tisdag 3 februari 2015

Var är vi? Vad gör vi? Vart skall vi? Epokerna, argumentation och läsförståelse.

Hej!

7 a fick välja valfri epok, välja en författare som skrev under epoken och redovisa på valfritt sätt. Vissa har gjort kahoots och på så vis har deras kompisar fått lära sig av det som de har lärt sig. Några redovisade. Två gjorde en tidning. En grupp gjorde en film (De är inte helt klara). Någon läste en bok och skrev en recension och några har lämnat in fakta skriftligt.

UR har gjort bra och korta filmer om epokerna. http://www.ur.se/Produkter/158022-Hej-litteraturen!-Upplysningen

8 a har jobbat med argumenterande texter och skrivit argumenterande tal. (9 a har gjort samma och skall hålla sina tal på fredag. Om jag får tillåtelse kan jag lägga ut någon av filmerna (vi filmar deras tal för sambedömning) i bloggen.

Det finns 6 avsnitt av serien Tala ut på UR. (Kan vara bra som inspiration inför niornas nationella) http://www.ur.se/Produkter/181427-Tala-ut!-Varldens-basta-tal-och-en-och-annan-groda

9 b har jobbat med texter, läsförståelse, lässtrategier, reading to learn, genrepedagogik och förhörts inför det nationella. Jag har valt olika texter som vi har arbetat med enskilt och tillsammans. Anledningen till att jag har valt texter är för att jag skulle hinna förbereda dem för läsning. (Reading to learn). Eleverna har fått sammanfatta innehållet. De har fått förbereda argument och motargument. Tänka ut olika skeenden. Se dilemmat i texten ur olika synvinklar. Skriva egna frågor till texten. Diskutera med en vän och leda ett tal eller en diskussion om texten/argumentationen inför sina klasskompisar.

På denna sida hittar du material som du får använda med eleverna: www.natprov.nordiska.uu.se . Till den muntliga delen skall varje elev:

  • Presentera i cirka 2-3 min
  • Leda en diskussion i cirka 3-7 min
  • Delta i diskussion i cirka 20-40 min

Frågor och tips som eleverna har fått: 

Frågor att fundera på:

Uttrycket “Som hund och katt”. Hur kan man tolka det? Reflektera och resonera kring titelns betydelse. Vad betyder frasen konkret? Vad är den överförda betydelsen av frasen?
Vad är en författare?
Vad är en titel?
Vad är en fabel?
Hur skriver man en novell?
Hur skriver man en artikel?
Hur skriver man en insändare (argumenterande text)?
Hur skriver man en rapport? (utredande text)
Hur skriver man en faktatext?
Hur ser en dikt ut?
Vad är en epok?
Vilka epoker finns det?

Tips!

När du får texten skall du läsa igenom den och sammanfatta den så att du vet vad den handlar om.

Ställ frågor till texten så att du kan förbereda dig på vilka frågor som kan tänkas komma.

Diskutera texten med din kompis.

Förhör varandra.

Slå upp alla ord du inte förstår.

Resonera kring texten.

Finns det några fördelar eller nackdelar med innehållet i texten?

Kunde huvudpersonen gjort på mer än ett sätt?  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar