tisdag 2 maj 2017

Mänskliga rättigheter- Lektion 1 och 2

Mänskliga rättigheter- Human Rights.

Vi gör en tankekarta och skriver upp och sammanfattar det vi vet om mänskliga rättigheter.

Vi gör en sammanställning av mänskliga rättigheter: 


 • att inte bli diskriminerad
 • att leva
 • att ha sin egen sexualitet
 • att yttra sig
 • att kvinnor och män skall ha samma rättigheter
 • rätt till hälsa, arbete och utbildning
 • religionsfrihet
 • urfolkens rättigheter
 • flyktingars rättigheter
 • alla människor är lika mycket värda
 • barn behöver inte gifta sig
 • lagar skall gälla alla
 • alla har rätt till domstol

Har alla länder skrivit på dessa rättigheter? 

Vilka länder har inte gjort det? 

Efterlevs dessa regler? 

Vad är: 

 • FN
 • Unicef
 • Barnkonventionen
 • Mänskliga rättigheter'

Vad tänker du på när du hör orden: 

 • Krig
 • Fattigdom
 • Svält
 • Föräldralös
 • Barnarbete
 • Bortgifte
 • Könsstympning

Vi kollar på  film och diskuterar. 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5407-sv

Vi kollar på de första delarna på URs program All rätt i världen.

http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2017/04/manskliga-rattigheter-ur-all-ratt-i.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar