torsdag 18 oktober 2012

IT och undervisning

Hej elever och lärarkollegor! 

Jag tänker presentera några verktyg. Vissa stycken i detta inlägg riktar sig främst till kollegor. Det mesta kan nyttjas av både kollegor och elever. Sovra! :-)

Issu: Hur man gör en tidning på nätet. Eleverna kan använda det som presentation av sina projektarbeten, för att sammanställa ett tema, eller om de skriver artiklar så kan man sammanställa klassens bidrag i en gemensam tidning.

Hur? Eleverna kan skriva sina texter i ett vanligt textdokument, i paiges, eller valt program. När artiklarna är färdiga behöver man sätta texterna i ett gemensamt dokument i rätt ordning. Det man laddar upp i issu går inte att redigera inne i issu. Detta måste man ha gjort tidigare. Issu vill också att man gör om textdokumentet till en pdf innan man laddar upp den. Hur man gör detta följer i instruktionsfilmen som jag har länkat.

För att komma till sidan:


Elevexempel på hur två färdiga produkter kan se ut:En kort version av hur issu fungerar:


En längre version av hur issu fungerar:

https://www.youtube.com/watch?v=jYfdefBufcM

Blogster: Med hjälp av detta verktyg kan eleverna göra affischer, veckoblad, utskick, reklam, marknadsföring, etc. Några av våra kollegor har arbetat med detta.Vi kan hjälpas åt. 

För att komma till sidan:


Hur blogster fungerar den korta versionen:Hur blogster fungerar den långa versionen: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sGl9eYNCxqk

Digitala prov: I språk tränar eleverna olika ordklasser, ordkunskap och andra områden där läraren kan lägga in alternativ som passar med endast ett rätt svar. Till sådana övningar passar detta verktyg. (För textanalys, uppsatser etc fungerar inte detta verktyg). Fördelen är att du kan lägga in 100 frågor och välja att varje gång en elev vill göra testet så slumpas det ut 20 frågor. Detta innebär att elever som gör testet jämte varandra får olika prov. Det innebär också att elever som vill göra det flera gånger, kan få olika prov. Proven rättar sig själv och du kan se elevernas resultat i procent. Procenten mäter inte måluppfyllelse i kursen formativt, men eleven (och du) kan i alla fall få en uppfattning om hur pass god ordkunskap hon/han har, eller vilket grammatiskt område som eleven behöver träna mer på etc.

För att komma till sidan:


Hur det kan se ut: 
 
http://www.digitalaprov.se/film.php?id=eSqrf6dL2JA

http://www.digitalaprov.se/film.php?id=ND78wbR0CEI


Bloggar: Bloggar kan användas för att ha en samlingsplats för digitala verktyg, eller för att samla elevernas läsupplevelser i en bokblogg, eller att man skapar en klassblogg där lärare och elever kan kommunicera, lägga ut flippafilmer, arbetsuppgifter eller en plats där eleverna kan publicera sina texter. Du kan också använda en blogg för att skapa en materialbank för ditt material vilket gör ditt material tillgängligt för dig själv och eleverna oavsett plats och där du lätt kan gå tillbaka och återanvända dina teman, utan att behöva leta upp passande filmer, eller texter igen.

För att skapa en blogg kan du bland annat använda blogger. Konto skapar du på denna sida:


Så här gör du:Edmodo är en gratis lärplattform. I denna sparas allt du skapar och lägger ut i ditt bibliotek. Du kan dela med dig av ditt bibliotek till alla eller valda användare. Du kan hämta material från det som andra lärare delar från sina bibliotek. Du kan göra prov genom funktionen quizzar. Detta fungerar som digitala prov, men frågorna slumpar sig inte så alla elever får samma frågor. Du eller eleverna kan göra enkätundersökningar genom funktionen poll. Ni har en öppen kommunikations sida som bara syns av de som tillhör en viss grupp/klass. Där ser alla i gruppen vad som skrivs och man kan diskutera. Man kan också maila enskilda individer och eleverna kan skicka in alla sina arbeten. Av det som eleverna skriver, samlas texterna på samma plattform och läraren kan gå in och skriva respons etc. Saker som går att räkna i procent samlas likt digitala prov i tabeller, vilket kan ge ett hum om vad eleverna behöver tränas i ytterligare.

För att skapa ett konto:


Vad är edmodo: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4-KBwriCO-Q

Hur man gör: Jag och flera kollegor använder detta. Vi kan hjälpa er. Det finns också på sidan i gruppen lärarrummet och flippagruppen flertalet filmer som visar hur man gör. Om ni går in på hjälp så kan ni också söka på allt som har med edmodo att göra för att hitta filmer som visar hur ni gör.

Med screencastomatic kan ni flippa genomgångar, lägga in texter och bilder i bakgrunden, spela in berättarröst, koppla ihop filmade genomgångar till keynotes och bilder etc. Vet att flera lärare har testat detta.Vi kan hjälpas åt. 

För att komma till sidan:


Hur gör man?
 
http://www.youtube.com/watch?v=2FISkrk3vH4För att se hur en lärare på en annan skola har gjort: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=z0abiADROPI

digitala läromedel: Inom flera ämnen och på flera bokbolag finns digitala läromedel där eleverna kan läsa och lyssna på läroboken via macarna. Läroböckerna är kopplade till olika internetsidor, onlineverkttyg och interaktiva moment. Ofta är dessa ”böcker” med användarinloggningar billigare än läroböcker i bokform. ”Böckerna” är också praktiska eftersom eleverna alltid har dessa med sig om de har med sin dator. Vi har testat ett i svenska denna termin. Om detta är intressant kanske vi kan beställa fler användar-id till nästa år.

Filmklipp om digitala läromedel:

http://www.youtube.com/watch?v=8LvSbdsdjWk&feature=related

Paiges: I paiges som finns i alla macarna kan eleverna infoga bilder, skriva artiklar, göra textblad i olika former med andra möjligheter än i vanliga textdokument. Mina elever använder detta nu och jag vet att många lärare har använt det en del.

Såhär fungerar det:


Om vi skall prata om en gemensam bank för material inom våra ämnen, så kan vi dela material på edmodo, eller youtube, eller vimeo. Jag pratade med F som föredrog en nätbaserad samlingsplats och inte first class, då detta hade tagit väldigt mycket lagringsutrymme. Fördelen är att vi slipper skapa allt själva, kan hjälpas åt, alla kan bidra med något och ansvara för att lägga ut ett moment inom ämnet. Då behöver inte alla skapa allt och vi får tillgång till material inom de olika kurserna då det finns brist på läroböcker och tid att skapa allt själv. Här kan vi också dela flippa-filmer.

Vi kommer säkert inte kunna svara på alla frågor idag, för många av dessa verktyg har vi precis hittat och börjat använda, men pedagogiskt kan vi väcka er nyfikenhet och kanske svara på en del frågor. Flera som deltar kan säkert svara på det som inte vi har svaren på. Vi kan också ta med oss frågorna till nästa workshop eller teachmeet och kanske hinna besvara frågorna tills dess. Många svar och instruktionsfilmer till hur man använder program eller löser en uppgift finns att hitta i instruktionsfilmer på youtube. Genom att använda verktygen som oftast är ganska användarvänliga så hittar man funktionerna efter hand. Hoppas att detta har gett något. :)

torsdag 11 oktober 2012

Man får lov att sno! Det är inte fusk! Det är smart!

Sex lag, sex tidningar. 

Brainstorming! 

  • Vem skall vara chefredaktör? Gör en lista på vilka som är experter inom vilka områden. 
  • Vem skriver reportage och om vad? Hur många reportage tycker ni är lämpligt? Vem intervjuar och vilka skall ni intervjua? Vem skriver ledaren/ eller första artikeln som presenterar numret och sätter stämningen på vad det är för typ av tidning? 
  • Se till så att inte alla skriver samma sorts text. Skall ni ha med krönikor? Hur många? Skall ni ha med utredande artiklar? Argumenterande? Gör en lista på vilka genrer och texttyper ni valt. Kommer ni ha med listor? (som 10 sätt att utveckla ett bra ledarskap). Kommer ni ha quizzar? Serier? 
  • Vad behöver ni fotografera. Var skall bilderna placeras? Skall ni lägga in några filmer eller bara ha text? Vem gör förstasidan med fotografier på alla "journalister/experter" med en beskrivning?
Gå in och titta på issu och på blogster. Sno andras grafik, upplägg, idéer och kunskap. Gå in på youtube och sök på instruktionsfilmer till det ni behöver för att göra artikeln som ni vill ha den. Det finns instruktionsfilmer om "allt"... nästan... Man får lov att sno! Bara man skriver om med egna ord och gör om det till sitt eget. Det är inte fusk, det är smart! Det är att lära av varandra!

Se förra inlägget för länkar. 

Vid pennan Linda Ammitzboll motivationsexpert vid Falkenbergs gymnasieskola... :) 

söndag 7 oktober 2012

Dante och den Gudomliga Komedin

Har myterna någon relevans idag? Hur lever de kvar? Vad finns det för spår i litteratur och filmer?

En medeltida författare var Dante. Ett av hans verk var Den Gudomliga komedin. Detta verk skrevs på 1300- talet.

Verket är uppdelat i Inferno (helvetet), Purgatorio (skärselden) samt Paradiso (paradiset). Dante har hämtat sin inspiration från Bibeln, de sju dödssynderna, de tio budorden, det medeltida samhället och från antika författare som Aristoteles, gamla legender, tankesätt och från dåtida politiskt rådande normer.

Bild på Dantes helvetestratt och filmklipp från Dantes inferno hittar ni här i bloggen under "Medeltida myter" publicerat 25 september 2012.

Vad säger myten? Mellan jord och helvete ligger "Vestibulen". I denna hamnar enligt myten de likgiltiga. I helvetestratten rankas och bestraffas de odöpta, de som inte är kristna, de vällustiga som är sexuellt utsvävande, de som frossar och äter för mycket, de som är giriga och slösar, de som är vredsinta, arga och tröga, de som är kättare och tror på en annan Gud än "den rätta", de som mördar, rövar, tar ut höga räntor, säljer sexuella tjänster, spår, trollar, är falska, förfalskar eller är förrädare. Efter helvetet kommer skärseldsberget där de sju dödssynderna bestraffas. Dessa är: Högmod (storhetsvansinne, fåfänga), girighet, vällust (otukt, begär, sexuell utsvävning), avund, frosseri, vrede (ilska, hämnd) och lättja (likgiltighet).

Så vad är det för moral som förmedlas? Vilka är tabuna och dygderna? Tabuna är sexualitet, frosseri, lättja, girighet, mord, otrohet, avundsjuka, att tro på mer än en Gud, att vara arg, att hämnas, att vara dum, stjäla, prata skit, vara oärlig, trolleri, häxeri, förfalskningar och förräderi. Dygderna är ödmjukhet, generösitet, kyskhet, medmänsklighet, avhållsamhet, tålamod, flit, tro, hopp, kärlek, omdöme, rättvisa, måttfullhet och styrka. Vad tycker ni är bra tabun eller dygder? Skall vi ha tabun och dygder? Var det rätt som Dante dömde? Är det rätt att döma överhuvudtaget? Om ni tittar på dödssynderna eller helvetestratten och vilka "brott" som presenteras. Vad skulle ni kalla ett brott idag? Hur har vårt samhälle förändrats mot det medeltida kristna samhället?

Dantes verk har varit inspiration för moderna författare som James Joyce, T.S Eliot och William Blake. Verket har tolkats och omarbetats i Tage Danielssons svenska film från 1997  "Mannen som slutade röka. " I "Seven" en amerikansk film från 1995 väljer en seriemördare sina offer efter de sju dödssynderna.

Filmklipp "Mannen som slutade röka"Filmklipp "Seven" För vidare info se Dante Alighiero "Den Gudomliga komedin", era läroböcker, antologier och nätet. Sökord: Dante, Den gudomliga komedin, De sju dödssynderna, dygder, de tio budorden, helvetestratt. Ni kan också titta på URs film hej litteraturen- Medeltiden.


torsdag 4 oktober 2012

Eleverna berättar om myter och sanningar

Eleverna fick som uppgift att berätta om sina myter. Det kunde vara något som tillhör deras religion. Det kunde vara från deras hemländer. Det kunde vara moderna myter eller skrock. De flesta hade flera idéer. Diskussionerna i klassrummet har handlat om vad en myt är och vems myt som är sanning/går att bevisa och vems myt som är påhittad. Är något en myt för att människan inte har lyckats bevisa det? Vi har också kommit fram till att sanningarna för oss är okej att ha, men att alla inte kommer se allt vi tror på som sant. Vi har också kommit fram till att alla av oss tror på något, oavsett vilka av oss som kallar oss ateister eller troende.

Så vad har elevernas myter handlat om? De har berättat om Thor, om spindelmannen, om Flight 19 under andra världskriget, om Bermudatriangeln, om Akilles, om trojanska hästen, om karma, om Brahma, om Nirvana, om liknande förhållningsregler till livet som de som kristendom och islam förmedlar, om jordens undergång och om grekiska gudar.

Andra elever har berättat om myten att "om man delar en mask i två, blir det två nya maskar", faktiskt är en myt. Den ena dör och den andra växer ut och blir en hel mask igen. Om man inte delar den på fel ställe... :) Det är enligt eleverna också en myt att möss gillar ost. Det är en myt att tjurar blir aggressiva om de ser rött. De skall tydligen vara färgblinda?

Andra myter eller skrockberättelser har handlat om att om man biter på naglarna så får man horn. Om man dricker kaffe så får man mustasch. I flera länder har det varit skrock att om en svart katt går förbi så skall man spotta flera gånger. I något land fick man inte gå över en person, för då skulle denna person inte växa mer. Man fick inte växla en femhundralapp för då tar den slut. Man får inte öppna ett paraply inomhus för då får man otur. Man får inte gråta på söndagar för då rasar huset.

Vi har diskuterat varför dessa myter och skrockberättelser uppstått och kommit fram till att myterna kan vara sanning eftersom många tror på dem, men att det är lättare att tro på sina "egna". Att skrockberättelserna ofta handlar om något som barns föräldrar har velat att barn skall undvika.Vilka myter tror du på?