torsdag 15 maj 2014

Att utveckla lässtrategierVi har jobbat mycket med läsinlärning, avkodning, ASL och att utveckla elevernas lär- och lässtrategier.


Ett av våra projekt utgick från Christina Herrströms bok Tusen gånger starkare. Jag och Linda Håkansson gjorde detta projekt tillsammans med våra studiehandledare som talar elevernas modersmål. Vi läste texten tillsammans och diskuterade textens innehåll på svenska, engelska och somaliska. Vi ställde frågor till texten. Vi gissade vad vi trodde skulle hända längre fram i texten. Vi ritade bilder till det vi läst och hört. Vi gjorde gemensamma ordlistor på svenska, engelska, somaliska och arabiska. Vi tittade på filmen för att få en djupare förståelse av det vi läst. Vi diskuterade hur boken och filmen skilde sig åt. Vi diskuterade hur det fungerar i grupper, på vår skola, i vår klass och tillsammans med andra klasser. Vi jobbade med självkänsla, likabehandling och grammatik. Vi pratade om miljö, personbeskrivningar, handling och berättarteknik. Eleverna fick berätta egna berättelser och skriva egna sagor. Några elever har också gjort film. 

Ni hittar vår planering i https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken . Se bild nedan: 

Här ser ni hur vi sammanställt ordlistor på svenska, engelska, arabiska och somaliska utifrån de ord som vi har stött på i texten: 


Förutom att jobba med ord fick eleverna olika diskussionsuppgifter, skrivuppgifter och skapa-uppgifter i anknytning till vad vi läst:


Vi har också ett annat läsprojekt igång som riktar sig åt de elever som behöver extra hjälp att knäcka läskoden. Linda Håkansson och en av våra studiehandledare har påbörjat detta arbete och jag kommer att göra detta med åttorna. En av våra studiehandledare har översatt planeringen till somaliska. Ni hittar även denna planering i Skolbanken. Se länk ovan och bild nedan: 


Eleverna kommer att få arbeta med ord, avstavning, uttal, bokstavsljud, memory etc och vi kommer att ta del av en del appar där eleverna kan träna boksstavsljud och att knäcka läskoden. Vi använder en metod som heter 7-stegsmetoden av Maj J Örtendal. Om ni vill läsa mer om lästrategier så kan ni läsa här hur Josefin Nilsson jobbar: http://www.gothiafortbildning.se/gofo/dokumentation_2014/flersprakighet_i_fokus/las_och_larstrategier_for_alla_josefin_nilsson.pdf

Här är några bilder från hennes presentation: Här är Barbro Westlunds läsarroller: 
Här är Josefin Nilssons läsarroller: 


Om ni vill läsa en inspirerande blogg om hur andra skolor jobbar med läsning så vill jag rekommendera denna blogg: http://navetssprakklass.wordpress.com/

Det finns också många bra UR-program om hur man kan utveckla elevernas lässtrategier. Ett exempel är: http://www.ur.se/Produkter/170446-UR-Samtiden-Grav-sprakstorning-Att-undervisa-i-lasforstaelse

Förutom Skolstil, Se bokstavsljuden, Läsguld, Spello, Knäck läskoden, Skriv och läs, Läs och skrivinlärning, Lyssna och läs,  kan ni hitta fler användbara appar här: http://www.skolappar.nu/?s=l%C3%A4s+och+skrivinl%C3%A4rningInga kommentarer:

Skicka en kommentar