tisdag 6 november 2012

Efter Halloween och höstlov


7-10 november

När du är färdig med förra temat, så gå in på youtube. Sök på vampyrfilmer som Twilight, serien True blood, Interwiew with vampyres/ En vampyrs bekännelser etc. När du sett klippen skriver du en text till mig. Besvara frågorna:

"Varför fascinerar vampyrer oss?”

"Varför behöver vi skräck?"

14- 17 november

Nu har du sett filmklippen och skrivit vad som fascinerar dig. Vi diskuterar detta i helklass. Vi pratar om hur vampyridealet har förändrats. Vi pratar om vilka filmer vi har sett och hur skildringen ser ut där. Vi pratar om vilka böcker vi har läst och vad detta handlar om. Ni väljer en bok/ljudbok eller film. Börja läs. Läs även om bokens/filmens författare och förbered nästa veckas frågeställningar.

21-24 november

Vi sätter in vår bok/film i ett sammanhang. Berätta för dina kompisar om:

”Vem författaren är som har skrivit detta verk/bok/film”

”Vad ditt verk/bok/film handlar om”

”Vilka författare och verk kan ha inspirerat detta verk? (om din bok handlar om vampyrer- ta upp andra vampyrböcker) (om din bok handlar om unga ensamma flickor som kommer till ett slott som spökar- ta upp andra liknande berättelser).

”Om du skall koppla ditt verk/bok/films handling till tidstypiska drag för skräckromantik, eller modern skräcklitteratur, vad finns det för utmärkande drag?” (ex vampyrerna är snälla i modern framställning-, gotiska drag är exempelvis gotiska gamla slott, dessa böcker utspelar sig oftast i medeltidsmiljöer etc).

26- 29 november

Två vampyrer mot varandra. Ni får två vampyrer var. Din uppgift är att jämföra dessa och analysera dessa.

”Vad dödar dem?”
”Hur är de som person?”
”Hur ser de ut utseendemässigt?”
”Är de farliga?”
”Vem åtrår dem?”
”Vad äter dem?”
”Vilka kunskaper har dem?”
”Från vilken tid härstammar dem?”
”Hur bor dem?”
”I vilken miljö befinner de sig?”

Skriv egna frågor så att du har något att jämföra vampyrerna mot.

När du har gjort din vampyrjämförelse så berätta för dina kamrater om din jämförelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar