söndag 29 november 2015

Medeltiden

Medeltiden

Se URs serie Hej Litteraturen om Medeltiden: http://www.ur.se/Produkter/158020-Hej-litteraturen!-Medeltiden

Epok = Tidsperiod

Några litterära epoker är: Antiken, Medeltiden, Renässansen, Upplysningen, Romantiken, Realismen, och Modernismen.

Tid: 475-1400 e. kr. (i Skandinavien 1050-1520 e.kr)

Under Medeltiden kristnades Europa och människan präglades av livet i relation till kyrkan. Vi sökte efter meningen med livet, vad vi skulle lära av livet och hur vi skulle förhålla oss till regler, normer och ideal. Dubbelmoral, kvinnosyn, rädslor, mod, att tämjas och att tänja på gränser. Att i en berättelse om kärlek och hat, det goda och det onda, det mörka och det ljusa. Vi lever i en paradoxal tid där människan ibland försvinner från verkligheten.

Läs mer om medeltiden på wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Medeltiden

Läs mer om medeltida litteratur på wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Medeltidens_litteratur

Kolla om du vet vem/vad detta/dessa är: 

Reformation, feodalism, nationalstater, folkvandringar, korståg, krönika, epos, legender, myt, saga, urbanisering, ståndsamhälle, Hansan, munkar, kloster, celibat, kyskhetsbälte, samliv, regler, normer, värderingar, novell, skattkista, skald, poesi, dikt, hjälte, riddare, prinsessa, vapendragare, dygd, hov, stup, drake, paradis, andlig resa, helvete, mod, heder, präst, biskop, altare, sjörövare, fasansfull, magiska portar/slussar, häxor, livskris, skärseld, trollkarl, anseende, vilodag, advent, kejsare, legionärer, rättstvist, blodshämnd, grannfejd, de hängdas ballad.

Kända författare och verk under medeltiden: 

Giovanni Boccaccio Decamerone: https://sv.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio och
https://sv.wikipedia.org/wiki/Decamerone

Dante Alighieri Den Gudomliga komedin: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri och https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_gudomliga_komedin

Christine de Pizan Kvinnostaden:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan och https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinnostaden_(bok)

Beowulfhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Beowulf

Tristan och Isolde: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tristan_och_Isolde

Francois Villon De hängdas ballad: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Villon

Njals saga: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nj%C3%A1ls_saga

Snorre Sturlasson Edda: https://sv.wikipedia.org/wiki/Snorre_Sturlasson

Hildebrandslied: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hildebrandslied

Rolandsången: https://sv.wikipedia.org/wiki/Rolandss%C3%A5ngen

Anna Komnena: https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Komnena

Tidslinje medeltid: uppdatera med länk

Göteborg under medeltid: uppdatera med länk

Moderna filmer/författare med inspiration från Medeltiden:

Sagan om ringen

Ronja Rövardotter

Harry Potter

Narnia

Alice i Underlandet

Braveheart

Arn

Svärdet i stenen

Ivanhoe

Robin Hood

Game of thrones 

Läs tidigare blogginlägg om Medeltiden: 

http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2012/09/medeltida-myter.html

http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2012/10/dante-och-den-gudomliga-komedin.html

Läs om den litterära epoken Antiken: 

http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2015/11/antiken.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar