fredag 29 april 2016

Andreea Lundqvist "Så vilka är ni?"Texten är översatt: http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2014/05/sa-vilka-ar-ni.html

Diskutera på dari (modersmål) vad ni tror att låten handlar om.

Vilket budskap har tjejen som sjunger? Vad vill hon säga?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar