flerspråkighet, dialekter, sociolekter, idiolekter.

I läroboken Språkporten kapitel 5 behandlar författarna delar av språksociologin och språkhistorien, men de har fokus på svenskan och inte varifrån era språk härstammar och er språkutveckling. Läroboken är några år gammal, så det finns nyare texter på nätet som kan ge en mer nyanserad bild. De kunskaper ni kan få ur kapitel 5 är viss information om språksociologi, ordkunskap, grammatik och språkutveckling.

Ni kan jobba med orden och texterna. För att träna inför nationella provet och även inför era projektarbeten i årskurs 3, så vill jag att ni skriver en utredande text om valfritt ämne inom språksociologi. Se www.svenska-som-andrasprak.blogspot.com MARS. Där finns ett inlägg med förslag om vilka ämnen inom språksociologi som ni kan välja och rubrikerna som ingår i en utredande uppsats. Viktigt är att ange källan!

hälsningar Linda

måndag 26 november 2012

Facebook och undervisning

Facebook-grupper och facebooksidor med tips för elever och lärare:

Nationellt centrum för svenska som andraspråk:

https://www.facebook.com/NCandrasprak

Daniel Barkers flippade klassrum. Lärare i hela Sverige delar flippafilmer:

https://www.facebook.com/groups/flippa/

Digitala verktyg:

https://www.facebook.com/skolvaskan

Skype i klassrummet. Koppla upp er mot en annan skolklass i Sverige eller i världen:

https://www.facebook.com/skypeintheclassroom

Sida där eleverna kan lära sig språk på nätet:

https://www.facebook.com/Keewords?ref=stream

Framtidens läromedel:

https://www.facebook.com/framtidenslaromedel


Sidor med appar:

https://www.facebook.com/Skolappar

https://www.facebook.com/Spooktiger

https://www.facebook.com/lingapps

https://www.facebook.com/appfredag


Fortbildning IT:

https://www.facebook.com/settdagarna

https://www.facebook.com/teachmeet

tisdag 6 november 2012

Skräckromantik, modern skräck och vampyrer


Skräckromantiken är en litterär genre som uppkom under epoken romantiken. Det är en vidareutveckling av 1700-talets gotiska roman. Utmärkande drag är att författarna kombinerar skräck, fantasi, äventyr mystik och exotism. Skräcklitteratur kan ibland innehålla sciencefiction eller fantasy. Det är svårt att dra gränser i litteratur. Teoretiker och litteraturvetare försöker göra det och ta ut vad som är specifika drag för en viss tid/epok och en viss genre/texttyp, men ofta handlar det om tolkning och ett verk kan diskuteras utifrån flera genrer och influenser.

Typiskt för 1700-talets och 1800 talets tidiga skräckromantiska, gotiska litteratur, så kommer en ung oskyldig flicka till ett stort otäckt slott. Där väljer hon, eller blir tvingad till att stanna. I slottet sker övernaturliga och obegripliga saker. Kvinnan måste lösa mysteriet med slottet eller dess ägare. Vanliga inslag är saker som kan förflyttas mellan väggar och fönster, portar till andra världar i form av fönster, gångar eller speglar. 

Det finns en engelsk tidskrift som specialiserar sig på populärkultur inom skräck, fantasy och science fiction. Länk finner ni här:


En som har forskat kring varför vi fascineras av vampyrberättelser är litteraturvetaren Anna Höglund. Hon tror att vi fascineras för att vi i viss mån kan finna identifikation och distans. Hon tar upp hur vampyren har kunnat framföra tidens politiska åsikter och varför vampyren har skildrats olika i tid och rum. Vampyren förändras från motbjudande, till den attraktive adelsmannen, till Dracula och til nutidens flera mänskliga ”snälla” vampyrer som Edward Cullen i Twilight. Om ni vill läsa avhandlingen från 2009 så är titeln ”Vampyrer. En kulturhistorisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet.

Maria Franck skriver i 1 numret av Svenskläraren 2011 om den vampyrboom som uppstått där hon tar upp fenomenet. Hennes diskussion utgår från olika verk och handlar delvis om vår fascination och delvis varför somliga skäms för att erkänna denna. Artikeln går under titeln Vampyrberättelsens misskända arv om ni vill läsa vidare.

En föregångare till våra moderna vampyrberättelser är Bram Stokers verk Dracula från 1897. Maria Ulfgard som har skrivit en analys av flickors lustläsning talar om kombinationen gotik, skola, ifrågasättande och medmänsklighet gör att vampyrberättelserna tilltalar oss. Maria Ulfgard hävdar även att Twilightserien bygger på olika klassiker från romantiken som Jane Austens Stolthet och fördom, Emily Brontës Svindlande höjder och Shakespeares Romeo och Julia. För vidare läsning se Maria Ulfgard För att bli kvinna -och av lust: en studie i tonårsflickors läsning från 2002.

Varför tar vi upp detta nu i november 2012? Vi har precis kommit tillbaka efter höstlov. Ni har avslutat era medeltidsnoveller och den 14 november i år har den nya Twilightfilmen premiär. Jag tycker att det är häftigt att gammal gotisk skräckromantisk litteratur har inspirerat så många nutida författare. Det som skrevs för 200 år sedan och fortfarande är aktuellt är kvalitet. Det har skrivits mycket dåligt också, men det är sedan länge bortglömt. 

Läs vidare:

 • Anne Rice har skrivit serien om The Vampire Cronicles/ Vampyrkrönikan (En vampyrs bekännelse/Interwiew with the Vampire) från 1976 är den första boken. Denna bok har också filmatiserats. I huvudrollerna är Christian Slater, Brad Pitt, Tom Cruise, Stephen Rea och Antonio Banderas. Boken är skriven 1976 och filmatiseringen är från 1994.

trailer på filmen finner ni här: • Den författare och de böcker som har inspirerat till serien True Blood är Charlaine Harris bokserie Southern Vampire mysteries som inleds med boken Dead until Dark från 2001. Boken handlar om vampyrer som lever sida vid sida av människor i en småstad. En servitris är tillsammans med en av vampyrerna. Hon betraktar dem och funderar över hur det är att vara ”normal” människa. Huvudpersoner i serien spelas av Anna Paquin, Stephen Moyer och Alexander Skarsgård. Tv-serien är från 2008.

Trailer på serien finner ni här:


 • Richard Mathesons bok I am Legend/ Varulvarnas natt från 1954 har filmatiserats tre gånger varav den senaste filmen är från 2007 med Will Smith i huvudrollen. Filmen handlar om en man som undgått att ha blivit smittad av ett virus som har drabbat mänskligheten. Staden har dessutom blivit invaderad av vampyrer och zombier.

Trailer på filmen hittar ni här:


 • För att ta upp ett svenskt exempel så slog John Ajvide Lindqvist igenom 2004 med romanen Låt den rätte komma in som filmatiserades 2008. Boken utspelar sig i Blackeberg.

Trailer:


 • En aktuell film som har premiär i Sverige den 14 november 2012 är femte delen av The Twilight saga. Den femte delen heter Breaking dawn del 2 och är baserad på Stephenie Meyers bok Så länge vi båda andas från 2009.

Trailer:


 • Stephen King är känd för många böcker. Framförallt för boken ”Lida”. Detta verk handlar visserligen inte om vampyrer, men det har många genrespecifika drag som ensamma hus, att inte komma ut, att vara fast med en galen person etc. Denna bok kanske ni tycker är värt att läsa. Boken handlar om en galen kvinna Annie som fascineras av författaren Paul Sheldon. När Paul blir påkörd tar Annie med honom hem. När Annie har Paul i sitt hem läser hon hans manus om en kvinna vid namn Lida. Annie blir arg för att Lida dör. Hon tvingar författaren Paul att stanna kvar i hennes hus tills han har skrivit om manuset. Annie som förutom att hon är psykiskt sjuk är före detta sjuksköterska har dödat sina patienter, exmän och även den polis som kommer och frågar efter Paul. Paul upplever sig fast. Hur kommer detta att sluta?
  En bok som Stephen King har skrivit som däremot handlar om vampyrer är Staden som försvann. Denna bok har filmatiserats två gånger. I den senaste från 2004 med Rob Low, Donald Sutherland, Dan Byrd och Samantha Mathis i huvudrollerna. Boken handlar om den unge författaren som återvänder till hans hemstad. Ett hus är åter i fokus (Marstenshuset). Författaren tror att huset kan ha att göra med de konstiga saker som sker i stan. Misstankar om vampyrer ökar. Hur kommer det att sluta?

Trailer på filmen finner ni här:


Tidigare litteratur (Låna gärna på biblioteket! Ni kan också be bibliotekarien att tipsa om fler böcker):

 • Horace Walpole The Castle of Otranto
 • Ann Radcliffe The Castle of Athlin and Dunbayne
 • E T A Hoffman Sandmannen
 • Edgar Allan Poe Huset Ushers undergång
 • Mary Shelley Frankenstein
 • Charlotte Brontë Jane Eyre
 • Victor Hugo Ringaren i Notre Dame

Efter Halloween och höstlov


7-10 november

När du är färdig med förra temat, så gå in på youtube. Sök på vampyrfilmer som Twilight, serien True blood, Interwiew with vampyres/ En vampyrs bekännelser etc. När du sett klippen skriver du en text till mig. Besvara frågorna:

"Varför fascinerar vampyrer oss?”

"Varför behöver vi skräck?"

14- 17 november

Nu har du sett filmklippen och skrivit vad som fascinerar dig. Vi diskuterar detta i helklass. Vi pratar om hur vampyridealet har förändrats. Vi pratar om vilka filmer vi har sett och hur skildringen ser ut där. Vi pratar om vilka böcker vi har läst och vad detta handlar om. Ni väljer en bok/ljudbok eller film. Börja läs. Läs även om bokens/filmens författare och förbered nästa veckas frågeställningar.

21-24 november

Vi sätter in vår bok/film i ett sammanhang. Berätta för dina kompisar om:

”Vem författaren är som har skrivit detta verk/bok/film”

”Vad ditt verk/bok/film handlar om”

”Vilka författare och verk kan ha inspirerat detta verk? (om din bok handlar om vampyrer- ta upp andra vampyrböcker) (om din bok handlar om unga ensamma flickor som kommer till ett slott som spökar- ta upp andra liknande berättelser).

”Om du skall koppla ditt verk/bok/films handling till tidstypiska drag för skräckromantik, eller modern skräcklitteratur, vad finns det för utmärkande drag?” (ex vampyrerna är snälla i modern framställning-, gotiska drag är exempelvis gotiska gamla slott, dessa böcker utspelar sig oftast i medeltidsmiljöer etc).

26- 29 november

Två vampyrer mot varandra. Ni får två vampyrer var. Din uppgift är att jämföra dessa och analysera dessa.

”Vad dödar dem?”
”Hur är de som person?”
”Hur ser de ut utseendemässigt?”
”Är de farliga?”
”Vem åtrår dem?”
”Vad äter dem?”
”Vilka kunskaper har dem?”
”Från vilken tid härstammar dem?”
”Hur bor dem?”
”I vilken miljö befinner de sig?”

Skriv egna frågor så att du har något att jämföra vampyrerna mot.

När du har gjort din vampyrjämförelse så berätta för dina kamrater om din jämförelse.

torsdag 18 oktober 2012

IT och undervisning

Hej elever och lärarkollegor! 

Jag tänker presentera några verktyg. Vissa stycken i detta inlägg riktar sig främst till kollegor. Det mesta kan nyttjas av både kollegor och elever. Sovra! :-)

Issu: Hur man gör en tidning på nätet. Eleverna kan använda det som presentation av sina projektarbeten, för att sammanställa ett tema, eller om de skriver artiklar så kan man sammanställa klassens bidrag i en gemensam tidning.

Hur? Eleverna kan skriva sina texter i ett vanligt textdokument, i paiges, eller valt program. När artiklarna är färdiga behöver man sätta texterna i ett gemensamt dokument i rätt ordning. Det man laddar upp i issu går inte att redigera inne i issu. Detta måste man ha gjort tidigare. Issu vill också att man gör om textdokumentet till en pdf innan man laddar upp den. Hur man gör detta följer i instruktionsfilmen som jag har länkat.

För att komma till sidan:


Elevexempel på hur två färdiga produkter kan se ut:En kort version av hur issu fungerar:


En längre version av hur issu fungerar:

https://www.youtube.com/watch?v=jYfdefBufcM

Blogster: Med hjälp av detta verktyg kan eleverna göra affischer, veckoblad, utskick, reklam, marknadsföring, etc. Några av våra kollegor har arbetat med detta.Vi kan hjälpas åt. 

För att komma till sidan:


Hur blogster fungerar den korta versionen:Hur blogster fungerar den långa versionen: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sGl9eYNCxqk

Digitala prov: I språk tränar eleverna olika ordklasser, ordkunskap och andra områden där läraren kan lägga in alternativ som passar med endast ett rätt svar. Till sådana övningar passar detta verktyg. (För textanalys, uppsatser etc fungerar inte detta verktyg). Fördelen är att du kan lägga in 100 frågor och välja att varje gång en elev vill göra testet så slumpas det ut 20 frågor. Detta innebär att elever som gör testet jämte varandra får olika prov. Det innebär också att elever som vill göra det flera gånger, kan få olika prov. Proven rättar sig själv och du kan se elevernas resultat i procent. Procenten mäter inte måluppfyllelse i kursen formativt, men eleven (och du) kan i alla fall få en uppfattning om hur pass god ordkunskap hon/han har, eller vilket grammatiskt område som eleven behöver träna mer på etc.

För att komma till sidan:


Hur det kan se ut: 
 
http://www.digitalaprov.se/film.php?id=eSqrf6dL2JA

http://www.digitalaprov.se/film.php?id=ND78wbR0CEI


Bloggar: Bloggar kan användas för att ha en samlingsplats för digitala verktyg, eller för att samla elevernas läsupplevelser i en bokblogg, eller att man skapar en klassblogg där lärare och elever kan kommunicera, lägga ut flippafilmer, arbetsuppgifter eller en plats där eleverna kan publicera sina texter. Du kan också använda en blogg för att skapa en materialbank för ditt material vilket gör ditt material tillgängligt för dig själv och eleverna oavsett plats och där du lätt kan gå tillbaka och återanvända dina teman, utan att behöva leta upp passande filmer, eller texter igen.

För att skapa en blogg kan du bland annat använda blogger. Konto skapar du på denna sida:


Så här gör du:Edmodo är en gratis lärplattform. I denna sparas allt du skapar och lägger ut i ditt bibliotek. Du kan dela med dig av ditt bibliotek till alla eller valda användare. Du kan hämta material från det som andra lärare delar från sina bibliotek. Du kan göra prov genom funktionen quizzar. Detta fungerar som digitala prov, men frågorna slumpar sig inte så alla elever får samma frågor. Du eller eleverna kan göra enkätundersökningar genom funktionen poll. Ni har en öppen kommunikations sida som bara syns av de som tillhör en viss grupp/klass. Där ser alla i gruppen vad som skrivs och man kan diskutera. Man kan också maila enskilda individer och eleverna kan skicka in alla sina arbeten. Av det som eleverna skriver, samlas texterna på samma plattform och läraren kan gå in och skriva respons etc. Saker som går att räkna i procent samlas likt digitala prov i tabeller, vilket kan ge ett hum om vad eleverna behöver tränas i ytterligare.

För att skapa ett konto:


Vad är edmodo: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4-KBwriCO-Q

Hur man gör: Jag och flera kollegor använder detta. Vi kan hjälpa er. Det finns också på sidan i gruppen lärarrummet och flippagruppen flertalet filmer som visar hur man gör. Om ni går in på hjälp så kan ni också söka på allt som har med edmodo att göra för att hitta filmer som visar hur ni gör.

Med screencastomatic kan ni flippa genomgångar, lägga in texter och bilder i bakgrunden, spela in berättarröst, koppla ihop filmade genomgångar till keynotes och bilder etc. Vet att flera lärare har testat detta.Vi kan hjälpas åt. 

För att komma till sidan:


Hur gör man?
 
http://www.youtube.com/watch?v=2FISkrk3vH4För att se hur en lärare på en annan skola har gjort: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=z0abiADROPI

digitala läromedel: Inom flera ämnen och på flera bokbolag finns digitala läromedel där eleverna kan läsa och lyssna på läroboken via macarna. Läroböckerna är kopplade till olika internetsidor, onlineverkttyg och interaktiva moment. Ofta är dessa ”böcker” med användarinloggningar billigare än läroböcker i bokform. ”Böckerna” är också praktiska eftersom eleverna alltid har dessa med sig om de har med sin dator. Vi har testat ett i svenska denna termin. Om detta är intressant kanske vi kan beställa fler användar-id till nästa år.

Filmklipp om digitala läromedel:

http://www.youtube.com/watch?v=8LvSbdsdjWk&feature=related

Paiges: I paiges som finns i alla macarna kan eleverna infoga bilder, skriva artiklar, göra textblad i olika former med andra möjligheter än i vanliga textdokument. Mina elever använder detta nu och jag vet att många lärare har använt det en del.

Såhär fungerar det:


Om vi skall prata om en gemensam bank för material inom våra ämnen, så kan vi dela material på edmodo, eller youtube, eller vimeo. Jag pratade med F som föredrog en nätbaserad samlingsplats och inte first class, då detta hade tagit väldigt mycket lagringsutrymme. Fördelen är att vi slipper skapa allt själva, kan hjälpas åt, alla kan bidra med något och ansvara för att lägga ut ett moment inom ämnet. Då behöver inte alla skapa allt och vi får tillgång till material inom de olika kurserna då det finns brist på läroböcker och tid att skapa allt själv. Här kan vi också dela flippa-filmer.

Vi kommer säkert inte kunna svara på alla frågor idag, för många av dessa verktyg har vi precis hittat och börjat använda, men pedagogiskt kan vi väcka er nyfikenhet och kanske svara på en del frågor. Flera som deltar kan säkert svara på det som inte vi har svaren på. Vi kan också ta med oss frågorna till nästa workshop eller teachmeet och kanske hinna besvara frågorna tills dess. Många svar och instruktionsfilmer till hur man använder program eller löser en uppgift finns att hitta i instruktionsfilmer på youtube. Genom att använda verktygen som oftast är ganska användarvänliga så hittar man funktionerna efter hand. Hoppas att detta har gett något. :)

torsdag 11 oktober 2012

Man får lov att sno! Det är inte fusk! Det är smart!

Sex lag, sex tidningar. 

Brainstorming! 

 • Vem skall vara chefredaktör? Gör en lista på vilka som är experter inom vilka områden. 
 • Vem skriver reportage och om vad? Hur många reportage tycker ni är lämpligt? Vem intervjuar och vilka skall ni intervjua? Vem skriver ledaren/ eller första artikeln som presenterar numret och sätter stämningen på vad det är för typ av tidning? 
 • Se till så att inte alla skriver samma sorts text. Skall ni ha med krönikor? Hur många? Skall ni ha med utredande artiklar? Argumenterande? Gör en lista på vilka genrer och texttyper ni valt. Kommer ni ha med listor? (som 10 sätt att utveckla ett bra ledarskap). Kommer ni ha quizzar? Serier? 
 • Vad behöver ni fotografera. Var skall bilderna placeras? Skall ni lägga in några filmer eller bara ha text? Vem gör förstasidan med fotografier på alla "journalister/experter" med en beskrivning?
Gå in och titta på issu och på blogster. Sno andras grafik, upplägg, idéer och kunskap. Gå in på youtube och sök på instruktionsfilmer till det ni behöver för att göra artikeln som ni vill ha den. Det finns instruktionsfilmer om "allt"... nästan... Man får lov att sno! Bara man skriver om med egna ord och gör om det till sitt eget. Det är inte fusk, det är smart! Det är att lära av varandra!

Se förra inlägget för länkar. 

Vid pennan Linda Ammitzboll motivationsexpert vid Falkenbergs gymnasieskola... :) 

söndag 7 oktober 2012

Dante och den Gudomliga Komedin

Har myterna någon relevans idag? Hur lever de kvar? Vad finns det för spår i litteratur och filmer?

En medeltida författare var Dante. Ett av hans verk var Den Gudomliga komedin. Detta verk skrevs på 1300- talet.

Verket är uppdelat i Inferno (helvetet), Purgatorio (skärselden) samt Paradiso (paradiset). Dante har hämtat sin inspiration från Bibeln, de sju dödssynderna, de tio budorden, det medeltida samhället och från antika författare som Aristoteles, gamla legender, tankesätt och från dåtida politiskt rådande normer.

Bild på Dantes helvetestratt och filmklipp från Dantes inferno hittar ni här i bloggen under "Medeltida myter" publicerat 25 september 2012.

Vad säger myten? Mellan jord och helvete ligger "Vestibulen". I denna hamnar enligt myten de likgiltiga. I helvetestratten rankas och bestraffas de odöpta, de som inte är kristna, de vällustiga som är sexuellt utsvävande, de som frossar och äter för mycket, de som är giriga och slösar, de som är vredsinta, arga och tröga, de som är kättare och tror på en annan Gud än "den rätta", de som mördar, rövar, tar ut höga räntor, säljer sexuella tjänster, spår, trollar, är falska, förfalskar eller är förrädare. Efter helvetet kommer skärseldsberget där de sju dödssynderna bestraffas. Dessa är: Högmod (storhetsvansinne, fåfänga), girighet, vällust (otukt, begär, sexuell utsvävning), avund, frosseri, vrede (ilska, hämnd) och lättja (likgiltighet).

Så vad är det för moral som förmedlas? Vilka är tabuna och dygderna? Tabuna är sexualitet, frosseri, lättja, girighet, mord, otrohet, avundsjuka, att tro på mer än en Gud, att vara arg, att hämnas, att vara dum, stjäla, prata skit, vara oärlig, trolleri, häxeri, förfalskningar och förräderi. Dygderna är ödmjukhet, generösitet, kyskhet, medmänsklighet, avhållsamhet, tålamod, flit, tro, hopp, kärlek, omdöme, rättvisa, måttfullhet och styrka. Vad tycker ni är bra tabun eller dygder? Skall vi ha tabun och dygder? Var det rätt som Dante dömde? Är det rätt att döma överhuvudtaget? Om ni tittar på dödssynderna eller helvetestratten och vilka "brott" som presenteras. Vad skulle ni kalla ett brott idag? Hur har vårt samhälle förändrats mot det medeltida kristna samhället?

Dantes verk har varit inspiration för moderna författare som James Joyce, T.S Eliot och William Blake. Verket har tolkats och omarbetats i Tage Danielssons svenska film från 1997  "Mannen som slutade röka. " I "Seven" en amerikansk film från 1995 väljer en seriemördare sina offer efter de sju dödssynderna.

Filmklipp "Mannen som slutade röka"Filmklipp "Seven" För vidare info se Dante Alighiero "Den Gudomliga komedin", era läroböcker, antologier och nätet. Sökord: Dante, Den gudomliga komedin, De sju dödssynderna, dygder, de tio budorden, helvetestratt. Ni kan också titta på URs film hej litteraturen- Medeltiden.


torsdag 4 oktober 2012

Eleverna berättar om myter och sanningar

Eleverna fick som uppgift att berätta om sina myter. Det kunde vara något som tillhör deras religion. Det kunde vara från deras hemländer. Det kunde vara moderna myter eller skrock. De flesta hade flera idéer. Diskussionerna i klassrummet har handlat om vad en myt är och vems myt som är sanning/går att bevisa och vems myt som är påhittad. Är något en myt för att människan inte har lyckats bevisa det? Vi har också kommit fram till att sanningarna för oss är okej att ha, men att alla inte kommer se allt vi tror på som sant. Vi har också kommit fram till att alla av oss tror på något, oavsett vilka av oss som kallar oss ateister eller troende.

Så vad har elevernas myter handlat om? De har berättat om Thor, om spindelmannen, om Flight 19 under andra världskriget, om Bermudatriangeln, om Akilles, om trojanska hästen, om karma, om Brahma, om Nirvana, om liknande förhållningsregler till livet som de som kristendom och islam förmedlar, om jordens undergång och om grekiska gudar.

Andra elever har berättat om myten att "om man delar en mask i två, blir det två nya maskar", faktiskt är en myt. Den ena dör och den andra växer ut och blir en hel mask igen. Om man inte delar den på fel ställe... :) Det är enligt eleverna också en myt att möss gillar ost. Det är en myt att tjurar blir aggressiva om de ser rött. De skall tydligen vara färgblinda?

Andra myter eller skrockberättelser har handlat om att om man biter på naglarna så får man horn. Om man dricker kaffe så får man mustasch. I flera länder har det varit skrock att om en svart katt går förbi så skall man spotta flera gånger. I något land fick man inte gå över en person, för då skulle denna person inte växa mer. Man fick inte växla en femhundralapp för då tar den slut. Man får inte öppna ett paraply inomhus för då får man otur. Man får inte gråta på söndagar för då rasar huset.

Vi har diskuterat varför dessa myter och skrockberättelser uppstått och kommit fram till att myterna kan vara sanning eftersom många tror på dem, men att det är lättare att tro på sina "egna". Att skrockberättelserna ofta handlar om något som barns föräldrar har velat att barn skall undvika.Vilka myter tror du på?

tisdag 25 september 2012

Medeltida myter


På medeltiden var kyrkan, myter och tron på andliga saker mycket stark. I Sverige hade vi först tron på nordiska gudar, sedan katolicismen och sedan blev protestantismen statstro, men människor trodde fortfarande också på de nordiska asagudarna som Thor, Oden, Freja och Balder. Det fanns myter och de som trodde på älvar och sagoväsen som troll och tomtar. Myter kunde uppstå kring riddare eller personer som gjort sig ett namn som Drottning Kristina, Ivanhoe, Helena af Bingen och Robin Hood. Nostradamus en man som bland annat var läkare förutspådde flera saker och hans profetior har anhängare än idag. Det fanns folk som trodde på häxor, andra personer förstorade prästernas makt, eller hade en övertro på en övermäktig kung. Författaren Dante skrev om dödssynder och antika människor som gjorde rätt och fel. Kristna trodde på himmel, helvete, skärselden och andra på naturläkemedel.

Om någon frågade svarade de flesta att de bara trodde på den kristna Guden. Om man trodde på något annat kunde man bli kallad hädare och i värsta fall dödas. Kvinnor som inte trodde på Gud och som kunde en del om hur kroppen fungerade kunde bli anklagade för trollkonster och häxeri. Det har funnits många myter om jordens undergång. Allt från Ragnarök till Nostradamus profetior att jorden skall gå under 2012. Författaren Dante listade de brott och dödssynder som människan gör sig skyldig till. Människor var livrädda för att göra fel och livrädda för att dömas.

Fortfarande visste personerna inte vad de skulle tro vara sanning eller tro vara myt. Varför hade myterna uppkommit? Varför är vissa skapelsemyter lika varandra? Är det en osanning bara för att vi inte vetenskapligt kan bevisa det? Vad tror du?

Ett klipp om en av de nordiska gudarna:
Thor:


Ett klipp om Ymer och de första jättarna:
 Elevarbete om häxor:

Keynote om det nordiska fenomenet Ragnarök:Några klipp om Kungar, Karl XI, Descartes, Drottning Kristina,  Ivanhoe och andra mytomspunna personer:
Bild på helvetestratten:
Håller du med Dantes etik och moral, synder och dödssynder eller hur skulle du ranka? Är det rätt att döma? Behöver vi lagar? Vad är rätt och vad är fel? Finns det en gråzon?


Och av alla skapelsemyter, varför påminner de om varandra? Varför har vi flera? Varför har de uppkommit? Här är ett elevarbete om Japans skapelsemyt:


Tror du att jorden skall gå under? Här följer ett klipp på Nostradamus undergångsteori:


Vad tror du på?

Grekisk mytologi

Vilka är de grekiska Gudarna?
Några exempel på filmklipp om en enskild utvald grekisk Gud:

Odysseus: 


Zeus:
Hades:
 Afrodite (Elevexempel):

Athena (Elevexempel):Dionysos:


Poseidon:


Lite djupare om de grekiska Gudarna:


Hur hänger de grekiska Gudarna ihop?

tisdag 11 september 2012

Edmodo

Hej elever!

Denna vecka redovisar ni era "Pay it forward projekt". I klassrummet håller ni en muntlig presentation, visar era filmer eller keynotes, eller berättar om vad ni har gjort. För er som vill dela med er av ert arbete och era filmer kan ni 1) Skicka dessa på edmodo så att bara en egen grupp kan få tillgång till dem. 2) Lägga ut era filmer/keynotes på youtube så att andra kan lära sig av era kunskaper/instruktionsfilmer och arbeten.

Är ni klara så gå in på edmodo och quizza, gör ordkunskapstest, grammatiktest, öva nutidsfrågor eller välj av vad som finns som ni känner att ni vill testa och utveckla era kunskaper inom. 

Fundera också över vad vi skall jobba med nästa vecka! De grupper som redan kommit med förslag har valt 1) retorik, 2) Dante, helvetestratten, medeltid och dåtida synder mot nutida brott, 3) Självkänsla och hälsa. Vill ni jobba med något som dessa tre grupper valt och att vi jobbar ihop, eller har ni i er grupp ett annat ämne som tilltalar er. Koppla ditt förslag till minst ett av målen i din kurs, så kör vi!

Hej övriga läsare!

Edmodo är en gratis lärplattform. Eleverna i mina olika grupper har fått gruppkoder skickade till sina emails. Alla grupper och individer har olika sidor där vi gemensamt kan bygga upp ett innehåll. Vi kan länka filmer, göra ordförståelsetest som rättar sig själv, ladda upp keynotes och texter som vi har skrivit, göra digitala självrättande prov, samla elevers inlämningar i portfolio, samla elevers resultat, dela material mellan grupper och lärare, spara material som vi skapar. Om jag gör ett självrättande quizz med en grupp som jag senare vill dela ut till en annan grupp/person som efterfrågar samma ämne/träningsobjekt, så sparas det jag skapar i mitt bibliotek. Därifrån kan jag återanvända och skicka vidare filer som jag tidigare har skapat.


onsdag 22 augusti 2012

Bakgrunden till Pay it forward.

Några elever efterfrågade idag en instruktion. Utan att förstöra kreativiteten genom att stapla i punktform vad som skall göra, så tänkte jag förmedla bakgrunden till "Pay it forward".

För er som jobbade med ”Jakten på kunskap” skulle jag kunna säga att detta är på något sätt ett liknande projekt. En fortsättning. Då skulle ni dela med er av något ni kan. Nu skall ni dela med er med syftet att vi kan rädda världen. Vi kan lära andra det vi kan. Vi kan förmedla kontakter med omvärlden. Länkar till organisationer. En liten svenskuppgift, kan sättas in i ett större sammanhang. Vi kan göra något som vissa av er kan använda som UF eller projektarbete. Något andra kan ta med sig och göra något av i samhället och i världen. I det ”riktiga” livet. Jag har hört sägas att efter studenten börjar ”det riktiga livet”... Vad betyder det? Det riktiga livet är väl nu. Det vi lever nu! Det vi gör nu! Så vad gör vi?

För er som inte deltog i "Jakten på kunskap" kan jag ge er en tillbakablick. Innan jag berättar vad vi har gjort, vill jag betona att ni som inte har deltagit kan utan tvekan delta i "Pay it forward", med era förkunskaper, era drömmar och era mål. Kom på en idé och kör på den!

Projektet i våras 2012 startades av två klasser under rubriken ”Jakten på kunskap”. Vi har diskuterat skillnaden mellan information och kunskap och mellan kunskap och färdigheter. Eleverna fick en öppen uppgift:

Lär dig något!

Berätta om detta för dina kamrater.

I en halvtimme sökte eleverna efter artiklar inom ett valt ämne, någon jämförde bloggar, en del letade efter intressanta youtubeklipp, en hittade en powerpoint om epoker på youtube, en annan hittade ett verktyg i matte som han använde för att illustrera hur hans liv ser ut och många sammanfattade artiklar.

Efter en halvtimme var jakten på kunskap avbruten för denna gång. Eleverna fick sammanfatta vad de gjort, sett eller läst. Lektionen därpå  fick eleverna visa bloggarna, artiklarna eller filmklippen. De fick berätta och lära varandra om det som de har lärt sig själva på lektionen.

Under elevernas informationstörst, såg jag en facebooksida uppe. Jag hörde och såg många elever ha intressanta samtal och visa varandra sidor. En klass-spotifylista med deras valda låter sammanställdes. Några gjorde klart en uppgift från förra lektionen och alla gjorde inte samma sak. Resultatet blev också olika, men väldigt givande.

Redovisningarna resulterade i att alla elever fått söka och sovra bland information. De har fått bearbeta ett material. De har fått skriva ett tal. De har fått öva på att framföra ett tal och de har genomfört talet. Vi har fått se elever tala fritt och kunna allt utantill. Vi har fått se elever använda stödord på lappar för att få fram det de vill ha sagt.

Vi har fått lära oss om Madonna, det modernistiska författaridealet, Frans Kafka, Processen och West side Story. En elev hade bearbetat artiklar om folkhälsa och valt att redovisa dessa genom en powerpointpresentation där hon sammanställde vad forskarna hade kommit fram till. Två elever valde att informera oss om cancer. Den ena ifrån en Rosa bandet kampanj och den andra om Ung cancer och vad de arbetar för. Det hon ville förmedla till oss var att vi inte skulle klaga över småsaker.

När vi ändå är inne på folkhälsotemat så fick vi också se en film som ville motarbeta rökning. Eleven höll ett informerande tal med en moraliserande avslutning. En elev höll en genomgång för oss framme vid tavlan om hur man går tillväga om en båt välter. Hon använde både teknik och terminologi och framförde talet på ett humoristiskt, informerande och lättillgängligt sätt.

En kille som verkligen imponerade höll ett tal om fattigdomen i Afrika. Talet var argumenterande och informerande. Han talade om ett samhällsansvar. Vi fick se ett klipp om en kille som saknar armar, ben och bekymmer. Talet handlade om hur vi skall känna motivation och livsvilja. Hur man aldrig skall ge upp.

Eftersom en av klasserna är en idrottsklass valde några stycken att informera om idrott. En talade om idrottspsykologi och idrottstänk och hur detta kan överföras till andra områden i livet. Är det något som går mot en så är det bara att kämpa vidare. Man kommer att lyckas tillslut. En annan visade ett klipp från Chelsea FC vs Liverpool FC där även en relativt liten person i sammanhanget kan förändra historien. Den tredje talade om fotbollen utifrån ett idoltänk och om vilka förebilder vi har i anknytning till ett hjältetema som vi nyligen har avslutat Han lyckades skapa en fantastisk känsla och hålla kvar vid den. Det är många idrottselever och det märks. Den fjärde sammanfattade innehållet i en artikel om sydafrikanska landslaget och drog några slutsatser. Den sista killen förklarade ett klipp från en målmiss i kvartsfinal där han använde cliffhanger för att hålla kvar oss lyssnares intresse. Vår elevpublik började ställa frågor och han avslutade sin presentation med orden: "Ta aldrig något för givet! Allt är möjligt!" 

I den andra klassen har några av eleverna informerat oss om klassiska författare. De har informerat om andra tänkare som Friedrich Nietzsche och Charles Darwin. De har lärt oss om upplysningsidealen kopplat till hur livet och samhället ser ut idag.

En kille hade undersökt vad som egentligen låg bakom flygplansolyckan med Air France flight 447. Han hade hittat en nyhetssändning från CBS News från 27 maj 2011 som kan diskuterade kring.

Vi har fått lära oss om cykliska och linjära tidsuppfattningar, efterkrigsförfattarna utifrån ett gruppsykologiskt perspektiv, Maslow och behovstrappan, Freud och psykoanalysen och Hemingways isbergsteknik.

En tjej hade undersökt mobiltelefoner och mobilbatterier och höll en genomgång för oss på tavlan om vilka faktorer som gör att batteriet håller längre. En annan tjej läste en text för oss som hon hittat på facebook där hon ville väcka våra tankar gällande skillnader öst och väst och hur fattigdomen slår till mot vissa länder.

Vi fick se en shortmovie från en kampanj om alkohol där små bebisar fick spela rollen av fulla vuxna i Las Vegas. Vi har fått lära oss om August Strindbergs infernokris, om Emile Zola och Dreyfusaffären, om modernismen utifrån ett ekonomiskt och ett psykologiskt perspektiv.

Allt utifrån elevernas kunskapstörst i jakten på kunskap! Så mycket mer än en lärobok.

Så vad är det i temat "Pay it forward" som jag vill att ni skall göra?


Lär dig något!

Berätta om detta för dina kamrater.

Gör en instruktionsfilm till något du vill lära andra.

Starta ett UF-företag och samla in pengar till din idrottsorganisation eller en hjälporganisation.

Skapa något som du och dina vänner kan ha nytta av i skolan eller i framtiden.

Hitta ett sätt för oss att nå våra mål.

Gör vad du vill, men gör det bra!

Hjälp någon som kan hjälpa någon annan.

Med andra ord: PAY IT FORWARD!

måndag 20 augusti 2012

Elevexempel på hur ni kan pay it forward

Hanny och Rayan, två av mina elever som tog studenten förra året har visat exempel på hur man kan pay it forward. De gjorde en film för att marknadsföra sitt projekt. Ni får gärna titta på den som inspiration. Fundera över vad ni skulle vilja göra.

Pay it forward

Kommer ni ihåg när vi jobbade med hjältar? Vilka hjältar valde ni? Vilka var vardagshjältarna? Vad skulle ni kunna göra om ni var en vardagshjälte?

Se filmsnuttarna från Pay it forward.Om vi nu skulle köra pay it forward i verkligheten. Vad skulle vi göra då? Vad behövs? Vem gör vad? Kan vi koppla det till andra ämnen än svenskan? Kan ni använda detta som era projektarbeten?

Vi kommer att prata om pedagogiska modeller som fröpåsen, målbilder, berget och cirklar. Nu kör vi!

fredag 17 augusti 2012

Våga, lev, vinn!

Denna lille kille är påväg. Han har självförtroende, inlevelse, improvisationsförmåga, vilja att härma och lära. Att lära handlar om att vilja, att träna att tycka att något är roligt och intressant. Man behöver inte vara bra från början. Man behöver bara vilja bli bra. Då blir man bäst! Människan är så hämmad av vad vi tror att vi inte kan, istället för att fokusera på vad skulle jag vilja att kunna. När vi börjar i småskolan tycker de flesta att allt är jätteroligt. När vi lär oss en sång, eller en ny bokstav eller 1+1 så känner vi oss jättestolta. Titta mamma vad jag kan! Jag kan stå på ett ben. Vad skulle du vilja kunna eller lära dig idag?

måndag 2 juli 2012

Sommarpratarna 2012

Innan vi gick på sommarlov fick vi uppleva glädjen att Sverige vann Eurovision song contest och vår prinsessa Estelle blev döpt. Sommarlovet har nu inletts och så har även sommarpratarna. I juni har vi blivit underhållna av Anja Pärson, David Hellenius, Christina Lampe-Önnerud, Jo Nesbo, John Guidetti, Karin Falck ,Trita Parsi och Yngwie Malmsteen. Vi har en spridning i ålder mellan 20-80 år. Vi har en spridning i yrkesval där vi har två idrottsmän, tre inom film, tv och teater, varav en även är författare. En som håller på med musik som yrke, men många som håller på med musik privat, en statsvetare, en politiskt engagerad och en global entreprenör. Tyngdvikten ligger på kreativitet och prestationer. Om vi skall försöka uppskatta en spridning av livserfarenheter så ligger likheterna i viljan att lyckas och olikheterna i familjeförhållanden, vägar dit, värderingar, personliga egenheter och erfarenheter. Ur ett jämställdhetsperspektiv så är det lika många kvinnor som män och lika många med svenska som utländska rötter. Alla har något att säga och vissa är mer underhållande än andra.

Förutom våra fantastiska sommarpratare som berättar för oss om livet så har det hänt en del viktiga, roliga och tråkiga saker i världen. Sverige åkte ur EM i fotboll. Finalen stod mellan Spanien och Italien, där Spanien vann. Vi har haft parlamentsval i Grekland och Frankrike. Vladimir Putin har tillträtt som Rysslands president. Egyptens f.d president Mubarak har dömts till livstids fängelse. EU diskuterar hur vi skall hjälpa Grekland och Europa ur den ekonomiska krisen. Diskussioner kring utgång ur EU eller i alla fall euron förs.

För att återgå till mina sommarpratare så följer här en kort resumé av hur jag har uppfattat dem. Jag har orättvist nog gett dem olika stort utrymme, men det ligger i intresset av hur jag har uppfattat dem och hur mycket av det som de har förmedlat som jag har tagit till mig. Detta inte sagt att ni inte skulle uppfatta dem annorlunda, och det hindrar er inte heller från att gå in och lyssna och bilda er en egen uppfattning. Är det någon som verkar intressant så gå gärna in och lyssna på SR.

Anja Pärson (Skidåkare 30 år) talar om hennes idrottsprestationer och det som hon offrat och vunnit för att kunna prestera. Hur hon idag kan längta tillbaka till detta, samtidigt som hon idag väljer ett nytt liv. Ett liv där hon måste möta känslor och verklighet. Där hon måste ta itu med saker som hon tidigare har kunnat ignorera med ursäkten att hon måste prestera och ägna sig åt skidåkningen. Hon berättar om sin relation till Filippa och hur svårt och roligt det är att en konstnärsjäl och en idrottskvinna skall lära sig att leva tillsammans. Hon talar ut om sin homosexualitet med uppmaning att inte bli gjord till en ikon. Att andra inte skall använda henne för att föra fram sina åsikter. Hon är Anja! Hon vill äga sitt kändisskap. Hon vill bestämma när hon skall vara känd och när hon skall vara Anja.

David Hellenius( Programledare 40 år) berättar ärligt och nära om viljan att bli skådespelare, drömmen dit, vägen fram och hur livet ser ut idag. Han berättar om hans liv som liten och blyg, från att inte prata till att prata för mycket om fiaskon och livet. Han är väldigt ärlig i sina beskrivningar och hans övergångar mellan tal och låtar är väl genomtänkta. Han tillägnar Renee och hans son lite utrymme och väljer en låt till sonens ära. Han talar om kontrollbehov, inbillningssjuka tankar, och andra psykiska föräldradrag som han lever med. Allt framfört med humor och personlighet. Mycket underhållande!

Christina Lampe-Önnerud (Global entreprenör 45 år) berättar om uppväxten i Ludvika och om kärleken till kemi. Hon är uppvuxen av en far med tyskt ursprung, som efter kriget flytt till Sverige. Om hur fadern som hennes förebild forskade, gjorde affärsresor och kom hem och berättade om alla möten, kulturer och tankar om nyskapande. Mamman var lärare och kärleken mellan henne och fadern var kärlek vid första ögonkastet. Hon forskade kring batteritekniken för att hitta nya energilösningar. Idag har hon företag och många patent.

Jo Nesbo (Författare 52 år) berättar om sitt författarskap. Han pratar om lögner, historier och sanningar och hur dessa historier förlänger livet. Han berättar om hans erfarenheter som ekonom, musiker och författare. Idag är han känd som författare och hans verk har även blivit filmatiserat, men han berättar hur det var när han fått visa legitimation, inte fått tillgång till författarrabatt och hur det känns att vara ”känd”, men att inte bli igenkänd.

John Guidetti (Fotbollsspelare 20 år) Han berättar om olika matcher, olika mål, en sjukdom, en återkomst, hur han assisterat Zlatan, hur det känns att göra mål och vad hans fans har sagt. Trots hans unga ålder så har han alltid fått spela med de bättre, de som varit äldre och idag med de bästa.

Karin Falck (Regissör 80 år) Hon inleder med att prata om det oförklarliga och om personer som kan hitta saker som är försvunna. Hon tror på småknytt. En spådam hade fått kontakt med hennes avlidna man Åke. Nu säger hon att hon är botad från tron på det övernaturliga. Att det är bluff. Därefter börjar hon berätta om Uri Geller som kunde få klockor att börja fungera och som kunde böja skedar. Hon talar om trolleri, övernaturligt eller hallucinationer. Lite tror hon nog fortfarande... Hon berättar om avskedet till sin pappa. Värmländskan blev Stockholmska. 1938 före välfärdstatens tid innan andra världskriget och ransoneringar och skyddsrum, då växte hon upp tillsammans med hennes mamma. Hon pratar om kärlekar, livet på sjön, att bli farmor om rynkor och felaktiga kläder. Om skillnaderna i tid och ålder och hur perspektiven påverkas och utmanas. Om charmen i ett barns sanningar.

Trita Parsi (Iranexpert 38 år) Han berättar om hans flykt från Iran. När de kom till Sverige hamnade de först i Uppsala. Pappan var anklagad för att ha stött den gamla regimen. Han fick åka tillbaka till Iran för att rentvå sitt namn. Trita var rädd att det var sista gången han skulle se sin far. Pappan blev rentvådd och tog flyget tillbaka till Sverige. Till skillnad från de andra barnen lekte Trita med sin bror lekar om revolution, kamp och död. Ju mer realistisk död, desto större bonuspoäng. Han berättar om utanförskapet och hur stoltheten gjorde att de sköt tillbaka. De var stolta över att vara utanför, trodde de då. Idag har Trita barn. Han ville inte att hans barn skulle känna att hemma var någon annanstans. De bor i USA. För att barnen skall bli ett med alla sina tre kulturer, kan de alla tre språken. De talar flytande svenska, amerikanska och persiska. De har tre namn. Ett persiskt ett arabiskt och ett fornnordiskt. De firar jul, midsommar, amerikansk thanksgiving och persiskt nyår. De läser Alfons Åberg och persisk mytologi för barnen. Man behöver aldrig ge upp en identitet för att bli en amerikansk identitet. I USA är det fullt naturligt att ha flera identiteter. Det konceptet har inte riktigt slagit rot i Sverige. Jag heter Trita Parsi och är iranier-svensk- amerikan. Tillsammans med Hillary Clinton, USAs främsta tidningar och den organisation som Trita skapat, drev de debatten om krigen i Mellanöstern framåt. Att inte skapa ytterligare ett Irak i Iran med samma fundamentalism som skett på 80-talet. Trita reste till både Iran och Israel för att kartlägga relationer. Han vågade riskera eftersom det fortfarande var en mindre chansning än den hans far hade gjort när han återvände till Iran. På grund av de böcker som han har skrivit kan han idag inte återvända till Iran. Han vill idag skydda sina barn från flykten och traumat. Han vill att de skall kunna välja alla sina identiteter och att drömmen på ett självständigt Iran även blir deras dröm.

Yngwie Malmsteen (Kompositör 49 år) berättar om hur hans uppväxt i en musikerfamilj präglat honom och hans uppväxt. Han berättar om hur gitarren som han fick som barn förändrade hans liv. Trots att han lärt sig att spela flera olika instrument var det alltid gitarren som stod honom närmst. Han gillar att spela så snabbt, så svårt och så avancerat som möjligt. Som tonåring åkte han till en studio varje jag och spelade in hårdrock och rock. Sedan började han blanda klassisk musik med rock och skapade sin egen musik. Idag är han erkänd som en av världens bästa gitarrspelare.

Juli inleddes med Klara Zimmergren, idag lyssnar vi på Amirzai Sangin och imorgon hör vi Emma Wiklund och därefter fler se:


Här kan ni också lyssna på de sommarpratare som har varit. Har ni smartphones så kan ni ladda ner SR radio som app och lyssna både på sommarpratarna, vetenskapsradion, nyheter, kulturnytt, P3, musik eller det som ni är intresserade av. Hoppas att ni njuter av sommaren! Vi ses i augusti!