söndag 1 december 2013

Reflektion kring höstens arbete 2013

Nu har jag arbetat på Kronan i snart en termin.

Vi inledde arbetet med att presentera oss lärare och eleverna fick skriva och berätta om sig själva. Vi har haft samtal med varje elev och frågat om deras bakgrund och tidigare skolgång.

Vi har pratat om förmågorna och gjort en popplet (tankekarta) som förklarar förmågorna. Inför varje tema har vi förtydligat vilka förmågor som skall ligga i fokus just nu.

Ett av våra tidigaste teman handlade om idoler. Eleverna fick leta information och bilder och skriva och berätta om sina idoler. Detta redovisades genom collage som pryder vårt klassrum.

Vi har gått igenom basic fraser, grammatik, färger, månader, dagar, klockan etc.

Vårt nästa tema handlade om genus och värdegrund. Eleverna har fått titta på film och diskutera, vi har jämfört leksakskataloger, yrken och status, gjort värdegrundsövningar, tittat på lagförändringar, samtalat och diskuterat.

Vi har också arbetat med skogen, miljö och allemansrätten.

Sedan jobbade vi med temat Matte i verkligheten. Eleverna fick öva på dialoger, ord och begrepp och vi var ute i en butik och räknande matte och talade om olika begrepp och fraser.

Vi arbetade med Stig Dagermans novell "Att döda ett barn" där vi gick in på djupet i textens delar, analyserade genren, jobbade med ord och begrepp, att läsa mellan raderna, att koppla till elevernas förförståelse och att återge och sammanfatta ett innehåll med egna ord. Eleverna fick utifrån rubriken gissa vad texten skulle handla om och vi lät eleverna diskutera stycke för stycke och fundera kring hur de trodde att novellen skulle sluta. Eleverna fick i slutet värdera och analysera kring vad det var som hände och om det fanns någon skuld. Texten stöttades upp med att vi också såg ett sju-minuter långt filmklipp som baserats på novellen.

Efter textanalysen arbetade vi med temat berättarverkstad. Eleverna har jobbat med sagor och myter. De fick skriva gemensamma berättelser, vi har berättat för varandra, samtalat kring berättelserna och eleverna fick skriva egna sagor.

Nu jobbar vi med teater. Eleverna har fått dela in sig i grupper efter intressen, skriva manus, arbeta med att utveckla dialoger, göra roll/personbeskrivningar, öva på att memorera och framföra. I december kommer de som vill att uppträda.

Efter våra första samtal har vi haft uppföljningssamtal och utvecklingssamtal och påbörjat ett större kartläggningsarbete utifrån ett material från skolverket, målen i svenska som andraspråk och ett material från Linköping.

Vi har försökt utmana eleverna och lägga våra uppgifter på en kognitivt utmanande nivå. Vi är ett nytt arbetslag som består av fyra lärare med olika ämneskompetenser och studiehandledare som talar somaliska (3 st) och arabiska (2 st).

Det är häftigt att se var eleverna är nu och hur de har utvecklats. Vi har haft våra diskussioner kring vad som behöver göras och vad vi behöver utveckla, men jag tror att vi på många sätt är på god väg och att vi lär oss jättemycket. Inte bara eleverna utan även vi lärare.

Vi använder studiehandledarna, elevernas flera språk och de språk vi själva behärskar för att eleverna skall kunna nå sin fulla potential och att språket inte skall vara ett hinder utan en tillgång.

Eleverna skriver lärloggar och reflekterar kring sitt lärande. Vi synliggör elevernas lärande genom lärloggarna och genom det vi publicerar i elevernas blogg.

Vi har klassråd varje vecka där eleverna har möjlighet att påverka sin vardag i skolan.

Vi har tankar kring läsprojekt, men det hinner vi nog inte starta upp förrän efter jul.

Att jobba med nyanlända är fantastiskt givande och jag är glad att jag efter 8 års trygghet som gymnasielärare vågade ta ett steg och testa något nytt. Det är en omvälvande och utvecklande resa.

1 kommentar:

  1. skriver du fortfarande`? jag vill utveckla min svenska! http://mustybasol.blogspot.se

    SvaraRadera