torsdag 5 oktober 2017

Drömstat- förkunskaper

Bildresultat för jordklot tecknat Bildresultat för riksdag tecknat

Vi jobbar efter cirkelmodellen. Vi börjar i elevernas förkunskaper med tankekarta över vad en stat är, vilka delar som styr och vad de vet från början. Därefter fyller vi på elevernas kunskaper med fakta så att de får en större och djupare bas. Sedan får eleverna utveckla sina förmågor att argumentera och resonera kring hur de skulle vilja styra om de hade varit statsminister. Slutligen reflekterar vi kring vad vi har läst oss.

Efter att tankekartan är gjord, kollar vi på kortfilmerna (se nedan) och skriver stödord och viktiga ord på tavlan. Eleverna sätter sig i grupper och diskuterar och svarar på frågor.

(Detta kommer mynna ut i ett arbete om drömstat där eleverna får argumentera för varför vi skall rösta på deras parti och argumentera för hur de vill styra Sverige).
Bildresultat för riksdag tecknat Bildresultat för framtid tecknat

Svara på frågorna:

Kommunen:

 • Hur många kommuner finns det i Sverige?
 • Vad är kommunalskatt och vad går den till?
 • Vad bestämmer kommunen om?
 • Vad betyder ledamot?
 • Vad betyder yttrande?
 • Vad betyder motion? (i sammanhanget- inget om träning).
 • Vad betyder nämnd?
 • Hur ofta är det val?
 • När är nästa val?
 • Hur kan ni göra för att påverka?

Landstinget:

 • Hur många landsting finns det i Sverige?
 • Vad bestämmer landsting om?
 • Vad betyder rösta?
 • Hur ofta är det val?
 • Vilka val är samtidigt som landstingsvalet?

Riksdag:
 • Vad heter Sveriges statsminister?
 • Vilka partier sitter i regeringen?
 • Hur många riksdagspartier finns det?
 • Vilka partier finns i Sverige?
 • Vilka partier är vänster?
 • VIlka partier är höger?
 • Hur många procent av rösterna måste att parti få för att komma med i riksdagen?
 • Vad betyder proposition?
 • Vad betyder remiss?
 • Vad betyder utredning?
 • Vad betyder utskott?
 • Vad betyder nämnd?
 • Vad betyder representativ demokrati?
 • Vad betyder monarki?
 • Vad betyder diktatur?

EU:
 • Hur många EU-länder finns?
 • Vilka är de största EU-länderna?
 • Vad beslutar EU om?
 • Hur blir en EU-lag till?
 • Vad är EU-parlamentet?
 • Vad är Ministerrådet?
 • Vad är EU-kommissionen?
 • Vad betyder konsument?
 • Hur ofta är det val till EU?
 • När är nästa EU- val?
 • Om du hade fått skriva en motion till något som du vill lagstadga om,  vad hade du velat påverka?

Jag kommer att göra ett skärmkorsord på viktiga ord och begrepp till nästa lektion.

Se vidare planering:


Se sammanfattning av kortfilmerna:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar