fredag 9 december 2016

Tema Så styrs Sverige

Länkar:


Sammanfattning av filmen om Sveriges Riksdag:
8 partier sitter i riksdagen. Socialdemokrater, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokrater, Kristdemokraterna.
Sveriges riksdag består av 349 ledamöter. Dessa är representanter från Sveriges partier. Var fjärde år är det val. Nästa val är 2018. Regeringen lämnar förslag (propositioner) till riksdagen. Riksdagen kan också lägga förslag (motioner) till att ändra lagar. Utskott i riksdagen utreder lagförslagen. Utredningen går på remiss. Riksdagen röstar. Majoriteten avgör om den nya lagen går igenom.


Sammanfattning och program om EU. EU skapades 1958 för att bevara freden. EU består av 28 länder. EU bestämmer om Miljö- och flyktingpolitik. De bestämmer om ekonomi. En EU-lag står över Sveriges lag. Valutan i EU kallas euro. De som bestämmer i EU sitter i EU-kommissionen. Det finns 28 kommissionärer, en från varje medlemsland. I Europa-parlamentet sitter 766 ledamöter. Landets storlek bestämmer antalet ledamöter. Sverige har 20 platser. Tyskland, Frankrike och Italien har många ledamöter. Europa-parlamentet och Ministerrådet förhandlar och beslutar om medlemsländer och EU-lagar. Det är EU-val var femte år. Då kan alla inom EU rösta.


Sammanfattning av filmen om Sveriges kommuner:
Det finns 290 kommuner i Sverige. De som bestämmer i kommunen är de politiker som som sitter i Kommunfullmäktige. Det är val var fjärde år. Då röstar vi på vilka som skall sitta i Kommunfullmäktige. Om ett parti får 15% av rösterna får de 15% av platserna i Kommunfullmäktige. Alla som är över 18 år får rösta. De som bor i en kommun, och får lön, betalar skatt. Skatten går till skolor, förskolor, idrottsplatser, vägar och annat som kommunen bestämmer. Man kan skicka in motioner (förslag) till kommunen om man till exempel vill bygga en BMX-bana. Förslaget utreds av nämnden. Sedan får kommunfullmäktige rösta om förslaget. Om man vill göra en namninsamling eller demonstrera så kan man söka tillstånd hos polisen.


Sammanfattning om filmen om Landstinget:
Landstingsfullmäktige bestämmer över hälsovård, sjukvård, tandvård, kultur och turism. De bestämmer också om busstrafik, kollektivtrafik, tåg. Det finns 20 landsting i Sverige. De kan komma med förslag och rösta för att alla skall få gratis glasögon.


Hur viktigt det är att rösta.

Diktatur
Demokrati
En bestämmer


Människor får inte rösta

Inga val

Censur och propaganda

Ett parti
24 statsråd, statsminister, regering och riksdag.

Människor får rösta

Val var fjärde år

Yttrandefrihet

Flera partier (I Sverige har vi 8 riksdagspartier)Programmet handlar om att makten skall ligga hos folket. Att vi har fyra grundlagar: Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Människor skall få rösta, vi har en monarki och en demokrati med riksdag och regering, du får skriva, trycka och uttrycka vad du vill. Samtidigt får du inte bryta mot mänskliga rättigheter eller kränka människor.

Läs mer om Sveriges grundlagar:Programmet handlar om partier och skatter.


Partier som säger att de är vänster:
Mitten
Partier som säger att de är höger
Övriga
Vänsterpartiet, Social-
demokraterna
Miljöpartiet
Feministiskt initiativ
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna
Sverige-
demokrater

Skatten går till vägar, sjukhus, skola, bidrag, simhall, idrottsplats, kollektivtrafik, parker.

Vad kostar en uppväxt. En 13-årig har kostat 1716369  kr för förlossning,  vaccination, förskola, grundskola, fritid, tandvård, bidrag, olycksfall

Vad kostar en 21-åring? : för förlossning,  vaccination, förskola, grundskola, fritid, tandvård, bidrag, olycksfall, gymnasium, högstadie har de kostat 2564585 kr.

När de är vuxna, arbetar de, betalar skatt.

Läs mer om hur Sverige styrs:


Inläst lärobok:


Användarnamn din skolmail.
Lösenord: fråga mig (Linda)

På inläsningstjänst kan du lyssna på läroboken som talbok.

Sidor i lärobok:

Ord och begrepp s. 71-73, 77, 87
Skatt s. 74-75
Lagar s. 77
Vem styr Sverige s. 78-83
Skolan s. 84-87
EU s. 88-90

Frågor att besvara:
Vem styr Sverige?
Vad heter vår statsminister?
Vilka partier sitter i regeringen?
Vilka partier sitter i riksdagen?
Vad styr kommunen?
Vad styr landstinget?
Varför betalar vi skatt?
Om du hade fått starta ditt drömparti, vilken hade varit din viktigaste fråga?

Ord och begrepp:Svenska
Bildstöd
Modersmål
Regering

Riksdag

Kommun

Landsting

Skatt

Invånare

Monarki

Republik

Demokrati

Diktatur

Import

Export

Ett val

Rösta

Partier

Obligatorisk skola

EU

FN

Statsminister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar