lördag 22 mars 2014

Mitt Trollhättan

Mitt Trollhättan

Kopplingar till läroplan
Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer. Ma 7-9
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. Ma 7-9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra 
och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. Ma 7-9
Framväxten av det svenska välfärdssamhället. Hi 7-9
Exempel p. hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga
uttryck, byggnader, städer och gränser. Hi 7-9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Hi 7-9
Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt. Sh 7-9
Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel. Sh 7-9
Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. Sh 7-9
Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter f.r medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.Sh 7-9
Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö. och arbetsrätt. Sh 7-9
Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val avyrke och till löneskillnader.
Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. Sh 7-9
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Sh E 9
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Sh E 9
Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. SvA 7-9
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till. SvA 7-9
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. SvA 7-9
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra en presentation. SvA 7-9
Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska SvA 7-9
Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar. SvA 7-9
Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. SvA 7-9
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.SvA E 9
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. SvA E 9
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.SvA E 9

Genomförande

Mitt Trollhättan!

Vad är Trollhättan för dig? Vilken bild vill du ge av Kronogården. Hur ser detta bostadsområde ut jämfört med andra bostadsområden i Trollhättan? Vilken bild av Trollhättan vill vi ge? Vad vet vi egentligen om Trollhättan?

Istället för att läsa om hur en kommun är uppbyggd i en lärobok så vill vi ut i verkligheten och undersöka hur det ser ut i Trollhättan. Vem bor var och varför? Med oss har ni oss lärare, lärplattor, den information vi läst i skolan och utanför klassrummet. De frågor vi förberett att ställa.

Vi kommer ta er på en upptäcktsfärd genom Trollhättan stad. Besöka kommunhuset, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Trollhättans tidning, Bostadsrättsföreningar, bostadsområden och intervjua de människor som vi möter som väljer att prata med oss om deras bild av Trollhättan. När vi får så filmar vi de människor vi möter.

Delar av det vi filmar och producerar kommer att publiceras i vår blogg www.kronanfbg.se och på twitter. @kronanfbg79 

Ta bilder när vi är ute, så att vi kan sätta samman det vi lär oss i skolan och presentera det vi har lärt oss för varandra. Vi kommer ha fokus på ord och begrepp. De genomgångar vi har kommer i stort sett att filmas, så att ni kan gå tillbaka och se om genomgångarna när ni behöver repetition. Om ni vill göra egna filmer där ni lär varandra, så kan vi hjälpa er.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar