tisdag 11 februari 2014

Veckans hjälte

Syfte


Vårt liv baserar sig på relationer till andra människor och det är kommunikationen som ligger till grund för relationerna. Kommunikationen är därmed grunden för identiteten och möten med andra människor. Det är också en grundläggande förutsättning för gruppers existens och förändring, det som styr klimat och effektivitet i grupper. Genom att utföra några uppgifter är
tanken att skapa god stämning i omgivningen, bidra till att öka varandras självkänsla, självförtroende och motivation och att öka förståelsen för att man genom sitt beteende kan öka välmåendet hos sig själv och andra. Syftet är också att öka medvetenheten
om hur man uppfattar och uppfattas av andra.


Kopplingar till läroplan


■ Sh E 9 Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen
och andras livssituation.
■ SvA E 9 I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda
argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner na framåt.
■ SvA E 9 Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig
förstådd.
■ SvA E 9 Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande
struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.


Genomförande


Fundera gruppvis vilka "uppdrag" som skulle kunna leda till att syftet uppnås. Tillsammans skall vi komma överens om vilka som skall ingå. När vi har kommit överens i gruppen skall alla tänka på att utföra uppdragen under en veckas tid. Det är viktigt att vi inte avslöjar våra uppdrag eller vilka vi har valt att vara extra snälla mot. Förslag på vad man kan göra: Hälsa på minst en person som du vanligtvis inte hälsar på. Ge komplimanger som du verkligen menar. Le mot folk du möter. Håll upp dörren när någon kommer förbi.


Lärlogg och diskussion


Hur var det att ta emot uppdraget?
Hur var det att utföra uppdraget?
Blev det någon skillnad i din omgivning?
Tog alla uppdraget på allvar?
Vad hade man eventuellt kunnat göra annorlunda?


Vidare läsning om Vänliga veckan och det som vi kallar Veckans uppdrag:
Avslutande frågor:


Förutom att få andra att må bra och få ökad självkänsla, så är det viktigt att våga känna att man är stolt över sig själv också.


  • Vad får dig att må bra?
Förslag: Träning, vänner, hälsa, familj, att vara ute.


  • Vad ger dig bra självförtroende?
Förslag: När jag klarat något jag kämpat för. När jag känner mig duktig. När jag får bekräftelse hos mig själv eller från andra.


  • Vad ger dig ökad självkänsla?
Förslag: När jag själv och mina vänner tror på mig. När jag vet att jag är bra som jag är.


  • Vad är du stolt över?
Förslag: jag är stolt över att jag går i skolan. Jag är stolt över att jag är snäll mot mina kompisar. Jag är stolt över min fina familj.
Jag är stolt över att jag kan spela fotboll.


Egoboost- film "Jag är stolt över!"


När alla formulerat sina meningar "Jag är stolt över att...." så filmar vi våra svar. Det kommer bli en film fylld av självkänsla och stolthet.


Du bedöms på:
Aktivt deltagande i momenten
Diskuterar
Svarar på frågorna
Reflekterar i grupp och enskilt
Skriver en lärlogg där du utvärderar
Se kopplingar till läroplan nedan eller syftet.


Kopplingar till läroplan
■ Sh E 9 Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och
beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och
andras livssituation.
■ SvA E 9 I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda
argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner na framåt.
■ SvA E 9 Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig
förstådd.
■ SvA E 9 Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande
struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Veckans hjälte

Namn:                  Den ni valt att vara extra snäll mot:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar