onsdag 23 augusti 2017

Läslyftet Tolka och skriva text Repetition Delmoment 1-5

För er som är nya på Pilevallskolan i Trelleborg. Lärarna läser en modul som heter Tolka och skriva text. Här nedan finner ni länken till modulen. Vi kommer att kolla på utdrag från vissa av filmerna och diskutera dessa i eftermiddag. 


Filmer och sammanfattningar:

Film delmoment 1 om Studiehandledning:


(Visa från 4.40-6.03)

Sammanfattning:

Man ser hur läraren och studiehandledaren jobbar tillsammans i klassrummet och hur studiehandledaren översätter till arabiska. Alla elever skall kunna förbereda sig för läsning, läsa och förstå text. Läraren har valt ut viktiga begrepp som de går igenom på svenska och arabiska innan de påbörjar läsningen. På så sätt fastnar begreppen. Eleverna använder sitt vardagsspråk för att förklara begreppen för varandra. Läraren och studiehandledaren planerar tillsammans undervisningen.

Film delmoment 2 om Register:


(Visa hela filmen)

Sammanfattning:

Förklaring av olika typer och texter och vad som är en ämnesspecifik text. Hur skall man förstå språkliga register i text? Vad är skillnaden mellan talspråk och skriftspråk och vardagsspråk och skolspråk? För nyanlända kommer ämneskunskaperna samtidigt som språket.

Film delmoment 2 om Vardagsspråk om resurs:


(Visa 0-3 min, 5.30- 6.20, 8.20-8.40).

Sammanfattning:

Läraren börjar med att ta reda på vilka förkunskaper eleverna har. Läraren väljer ut vilka ord och begrepp som eleverna kommer att tycka är svåra. Hon förstärker elevernas ordförståelse med bilder och lucktexter. Ort och glesbygd är varandras motsatser. Vad kan det betyda? Eleverna får använda sitt eget modersmål för att förklara orden. Sedan läser eleverna texten tillsammans. Eleverna får gissa vilket ord läraren har plockat bort. Eleverna får förklara orden utan att säga ordet.

Film delmoment 3 om Läsa och samtala om naturvetenskaplig text:


(Visa 0-1.15, 6- 6.45)

Sammanfattning: Läraren samtalar kring naturvetenskaplig text. Hon börjar med att ställa en fråga till texten utifrån bilderna och rubriken. Första delen av lektionen handlar om elevernas förförståelse. Efter eleverna har läst texten får eleverna samtala kring innehållet i texten. Lästräning är viktigt i alla ämnen. Lektionen avslutas med att eleverna får ta fram argument för och emot. Eleverna får slutligen ta ställning till vad de tycker är viktigast.

Film delmoment 4 om Textaktiviteter


(Visa 0-1.12, 2.10-2.27, 3.45-4.40, 6.20-7, 8.15- 8.30)

Sammanfattning: Läraren går igenom argumenterande text enligt cirkelmodellen. Börjar i elevernas förkunskaper, bygger upp elevernas kunskap kring texten, de får bygga upp gemensamma argument, läraren går igenom en skrivmall och eleverna avslutar med att skriva en gemensam text.

Film delmoment 4 om Textaktiviteter och nyanlända


(Visa ej)

Sammanfattning: Lite upprepning av föregående filmer och för yngre barn.

Film delmoment 5 om Samtal med elever om skolans texter.


(Visa: 5.46- 7.30, 8.59-9.20).

Sammanfattning: Textsamtal i svenska och SO med nyanlända och hur läraren får stötta elevens läsning.

Film delmoment 5 om Textnära läsförståelse


(Visa: 0- 1.50, 2.45-3.05, 5.20- 6.12).

Sammanfattning: Textläsning om SO och EU. Utgår från rubriker, underrubriker och bilder.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar