torsdag 31 januari 2013

Kina-besök

Nästa vecka får vi ett hit en vänklass från Kina. Vårt uppdrag är att visa dem hur vi jobbat med ICT i skolan.

Onsdagen den 30 januari träffas vi för att diskutera hur vi använder IKT (ICT in english) i undervisningen. Vi testar olika verktyg för interagerande (interact), kollaborativa (colleborate) och inkluderande (including) läroprocesser (learning process).  Ni eleverna får välja ansvarsområde. Antingen att visa något som ni har jobbat med under terminen, eller att ansvara för att förklara hur ett visst verktyg fungerar.

Torsdagen den 31 januari träffas vi för att skapa en struktur. Vem gör VAD? HUR gör vi? I vilken ordning? Vad är vårt SYFTE? Vi behöver sätta in det vi gör i ett VARFÖR? och i ett större sammanhang.

Måndagen den 4 februari träffas vi för en sista repetition. Tillsammans som ett team kör vi genrep på engelska och låtsas att vår kinesiska klass är här och lyssnar. Det är bra om ni har översatt det ni har tänkt säga till engelska till detta tillfälle.

Onsdagen den 6 februari: Vi är ett team! Vi kör hårt! Vi visar vad vi kan! Det vi glömmer bort vet inte vår publik. Det vi gör, gör vi med värme och självförtroende! ”I am the King of the world!”

Torsdagen den 7 februari: Ingen svenska med Linda Ammitzböll. Hon föreläser. Ni har vikarie. Mitt förslag är att ni diskuterar vad ni har lärt er av Kina-mötet och ert framträdande. Dela ett dokument genom google docs eller titan pad. Skicka era reflektioner till mig.

Måndagen den 11 februari: Vi diskuterar vad vi har lärt oss av vårt Kina-möte.

Till projekt Kina-möte!

Om du ansvarar för ett verktyg:
 1. Visa hur det fungerar
 2. Berätta vilka förmågor (abilities) som du tror att du utvecklar genom att använda verktyget
 • Förmåga att kommunicera.
 • Förmåga att samarbeta
 • Förmåga att återge fakta
 • Förmåga att strukturera
 • Förmåga att lyssna
 • Förmåga att minnas
 • Förmåga att skriva
 • Förmåga att tala
 • Hitta på egna förmågor
 1. Berätta hur du tror att detta verktyg (learning tool) ökar er delaktighet i klassrummet
 • Genom att dela ett dokument får vi del av andras tankar och kunskap.
 • Genom att arbeta med filmklipp får vi en större förståelse av ett skeende
 • Genom att samla det vi skapar i bloggar och edmodo kan vi se vår process och utveckling.
 • Genom att dela det vi skapar med varandra kan vi ta del av varandras kunskap.
 • Genom att dela det vi skapar med andra kan vi få respons av varandra och av vår lärare.
 • Genom att göra quizz som rättar sig själv så får vi direkt reda på hur många ord vi behärskar.
 • Genom att få grönt ljus i edmodo vet vi att vi nått upp till ställda mål inför arbetsuppgiften.
 • Genom att få gult ljus i edmodo vet vi att vi har presterat bra, och vi kan börja fundera på vilka nya mål vi skall sätta för att nå ännu längre.
 • Genom att få rött ljus i edmodo vet vi att vi behöver fundera på HUR? Hur skall vi göra nu för att nå upp till ställda mål. Skall vi träna igen på samma sätt, eller behöver vi förmedla att vi har kunskapen på ett annat sätt. Gör om gör rätt!
 • Kom på egna argument till varför digitala verktyg kan öka ett lärande och förenkla er inlärningsprocess.
 1. Berätta hur verktyget hjälper dig att minnas ett visst arbetsområde
 • Popplet är ett mindmap-verktyg som kan få oss att bestämma fokus på en uppgift och att få en uppfattning om ett arbetsområde.
 • Portfolio-funktionen i edmodo får oss att kunna gå tillbaka och se vad vi har gjort och arbetat med. 
 •  Filmer som vi skapat kan vi se igen! 

  Kom på egna argument till vad ni minns, vad ni lär er, och vilka funktioner verktyget har.
 1. Berätta hur verktyget får dig att lära av dina kamraters kunskap (knowledge).
 • Vi ser vad andra skriver i ett delat dokument, i edmodo-chatten, på bloggen
 • Filmer får oss att bearbeta ett kunskapsområde, skapa något som vi kan visa och lära våra kamrater.
 • Kom på andra argument.

Forskning:

Se: Blossing, Scherp, Lundahl, Hattie, Pontadura, Sir Ken Robinsson, SAMR-modellen, TPC- modellen

Om jag skall förklara kort med mina ord (utan källor hinner ej just nu):

I skollagen kap 3 framgår att skolor skall verka för inkludering och kollaborativt lärande.
Hur kan vi jobba inkluderande i skolan?
Inkludering handlar om att skapa möjlighet för alla elever att känna delaktighet i skolan. Vilka verktyg kan skapa möjligheter för kommunikation och inkludering?
Vi använder edmodo som lärplattform, kommunikationschatt, samling av våra filmer, texter och ljudinspelningar. Vi använder edmodo som utgångspunkt för quizzar, länkar och formativ bedömning. Eleverna kan ge respons på varandras projekt och inte bara få respons av läraren.
I edmodo och i bloggar kan vi använda metoden "Flippa klassrummet" och lägga ut saker i förväg så att eleverna vet vad vi kommer att jobba med och diskutera på lektionen. Elever vars kreativitet väcks på kvällar har förmånen att arbeta när det passar dem. Elever som varit sjuka kan enkelt gå in och se vad de har missat. Om de behöver repetition av lärarens genomgång, så finns det på edmodo.
Vilka andra verktyg är bra för inkludering?
Som lärare har jag ofta fått höra att vissa inte vågar räcka upp handen och säga vad de tycker. Att det är svårt att göra sin röst hörd om man är blyg och man är många. Genom att dela dokument via exempelvis google docs eller titan pad, så kan elever tillsammans bygga upp en text, en utgångspunkt för ett projekt och läraren ser vem som skriver vad och vad de skriver. Eleverna får del av varandras kunskap och kan tillsammans lära av varandra. Läraren kan gå in och kommentera och svara på frågor via chattfunktionen som finns på exempelvis titan pad.
Ett annat verktyg för att sätta igång en diskussion, en chatt eller ett samtal är todaysmeet. Eleverna går med i samtalet och läraren kan vara med och följa diskussionen. Liknande funktion har google hangouts, facebookchatten, facetime, skype in the classroom eller edmodo.
Viktigt i det kollaborativa och inkluderande klassrummet är att eleverna ges tid att reflektera. Vad är det vi har lärt oss idag? Vilka förmågor har vi utvecklat? Vad har varit våra nyckelfaktorer till framgång. Vad tar vi med oss till nästa lektion? Detta kan göras via diskussion, chattar, och ett bra verktyg för detta är en.linoit.com Verktyget fungerar som post-it-lappar där alla elever kan skriva en reflektion av lektionen. Läraren och eleverna ser reflektionerna och kan ta detta med sig för framtida lärdomar och mål.
Vem gör vad?
Vi gör en klasslista tillsammans idag.
Vårt syfte:

Vi formulerar vårt syfte tillsammans idag.

Välkomna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar