torsdag 11 oktober 2012

Man får lov att sno! Det är inte fusk! Det är smart!

Sex lag, sex tidningar. 

Brainstorming! 

  • Vem skall vara chefredaktör? Gör en lista på vilka som är experter inom vilka områden. 
  • Vem skriver reportage och om vad? Hur många reportage tycker ni är lämpligt? Vem intervjuar och vilka skall ni intervjua? Vem skriver ledaren/ eller första artikeln som presenterar numret och sätter stämningen på vad det är för typ av tidning? 
  • Se till så att inte alla skriver samma sorts text. Skall ni ha med krönikor? Hur många? Skall ni ha med utredande artiklar? Argumenterande? Gör en lista på vilka genrer och texttyper ni valt. Kommer ni ha med listor? (som 10 sätt att utveckla ett bra ledarskap). Kommer ni ha quizzar? Serier? 
  • Vad behöver ni fotografera. Var skall bilderna placeras? Skall ni lägga in några filmer eller bara ha text? Vem gör förstasidan med fotografier på alla "journalister/experter" med en beskrivning?
Gå in och titta på issu och på blogster. Sno andras grafik, upplägg, idéer och kunskap. Gå in på youtube och sök på instruktionsfilmer till det ni behöver för att göra artikeln som ni vill ha den. Det finns instruktionsfilmer om "allt"... nästan... Man får lov att sno! Bara man skriver om med egna ord och gör om det till sitt eget. Det är inte fusk, det är smart! Det är att lära av varandra!

Se förra inlägget för länkar. 

Vid pennan Linda Ammitzboll motivationsexpert vid Falkenbergs gymnasieskola... :) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar