fredag 21 oktober 2016

Planering av tema hjältar

Tisdagen den 18/10


Högläsning från läroboken.

Elever får skriva om en hjälte.


Skrivmall:
Min hjälte är….
Jag har valt hjälten för att…
Tre argument för att välja denna hjälte är...
Tre egenskaper som hjälten har…
Jag tycker om hjälten för att…
Jag tycker att en hjälte ska vara…
Min hjältes superkrafter är…
Jag känner till superkrafter som…
Om jag hade haft en superkraft hade det varit…
Jag vill helst ha den superkraften för att…
Tre argument för att denna superkraft är bäst är….


Onsdagen den 19/10

Förbered att redovisa muntligt om din hjälte. Välj en bild som vi kan visa på projektorn.

Utgå från stödmallen och det du skrev igår, men försök skriva ihop texten till en sammanhållen text.

Stryk under de viktigaste orden i texten. Skriv dessa ord som stödord.

Skriv stödord på lappar så att du kommer ihåg vad du skall berätta.

När du berättar för klasskompisarna om din hjälte får du titta på stödorden.


Fredagen den 21 oktober

Ni är klara med er skrivuppgift om hjältar och ni redovisade i onsdags.

Vi kollar på tre filmer om män som är hjältar.(Nästa vecka ska vi jämföra hur kvinnor och män framställs, men då behöver vi våra studiehandledare.)
Vi sammanställer orden som tas upp i filmen och tar hjälp av bildstöd.

Vi tar hjälp av våra flera språk och översätter orden till dari och somaliska.  

HJ-ord
Bildstöd
Modersmål
Hjälte

Hjälpa

Hjärta

Hjärna

Hjul

Hjältedåd

Hjältemod

Hjälm

Hjässa

Hjort


Måndagen den 24/10

Första timmen är Shukri med. (Kan Parviz vara med också?) Bra om eleverna får titta på männen som är hjältar och kvinnorna som är hjältar och kunna diskutera på sitt modersmål.Frågor att ta ställning till:

Framställs kvinnor och män lika?
Har kvinnor och män som är hjältar samma egenskaper?
Vilka egenskaper framställs kvinnan med?
Vilka egenskaper framställs männen med?


Skrivuppgift:

Tisdagen den 25/10

Vi fördjupar våra jämförelser genom att skriva upp dem i ett gemensamt dokument som ett venn-diagram. Alla elever får tillsammmans fylla på med information.

Onsdagen den 26/10

Vi kollar på leksaker som riktar sig till tjejer och killar och diskuterar färger, aktiviteter leksakerna hänvisar till att utföra, och vilka som är aktiva och passiva.

Eleverna får diskutera i språkgrupper.( Bra om Parvis och Shukri kan vara med.).

Fredagen den 28/10

Uppföljning och utvärdering.

Reflektion och lärlogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar