onsdag 9 november 2016

Tema Drömstat

Lektion 1

Valet är avgjort och det är Trump som har vunnit. Vi lyssnar på hans tal på NBC.

Vad kommer hans vinst att innebära för världsekonomin, jobb  och Sverige?

Vad hade du gjort om du fått vara president för en dag?

Uppföljning från igår:


Vem styr i Sverige?


Lektion 2-4

Tema Drömstat

Vårt parti heter…

Vår drömstat ser ut….

Our dream society looks like…  

Vi brukar sitta i språkgrupper så att ni kan få stöd från ert modersmål, men idag skall ni sitta med någon som har ett annat språk så att ni får samtala på svenska.

Vi kör en EPA (Fundera enskilt, diskutera i par, berätta för alla)


svenska
Fundera hur du vill att ditt drömsam-hälle ska se ut?
Moders-
mål
Dari eller somaliska
Bildstöd
Jobb- (stödfrågor) Vem ska få jobba? Hur gammal är man när man får jobba? Har vi lika eller olika löner? Vem tjänar mest?


Skola- (stödfrågor) Vem får gå i er skola? Kostar skolan? Vad finns i er skola? Vilka ämnen läser man i er skola? Får man mat i er skola?


Vård-(stödfrågor) Vem får vård i ert samhälle? Kostar vården? Vilken vård får man? Är det köer?


Skatter- (stödfrågor) Har ni höga eller låga skatter i ert land? Vad ska skatten gå till?


Företag- (stödfrågor)  Hur tar ni hand om era företag? Vad kostar det att anställa? Får företag gå med vinst? Vilka regler har ni för företag?


Utrikes-
politik- (stödfrågor) Har ni diplomater och militär? Har ni konflikter med andra länder eller är det fred?


Jordbruk- (stödfrågor) Hur tar ni hand om bönder? Vad odlas i ert land? Hur mycket kostar mjölken?


Kön- (stödfrågor) Spelar det någon roll om man är flicka eller pojke? Tjänar kvinnor och män lika mycket?


Mänskliga rättigheter- (stödfrågor) Är alla människor lika värda? Får alla människor stanna i ert land? Får alla rösta? Får alla sjukvård och skola? Behandlas människor olika?


Miljö- (stödfrågor)
Ska man få köra bil? Får man kasta vad man vill? Får man använda kemikalier? Får man sälja giftig mat? Får man ha tillverkande industri? Får man tillverka saker som ska gå sönder?
Vi delar upp eleverna i par:

Eleverna döper sina partier till:

A+F= 0093-partiet
A+L= Fredspartiet
L+A= Jobbpartiet
A+M+ G = Idrottspartiet
N+A+H=Matpartiet
K+M= Duktigpartiet
H+A= X-partiet

Vi gör en progressiv mindmap. (Gibbons) Tankekarta som flyttas och fylls på av olika grupper. Partierna får varsitt blädderblockspapper. Grupperna börjar med att rita en cirkel för skola, vård och sjukvård. Efter fem minuter byter grupperna plats och fyller på de andras gruppernas blädderblock. Vi fortsätter med cirklar för skatter, utrikespolitik och företag. Sedan tar vi jordbruk, kön, mänskliga rättigheter, integration och miljö. När grupperna kommer tillbaka till sin egen plats får de presentera sin drömstat utifrån vad som står på blädderblocket.Lektion 5-6

Sammanställ din drömstat med ditt parti. Utgå från de förkunskaper vi byggt upp tillsammans i våra progressiva mindmaps. Gör bildspelet i Google slides. Redovisa för kompisarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar