torsdag 23 februari 2017

Hur skriver man en insändare?

En insändare är en text där du berättar vad du tycker om något. Texten kan läsas i en tidning. En insändare kan också vara ett svar på vad någon annan tycker.

Vad är en insändare?

En insändare är en text där du berättar vad du tycker. Till exempel skolmaten. Det kan vara ett svar på vad någon annan tänker. Säg att du läser en text om att maten i skolan är dålig. Själv kanske du tycker att den är god? Då kan du skriva ett svar på någon annans text.
Välj ett ämne att skriva om

Om du ska skriva en insändare behöver du först komma på vad du ska skriva om. Det kan vara något du är arg för eller glad för. Du väljer Vad? själv. Vill du skriva om skolmat, fler ställen för barn att vara efter skolan, mindre läxor, ta bort reklam, eller fler bussar till skolan? Fundera också vad andra skulle kunna tycka och hur du kan svara. Det du tycker kallas åsikt. Det du säger för att vinna kallas argument. Hur ska du få andra att tycka som du?

Hur skriver man en inledning?

I början av texten skriver du vad texten ska handla om, exempelvis skolmat. Berätta om “problemet”.  Tala om hur du vill ha skolmaten. Efter början hoppar du ner en rad.

Brödtext

I resten av texten skriver du anledningar till att du vill ändra något. Berätta vad du håller med om och vad du inte håller med om. Tänk på vad de skulle svara som inte tycker som du.  Skriv motargument, saker att skriva där du bevisar att du har rätt.

Hur skriver man en avslutning?

När du tycker att du fått med allt du behöver ska du skriva ett slut på texten. I slutet kan du sammanfatta det du skrivit om. Du kan avsluta genom att skriva en fråga: “Varför går det inte fler bussar till skolan?” Eller en uppmaning “Så jag tycker att vi måste sluta klaga på skolmaten!”


Svenska
Modersmål
Ämne (att skriva om) (subject to write about)

inledning

rubrik

brödtext

avslutning

åsikt

argument

motargument

förbjuda

uppmana

tidningTexten och meningarna

Mer idrott i skolan
Rubrik
Jag tycker att vi ska ha mer idrott i skolan. Bakgrunden till detta är att  många pratar om att ta bort idrott till fördel för andra ämnen.  Enligt Magnus Lindwall professor i idrottsvetenskap har människor som tränar lättare att koncentrera sig.
Inledning/
Bakgrund
I skolan  har vi idrott två gånger i veckan. Idrott är roligt och det är ett ämne i skolan som vi får betyg i.
Text
Mitt första argument är att det är inte alla som har råd att träna utanför skolan. Därför kan idrotten i skolan vara ens enda chans att spela fotboll.
Argument 1
Mitt andra argument är att du kommer orka mer och ha lättare att koncentrera dig i skolan. Visst vill vi att alla ska lyckas i skolan?
Argument 2
De som inte håller med skulle säkert säga att de är för trötta för att träna. Eller att de inte hinner för de måste plugga. Mot detta säger jag att forskningen faktiskt bevisat att man orkar mer om man tränar.
Motargument
och svar på tal
Om ingen av mina första argument räcker för att övertyga er så är mitt tredje argument att de som tränar håller sig friska och lever längre.
Argument 3
För att avsluta min insändare vill jag sammanfatta mina argument till varför vi måste ha mer idrott i skolan. Alla ska få vara med och ha råd att träna. Det är bra för hälsan så att vi kan tänka och må bra. Det är dessutom roligt! Så min uppmaning till politikerna är: Satsa på mer idrott i skolan!
Avslutning
“En som inte har råd med gymkort”
Signatur


Skriv en insändare!

Att kunna argumentera och föra  fram sin åsikt är en rättighet i samhället. För att få andra att hålla med finns det tips och knep om hur du kan skriva. Att skriva en insändare handlar inte bara om att tycka något, utan även att få andra att hålla med.
Instruktionsfilm om hur man skriver en insändare om det viktigaste yrket

(SFI med Viktor, 2016, youtube)

Arbetsgång:


  1. Arbeta enskilt. Titta på filmen om hur man skriver en insändare.
  2. Välj ett ämne att skriva om.
  3. Skriv tre argument.
  4. Kom på motargument.
  5. Ge svar på tal på motargumenten.
  6. Skriv en bra inledning
  7. Skriv en bra avslutning
  8. Kom på en passande rubrik.
  9. Sammanställ din text och skriv rent.http://www.clioonline.se/forberedelseklass/omraaden/laesa-och-skriva/sakprosa/insaendare/laer-dig-delarna-till-en-insaendare/

1 kommentar: