Baskunskaper

1. Ordkunskap
2. Lästräning
3. Uttal
4. Skriva
5. Språkriktighet, stavning och grammatik 
6. Appar för tidig språkinlärning
7. Presentationsverktyg 

1. Om man skall jobba med ordkunskap, så finns det flera sidor och appar som man kan använda som hjälpmedel: 

ordförklarare: 
Google translate

ordquizz: 
Wordfeud 

spel: 
Kahoot 

2. Lästräning 

Readly
Clarospeak
Talsyntes 

3. Uttal

Dragon dictation
Soundcloud 

4. Skriva

Google document
Voicethread
Titan pad 
Blogger

5. Språkriktighet, stavning och grammatik 

Google document
Kahoot


7. Presentationsverktyg 

Google presentationer
Keynote
Pages
Issuu
Prezi


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar