torsdag 13 december 2012

Språksociologi, andraspråksinlärning och flerspråkighet


hej!

Ett av målen i svenska som andraspråk är att ha kännedom om språksociologi, flerspråkighet, att vara andraspråksinlärare och hur våra språk påverkar svenskan. Varför pratar ungdomar och vuxna olika? Varför finns det olika dialekter? Varför använder vi slang? Det finns filmer om detta på UR.se eller youtube. Det finns mycket forskning och artiklar. Sökord: språksociologi, andraspråksinlärning, flerspråkighet, dialekter, sociolekter, idiolekter.

I läroboken Språkporten kapitel 5 behandlar författarna delar av språksociologin och språkhistorien, men de har fokus på svenskan och inte varifrån era språk härstammar och er språkutveckling. Läroboken är några år gammal, så det finns nyare texter på nätet som kan ge en mer nyanserad bild. De kunskaper ni kan få ur kapitel 5 är viss information om språksociologi, ordkunskap, grammatik och språkutveckling.

Ni kan jobba med orden och texterna. För att träna inför nationella provet och även inför era projektarbeten i årskurs 3, så vill jag att ni skriver en utredande text om valfritt ämne inom språksociologi. Se www.svenska-som-andrasprak.blogspot.com MARS. Där finns ett inlägg med förslag om vilka ämnen inom språksociologi som ni kan välja och rubrikerna som ingår i en utredande uppsats. Viktigt är att ange källan!

hälsningar Linda

2 kommentarer:

  1. http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2012/03/spraksociologi.html

    SvaraRadera
  2. Jag har skapat en quizz som ligger på er edmodo.

    SvaraRadera