onsdag 2 november 2016

Hej lärare!

Workshop dag/ Kollegialt lärande

Dagen inleds med att Ronny berättar om Teachers pick. Han tipsar också om en metodhandbok för förskolechefer och rektorer:

Efter Ronny visar Per upp hur han jobbar med ipads. Han tar upp verktyg som Skolstil 2, Alfavux, uTalk, Läs och förstå och Dragon dictation.

Viktor höll en teoretisk presentation om hur vi skapar bra lärande för eleverna. Han har gjort en pyramid för lärande som han kallar “Viktors språkpyramid”. Han tar upp faktorer som trygghet/relation, identifiering, motivation, greppbarhet och feedback.

Timperley- Det professionella lärandets inneboende kraft: http://www.bokus.com/bok/9789144088853/det-professionella-larandets-inneboende-kraft/

Viktor talade om en språkpyramid. Är ni intresserade av andra modeller för lärande kan jag tipsa om:
SAMR-

Stehagen-

Sedan var det min tur att gå upp. (Linda). Jag pratade om multimodalt textarbete och hur vi kan jobba med text på flera olika sätt och framförallt, hur vi kan jobba med olika typer av text. Vi utgår från två modeller, Cirkelmodellen och Tpack, alltså hur man kan jobba med texter och samspelet mellan texter, pedagogik, teknik och innehåll. Jag talade om vikten att börja med elevernas förkunskaper, sedan låta dem söka och förstå information, därefter bearbeta informationen, och så småningom reflektera kring sitt lärande. Jag visade en film som Skolverket har gjort som är publicerad på Läs och skrivportalen inom Läslyftet https://www.youtube.com/watch?v=lzpYPNNwjWw&feature=youtu.be I filmen ser man hur jag jobbar med Google docs och screencastify, Blogg, Diktafon och översättningsappar som Dragon dictation, Say hi translate,  prizmo, lexin och google translate, tankekart-verktyg som popplet, nyheter, frågesport som kahoot, och nyheter på lätt svenska.

  

Lise-lotte hade bjudit in en elev som vi kan kalla “Fredrik”. Eleven visade en presentation som han gjort i Google slides. Edvard förklarade därefter hur han hjälpt eleven göra en presentation under mentorstiden.

Annica visade hur man gör tidslinjer i  Tiki-toki och hur man kan använda språkplay.

Slutligen berättar Maria och Linn om hur de jobbar med mailen i outlook, hur eleverna sparar dokument i utkast. De jobbar med veckans nyheter med stöttning så att eleverna skall förstå innehåll, ord och kunna ta ställning. De använder yrkesfilmer från arbetsförmedlingen.


Lunch

Efter lunch berättar Jolanta om Glosor.eu. Man kan ge eleverna digitala läxor. (Går övningarna som man skapat att dela till kollegor, så att mina elever kan göra de övningar som du har skapat åt dina elever?) Nivå 1 Text till bildalternativ. Nivå 2. Titta på bild och välj av tre alternativ. Nivå 3. Skriv ordet. Du måste lägga in dina egna bilder i systemet och de måste vara i jpg-format. Lyssna- funktionen gäller inte i gratisvarianten, men man kanske kan koppla på talsyntes. Efter ett arbetsmoment kan man klicka, skriva, lyssna, testa, spela och jobba med textinnehållet på olika sätt. Det finns en memoryfunktion, men det brukar vara ganska svårt för nyanlända. Självrättande test. Finns som skriftligt prov (fast digitalt) eller som flerval. Glosor.eu/prov kod 882052. Jolanta avslutar sin presentation med att visa hur hon skapar hörövningar i Audiocity.

Catharina och Helen berättar hur de bokar utvecklingssamtal i Doodle.

Dunya berättar om hur du kan skapa två-språkiga böcker i Storybird och lägga på berättarröst genom  screencastify. Då kan eleverna läsa in sina böcker på flera språk. Böckerna kan användas som läromedel åt eleverna sinsemellan.

Edvard avslutar vår workshop med att gå igenom hur du kan göra lite roligare presentationer i prezi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar