tisdag 1 december 2015

Upplysningen

Se UR:s serie Hej Litteraturen om Upplysningen: http://www.ur.se/Produkter/158022-Hej-litteraturen!-Upplysningen.

Epok= Tidsperiod

Några litterära epoker är: Antiken, Medeltiden, Renässansen, Upplysningen, Romantiken, Realismen, Modernismen.

Upplysningen handlar om politik, vetenskap och filosofi.  Upplysningsfilosoferna påverkade samhället, ideologierna och de partier som vi har idag. Voltaire trodde inte på demokrati och folkstyre. Han är mest känd för sin religionskritik. Rousseau var motståndare till monarkin och var kanske den viktigaste inspiratören till revolutionerna. "Människan föds fri och överallt är hon i bojor" ur Samhällsfördraget av Rousseau. Montesquieus maktdelningsprincip... Upplysningen var en tid som präglades av framåtskridande. Städerna i Västeuropa växte, borgarna blev fler vilket manade väg för städernas framväxande medelklass. Läskunnigheten ökade och Sverige fick vår första dagstidning Then Swänska Argus. Författarna började skriva som människor talade. Författarna blev friare och inte lika bundna till hoven.

Tid: 1700-1800 e. kr.

Läs mer om Upplysningen på wikipedia: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstiden

Läs mer om upplysningsfilosoferna på wikipedia: 

Voltaire: https://sv.wikipedia.org/wiki/Voltaire
Rousseau: https://sv.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
Montesquieu: https://sv.wikipedia.org/wiki/Charles-Louis_de_Secondat_Montesquieu

https://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstidens_filosofi

Läs mer om ideologierna: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Liberalism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rationalism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Deism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Konservatism

Läs mer om revolutionerna: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Franska_revolutionen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Amerikanska_revolutionen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Industriella_revolutionen


Tidslinje: (klistra in)

Mindmap: (klistra in)

Presentationer: (klistra in)

Kolla om du vet vem/vad, detta/dessa var/är: Upplysning, rationalism, empirism, Descartes, Hobbes, monarki, liberalism, socialism, David Hume, Spinoza, konservatism, ideologi, validitet, empiri, demokrati, diktatur, jämlikhet, etnicitet, medelklass, Newton, gravitationsteorin, Encyklopedierna, sekularisering, patriarkatet, republik, John Locke, Denis Diderot, blåstrumpa, memoar, delegation, yttrandefrihet, Anders Celcius, Jonas Alströmer, religionsfrihet, Marie Antoinette, Ludvig XIV, FN mänskliga rättigheter, Carl von Linne, haiku, deism.

Kända författare och verk under upplysningen: 

Mary Wollstonecraft: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft

Daniel Defoe Robinson Crusoe: https://sv.wikipedia.org/wiki/Daniel_Defoe

https://sv.wikipedia.org/wiki/Robinsonad

Anna Maria Lenngren Pojkarne: https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Lenngren

Hedvig Charlotta Nordenflycht: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hedvig_Charlotta_Nordenflycht

Jonathan Swift: https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift

https://sv.wikipedia.org/wiki/Then_Sw%C3%A4nska_ArgusModerna filmer som inspirerats av Upplysningen: 

Flugornas herre

Cast Away

Gullivers resor

Alive

Lost 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar