onsdag 18 oktober 2017

Etik, religion, humanism, grundlagar och mänskliga rättigheter

Idag skall jag ha religion med niorna för jag vikarierar för en sjuk kollega. Jag har fått en lärobok i religion och skall jobba med en text som handlar om etik utan religion. Texten som ni skall läsa är s. 225- 230

Jag har läst texten i förväg och strukit under några viktiga ord som jag behöver ta upp med eleverna. (se tabell nedan).

Använd gärna lexin eller valfri översättningstjänst om du behöver slå upp orden på ditt modersmål.

Bildresultat för världsreligioner Bildresultat för mänskliga rättigheter 


Svenska
Förklaring
Modersmål
etik
(moral) vad som är rätt eller fel. (haram)

icke-religiös livsåskådning
att man tror på något som är större än oss, men inte till exempel Gud eller Allah

etiska frågor
till exempel är det rätt med dödstraff? Är det rätt att vara otrogen?

FN (Förenta nationerna)
Länder som gått samman för att förhindra krig och främja mänskliga rättigheter.

Yttrandefrihet
Du får uttrycka dina åsikter, men inte kränka andra.

Tryckfrihet
Skriv och publicera kritik om till exempel staten utan att kunna bli fängslad.

Religionsfrihet
Du får tro på vilken religion du vill, eller vara ateist utan att kunna bli fängslad eller dödad.

Ateist
Du tror inte på Gud eller Allah eller annan världsreligion.

Episod
Händelse

Religionskritiker
Människor som kritiserade (klagade på) religionen och förr kunde bli fängslade. Människor kan fortfarande dödas/fängslas på grund av religion i vissa länder.

Regim
Stat (land)

Riter
Traditioner och kultur. Saker man gör som till exempel döpa sitt barn, omskärelse av pojkar,  fira jul eller ramadan.

Sekulär humanism
Tro på människan, människans rätt och fel och naturvetenskapen.

Solidaritet
Gemenskap, att bry sig om alla.

Censur
Inte tillåta att allt skrivs i en tidning.


Texten tar upp att de etiska frågorna växte fram av upplysningsfilosoferna under 1700-talet. Vill du läsa mer om upplysningstankarna så har du några intressanta länkar här:Religionerna pratar om vilka skyldigheter vi har inför Gud, och upplysningsfilosoferna pratar om vilka rättigheter vi har. Så växte religionsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet fram. Se film för ökad förståelse.


Så växte tankarna fram om att alla människor oavssett kön, etnicitet eller sexualitet skulle ha samma rättigheter.

De första dokumenten som skrevs ner var USA:s självständighetsdeklaration 1776:

(Orginaltext på engelska)

(På svenska)

...och Mänskliga rättigheterna från franska revolutionen 1789:


Om de mänskliga rättigheter vi haft sedan 1948 som FN skrivit, kan ni läsa mer nedan:


Se mer utifrån hur jag har jobbat med mänskliga rättigheter inom ämnet svenska som andraspråk:

Mänskliga rättigheter:Reformer:


Mänskliga rättigheter- kvinnors rättigheter:


I läroboken s. 227 finns exempel på människor som blivit åtalade på grund av religion. Googla:

Varför åtalades August Strindberg för hädelse?

Varför dömdes Sokrates till döden?

Vem var Botulf från Gottröra?

Vem är Salman Rushdie och varför lever han under mordhot sedan 1988?

Varför dömdes Gerhard Harderer till fängelse i Grekland 2005?

Varför dömdes Pussy Riot till fängelse 2013?

Se citatet från Abu al Ala al Maari i boken och svara vad du tror att han menar?

Finns det andra människor som du känner till som har blivit fängslade på grund av religion eller statskritik?

I läroboken på s. 230 finns Richard Dawkins “Tio budord utan Gud”. Läs dem.

Diskutera innehållet två och två och sedan tar vi en gemensam reflektion i klassen om innehållet. Håller ni med? Om vad och varför? Vad håller ni inte med om? Finns det något som saknas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar