onsdag 17 september 2014

Reading to learn.

Vi har påbörjat en utbildning som heter Reading to learn. Läs mer: http://centerforskolutveckling.goteborg.se/sv/reading-to-learn-satsning-ska-framja-elevers-larande-och-sprakutveckling-2013-08-05

Jag tänkte börja med noveller.

1. Dictogloss:

August Strindberg "Ett halvt ark papper" Lyssna på samma text tre gånger. Första gången bara lyssna. Andra gången lyssna och ta stödanteckningar. Tredje gången lyssna och fyll i dina anteckningar. 
Berätta för din kompis vad novellen handlar om. 
Skriv en sammanfattning av novellen. 
http://etthalvtarkpapper.se/category/lyssna/svenska-lyssna/
Vill de hellre lyssna på andra språk så finns den på hemsidan på 30 olika språk: http://etthalvtarkpapper.se/category/lyssna/Vill de hellre läsa: http://etthalvtarkpapper.se/category/lasa/svenska/  http://etthalvtarkpapper.se/category/lasa/svenska/ (övriga språk) http://etthalvtarkpapper.se/lasa/


2. Förberedande för läsning: "Vad är det jag som lärare vill att eleverna skall få ut av texten?"Vad är det för genre och syfte? Detaljerad läsning först stycke för stycke, sedan mening för mening och slutligen ord för ord med eleverna. Vi går in djupare i textens olika delar. Vad säger rubriken? Hur inleds novellen? Hur beskrivs karaktärerna och miljön? Vad betyder orden? Vad kan vi läsa ut mellan raderna? Hur avslutas novellen? Vilka delar finns med i en novell. Vi går igenom genre, texttyp och berättarteknik.Vi läser texten tillsammans. Vi skriver om texten med samma innehåll fast med andra ord. Hur kan man förklara detta på andra sätt? Vi kollar på texten genom olika lässtrategier och läsarroller. Se vidare:  http://www.enlasandeklass.se/tips/ 

3. Vi skriver en gemensam text.

4. Eleverna får skriva egen text.

5. Jag kommer välja ut texter på olika nivåer för sambedömning. Vi kommer att utgå från dessa modelltexter när vi sedan jobbar formativt för att utveckla våra (elevernas) texter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar