måndag 26 november 2012

Facebook och undervisning

Facebook-grupper och facebooksidor med tips för elever och lärare:

Nationellt centrum för svenska som andraspråk:

https://www.facebook.com/NCandrasprak

Daniel Barkers flippade klassrum. Lärare i hela Sverige delar flippafilmer:

https://www.facebook.com/groups/flippa/

Digitala verktyg:

https://www.facebook.com/skolvaskan

Skype i klassrummet. Koppla upp er mot en annan skolklass i Sverige eller i världen:

https://www.facebook.com/skypeintheclassroom

Sida där eleverna kan lära sig språk på nätet:

https://www.facebook.com/Keewords?ref=stream

Framtidens läromedel:

https://www.facebook.com/framtidenslaromedel


Sidor med appar:

https://www.facebook.com/Skolappar

https://www.facebook.com/Spooktiger

https://www.facebook.com/lingapps

https://www.facebook.com/appfredag


Fortbildning IT:

https://www.facebook.com/settdagarna

https://www.facebook.com/teachmeet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar