måndag 19 december 2016

Ett halvt ark papper med August Strindberg

August Strindberg är en av Sveriges mest kända författare. Han har skrivit många kända böcker som Röda rummet och En tjänstekvinnas son. En av hans dramer som jag läste som ung var Fröken Julie.

Bildresultat för august strindberg

Idag skall vi jobba med hans novell som heter Ett halvt ark papper. 

1. Dictogloss:

August Strindberg "Ett halvt ark papper" Lyssna på samma text tre gånger. Första gången bara lyssna. Andra gången lyssna och ta stödanteckningar. Tredje gången lyssna och fyll i dina anteckningar. 

Lyssna först på texten på ditt modersmål.  http://etthalvtarkpapper.se/category/lyssna/
Läs texten på ditt modersmål. http://etthalvtarkpapper.se/lasa/

Lyssna på texten på svenska. http://etthalvtarkpapper.se/category/lyssna/svenska-lyssna/

Läs texten på svenska. http://etthalvtarkpapper.se/category/lasa/svenska/

2. Berätta för din kompis vad novellen handlar om. 


3. Svara på frågor till texten.
 https://docs.google.com/document/d/1Z6liUmGTP_jDLV_bFu7Se3SNb6zH-OO63OZPd1sIE4s/edit?usp=sharing

4. Vi skriver en gemensam text. 

5. Skriv en sammanfattning av novellen. 

6. Vi tittar på hur en novell kan se ut. 

7. Vi skriver en gemensam början på en novell. 

8. Eleverna skriver klart novellen. 

9. Eleverna skriver en egen novell. 


Novell


Instruktion:


Skriv en novell.
Novellen måste innehålla en rubrik
                                           inledning
                                           huvudperson
                                           personer
                                           miljö: var utspelar berättelsen sig?
                                           handling
                                           avslutning


Mål i svenska:


Lär dig att skriva en novell
Förstå vad som är utmärkande drag för genren/texttypen novell
Lär dig att dela in en text i stycken
Lär dig när du skall ha stor och liten bokstav.
Lär dig hur du skriver en inledning
Lär dig hur du skriver en avslutning
Öva på att stava och på grammatik
Ha samma tempus genom hela texten (nutid eller dåtid)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar