torsdag 7 november 2013

Teater med nyanlända. Uppgiften är lite styrd och lite öppen. För att alla skall kunna delta på sin nivå.

Mål:

Våga prata bara på svenska. När vi tränar får ni ta stöd av somaliska och engelska. När vi visar upp pratar vi bara svenska.

Utveckla dialoger, våga tala inför grupp, öva på uttal.

Muntliga mål enligt skolverket svenska som andraspråkScenen är Kronansalen.


Teatern handlar om att vara ung och fri. Ett gäng elever har kommit till Sverige. De har precis börjat skolan och börjat lära känna det svenska samhället och de svenska kulturkoderna. Samtidigt har de med sig sina egna värden, kulturella egenskaper och livsåskådningar. Hur skall detta mötas?


Roller:              Förslag på beskrivning:       Om ni vill ändra rollbeskrivning:
1. Namn: ____ Fotbollsspelaren                   _________________________
2. Namn: ____Dansaren                              _________________________
3. Namn: ____Den alltid glada                     _________________________
4. Namn:____ Drömmaren                           _________________________
5. Namn: ____Den som gillar att sjunga     _________________________
6. Namn: ____ Den informella ledaren        _________________________
7. Namn: ____Den busiga                          _________________________
8. Namn: ____Den lugna och snälla          _________________________


Medverkande som inte vill vara aktörer på scen:


9. Val av bakgrundsmusik:______________________
10. Måla kulisser:                ______________________
11. Presentera:                   _______________________
12. Funktionär:                    _______________________


Akt 1
Teaterns inleds med att eleverna sitter i ett samtal i en ring. Den som börjar att berätta sin livshistoria/ känsla av att vara ung och fri/ valfritt ställer sig i mitten. När man känner att man har berättat klart sin historia, så tar man en sittplats i ringen. Den elev som blir utan stol tar plats i mitten. Samtalet och berättandet tar utgångspunkt i vad den förra talaren har pratat om. Nästa talare berättar om i vilken riktning samtalet skall ta. Efter 10 minuter så reser sig Den informella ledaren upp. Han sträcker sin hand mot taket och säger högt:


Den informella ledaren: Det är vi som är ungdomen. Det är vi som är framtiden. Ni skall lyssna på oss och på vad vi har att berätta.


Alla: Ja!


Den informella ledaren: Nu visar vi de vuxna vad vi kan!


Paus
Under pausen bärs alla stolar bort och deltagande elever ställer sig på rad efter vad de skall visa upp.


Akt 2:


Dansaren: Jag vill visa min dans!


Musik sätts på och han/hon/de dansar.


Efter 3 minuter avbryter fotbollsspelaren. Zlatan-låten avbryter danslåten och han/hon/de kommer in på scen. “Jag vill berätta varför jag gillar fotboll”


- Jag gillar fotboll för att: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Den alltid glada:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Drömmaren:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Din informella ledaren:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Den som gillar att sjunga: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Den busiga: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Den lugna och snälla: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Hur skall manuset och dialogerna fortsätta? Ni kan förmedla vad ni vill till vuxenvärlden. Vad är er berättelse. Skriv vem som säger vad och förslag på en dialog:Akt 3 Nu har ni haft ett cirkelsamtal. Ni har berättat att det är ni som är ungdomen. Det är ni som är framtiden. Ni har visat era danser/ sånger/ tankar, vad ni valt att berätta. Publiken har lyssnat på er och på vad ni har berättat. Ni har visat de vuxna vad ni kan! Hur skall vi avsluta berättelsen? Vad är vårt slut på teatern? Hur visar vi att vi är starka och modiga? Att vi har bra självkänsla?

3 kommentarer: