fredag 28 april 2017

Mänskliga rättigheter- UR- All rätt i världen (2007)

Bildresultat för mänskliga rättigheter FN              Bildresultat för mänskliga rättigheter FN            Bildresultat för mänskliga rättigheter FN

Frågor att ställa sig: 

Vad är mänskliga rättigheter?

Vad händer när mänskliga rättigheter kränks?

Hur kan ni påverka?

Vad är diskriminering?

Är det lika lätt för alla att skaffa jobb och bostad?

Varför värnar många om yttrandefriheten?

Följer länder barnkonventionen?

Varför är det viktigt att våga vittna?

Vad är ett maskrosbarn?

Hur fungerar asylprocessen och behandlingen av nyanlända och asylsökande?

Har kvinnor samma rättigheter som män?

Var går gränsen mellan yttrandefrihet och kränkande behandling?

Hur gör vi för att göra handeln mer rättvis?

Är det ibland bra att ha civil olydnad?

Avsluta med att sammanfatta varför mänskliga rättigheter behövs.


UR- All rätt i världen (2007)  Varje program är fem minuter. Serien går bara att se tills juni 2017, så är ni intresserade, så kolla nu under vårterminen. Jag kommer att göra nya blogginlägg om mänskliga rättigheter och utifrån material som kommer att vara tillgängligt längre (än juni 2017).

Lärarhandledning finns att ladda ner under programmet på URs hemsida.


Del 1:

Mänskliga rättigheter

Länk till filmer: http://urskola.se/Produkter/144936-All-ratt-i-varlden-Varfor-manskliga-rattigheter

Stödord:

Mänskliga rättigheter

Judar i Tyskland vid andra världskriget. Förflyttningar till ghetton och därefter koncentrationsläger.

Folkmord

Världsfred FN (Förenta Nationerna) 30 artiklar om mänskliga rättigheter antogs 1948. Det är statens skyldighet att se till att dessa efterlevs.

Rwanda

Darfur

Kongo

Syrien

Afghanistan


Del 2:

Hur kan vi påverka?

Länk till filmklipp: http://urskola.se/Produkter/144937-All-ratt-i-varlden-Paverka-varlden

Stödord:

Hjälporganisationer: Rädda barnen, Läkare utan gränser, SOS Barnbyar, Amnesty Internationell, Agape.

Bistånd

Tanzania Kennedy- vattenprojekt.

Östeuropa, Latinamerika, Asien, Afrika, Syrien, Afghanistan, Saudi Arabien.

Hur kan du vara med och påverka?


Del 3: 

Diskriminering.


Länk till filmklipp: http://urskola.se/Produkter/144938-All-ratt-i-varlden-Diskriminering

Stödord:

Diskriminering

Etnicitet, sexualitet, funktionshinder

Hyresgästförening, Bostadsförmedling, Bostadssegregation

Rasism

Grundlag

Alla har rätt till bostad

Arbetsgivare, domare, tränare, lärare

Privilegier

Lön, makt, status

Princip


Del 4: 

Yttrandefrihet


Se filmklipp: http://urskola.se/Produkter/144939-All-ratt-i-varlden-Yttrandefrihet

Stödord:

Yttrandefrihet

Kränkande

Frihet

Samhällsproblem

Byråkrati

Meteorolog

Massmedia

Åsikter

Demokrati och diktatur

Propaganda

Folkgrupper

Lagstiftare


Del 5: 

Våga vittna

Se filmklipp: http://urskola.se/Produkter/144940-All-ratt-i-varlden-Vaga-vittna

Stödord: 

Upprätthålla de skyldigheter och rättigheter vi har.

Om man blir hotad för att man skall vittna kallas det övergrepp i rättssak.

Tingsrätt, Hovrätt och Högsta domstolen.

Vittna= Berätta sin version.

Gärningsman

Rättegång.

Nämndeman

Domare

Advokat

Jurist


Del 6: 

Räknas min åsikt? 

Se filmklipp: http://urskola.se/Produkter/144941-All-ratt-i-varlden-Raknas-min-asikt

Stödord: 

Påverka= Göra skillnad

Modevisning som eleverna arrangerat.

Kårarbete

Elevråd, klassråd

Elevinflytande

Individer har rättigheter och har en röst.

Barnkonventionen artikel 12- Man skall lyssna på barn.


Del 7: 

Maskrosbarn

Länk till filmklipp: http://urskola.se/Produkter/144942-All-ratt-i-varlden-Maskrosbarn

Stödord: 

Maskrosbarn= Barn med jobbig uppväxt som "klarat sig".

Alkoholist

Manodepressivitet

Trygg uppväxt

Missbruk

Psykiska sjukdomar

Skam, skuld och krav

Fördomar


Del 8: 

Kvinnors rätt

Länk till filmklipp: http://urskola.se/Produkter/144943-All-ratt-i-varlden-Kvinnors-ratt

Stödord: 

Mänskliga rättigheter skall skydda kvinnor från kränkande behandling.

Jämställdhet

Jämlikhet

Kvinnor har 84% av männens lön.

Kvinnor är föräldralediga längre än män.

9 av 10 professorer är män.

16 kvinnor misshandlas varje år till döds av någon i kvinnans närhet.

Feminister

Foliehattar

Troll

Näthat


Del 9: 

Rättvis handel

Länk till filmklipp: http://urskola.se/Produkter/144944-All-ratt-i-varlden-Rattvis-handel

Stödord: 

Prylar= Grejer=Saker

Tillverkning i Kina och Bangladesh

Arbetarna har ingen chans att protestera.

Frälsningsarmén

Tredje världen

Skälig lön

Bra arbetsmiljö

Miljötänk

Inget barnarbete

Peru, Pakistan, Bangladesh, Kenya

Slavliknande förhållanden.

En 8-årig flicka kan jobba 18 h om dagen utan betalning.

Företag tjänar på att mänskliga rättigheter kränks.

Produktion

I-länder och u-länder


Del 10: 

Civil olydnad

Länk till filmklipp: http://urskola.se/Produkter/144945-All-ratt-i-varlden-Civil-olydnad

Stödord:

Civil olydnad: När du står upp för något som du tycker är rätt, men som egentligen bryter mot ett beslut. (Till exempel miljöaktioner, djurrättsaktioner, piloter som vägra flyga afghanska flyktingar till Kabul, människor som räddar människor undan rasister och nazister i krig.)

Poliser

Arresterad

Man får aldrig använda våld

Man får inte vara maskerad

Ibland får man straff, till exempel fängelsestraff.

Vi har en skyldighet att sätta oss upp mot regeringen och ifrågasätta beslut.


Del 11: 

Mobbing 

Länk till filmklipp: http://urskola.se/Produkter/144946-All-ratt-i-varlden-Mobbning

Stödord: 

Mobbing: När man retar, slår eller kränker någon.

Barn och elevskyddslagen

Skolor skyldiga att arbeta aktivt mot mobbing.

Kamratstödjare.

Vad gör ni om ni vet att någon blir mobbad?

Hur är man en bra kompis?

Hur får vi alla i klassen att må bra och trivas?


Del 12:

Asyl

Länk till filmklipp: http://urskola.se/Produkter/144947-All-ratt-i-varlden-Asyl

Stödord: 

Flyktingar

Invandrare

Nyanlända

Ensamkommande

Palestina, Afghanistan, Syrien, Somalia

Förföljd på grund av etnicitet, nationalitet, samhällsgrupp, politisk tillhörighet, religiös tillhörighet

Dö, torteras, gripas

Mottagarländer Tchad, Tanzania, Iran, Pakistan, Grekland, Italien, Tyskland, Sverige.

40 miljoner människor var på flykt 2007 enligt filmen.

Jag kollade upp hur många som är på flyktingar sedan 2015 och då var det över 60 miljoner enligt www.migrationsinfo.se 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar