torsdag 13 oktober 2016

Svenska som andraspråk: Språkutvecklande arbete och IKT- tips till elever och kollegor.

Lärplattformar:
Google apps for education (Suits) (GAFE)- Elever och kollegor kan skriva i samma dokument.
Edmodo- lärplattform som är gratis, påminner om facebook, lärare från hela världen delar material.
Edwise- används i Mölndal
Hjärntorget, Learn it, First class, Unikum och skolbanken- används på andra håll i Sverige. '
Digitalt läromedel:
Clio (Finns för svenska som andraspråk och kommer för förberedelseklass)
SvA-app
Skrivverktyg:
Google apps for education (Suits) (GAFE)- Elever och kollegor kan skriva i samma dokument.
Word
Skolstil
Writereader
Bookcreator
Infinote
Evernote
Story Creator
Översättningsverktyg:
SayHi Translate
Lexin
Google översätt
Prizmo: Scanna text och få den uppläst
iTranslate
Filmverktyg och redigeringsverktyg:
Movieeditor
Audioeditor
Show me
iStopMotion
iMovie med greenscreenfunktionen
Youtube
Moviemaker
Photoshop
Moodle: Anonyma bedömningar
Explain everything

Planeringsverktyg och mindmapverktyg:
Audionote: anteckna och lyssna samtidigt
Mindnote: tankekarta med inbyggd talsyntes
Popplet
Padlet
Trello
Mindmeister
Berättarröst, ge respons på elevers texter/arbeten, diktafon, ljudinspelning, skärminspelning och liknande verktyg:
Dragon dictation
Voice Assistant
Soundnote
Spreaker
Kaizena
Movenote
Garageband
Tala och berätta verktyg:
Ritprata
Aurasma: Scanna en bild och appen visar en film. Eleven ritar och presenterar sig själv.
Powtoons
Videoscribe
Comic life
Pic collage
Story Creator
Ordkunskap och bokstavsinlärning:
tap to talk
world cloud
Bitsboard: speech language app
Babbel
Spello
Synonymer
Stava Rex
Stava
Wordfeud
Words in a pic
Speak it
Glosor
Se bokstavsljuden
Speak text
Levande bokstäver

Övriga verktyg:
Sono Flex lite SWE
Läs och förstå
Sliderocket
Twitter
Goodreader
Voicethread
Legimus
Prezi
Lyssna och läs
Pearltrees
Learn swedish
Svenska tidningar
Readly
Hello talk
Programmering:
Koju
Kodu
Scratch
Länkar och webbresurser:
Läs- och skrivportalen (Läslyftet)
spraketifokus.se europeisk språkportfolio översatt till olika språk. Eleverna kan även använda det för självbedömning.
Digitalaspåret
Elevspel
Sva-app
Padlet
issuu
Youblisher
Animoby: presentationer med ljud
Storify
www.feedly.com
prosodia.se
Metodbanken.se
Niki agenda
Storybird
Puppet pals 2
Storyjumper
voki
Videolicious
Hur man kan jobba språkutvecklande med IKT- se nationellt centrum för svenska som andraspråk
Videoscribe
Newhive
Go animate
Metodbank sensus.se

Boktips
Sara Persson- Nyanlända elever- undervisning, mottagande och flerspråkighet
Anna Kaya- Att undervisa nyanlända
Maria Bjärregaard, Björn Kindenberg- Språkutvecklande SO- undervisning
Gibbons och Meike Hajjer- Språkutvecklande undervisning (fel titel- sök på namnen).
Lars Johan Clemenson- Organisationskultur, förändring och konsten att utveckla en ledningsgrupp
Filmer:
Brave på vimeo .com
Personer:
Dylan Wiliam, Helen Timperley
Organisationer:
Pedagogiskt centrum
Begrepp:
Formativ bedömning
Språkutvecklande undervisning
Lärande och IKT
Augmented reality

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar