måndag 30 januari 2017

Naturkatastrofer

Översvämning, tsunami, vattenOrkan, storm, tornado, vindJordbävning, marken öppnar sig/skakar, jordVulkanutbrott, eld och lava, eld


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar