onsdag 2 januari 2013

Kompetenser och forskning kring lärande

Vad är ett omdefinierat lärande? SAMR-modellen av Ruben Puentedura
                                                       Vad säger Blooms taxanomi?

                    Mishra och Koehler om samspelet mellan pedagogik, innehåll och teknik
                                                                   21 century skills

Språklig kompetens (modersmål och moderna språk)
Matematiskt kunnande, vetenskaplig och tekniskt kunnande
 Digital kompetens
 Lära att lära
Samarbete
Kreativitet (entreprenörskap och kulturell medvetenhet)
Nyfikenhet
Kritiskt granska fakta och förhållanden
Delta i planering
Ta ansvar
Forskning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar