tisdag 2 maj 2017

Mänskliga rättigheter- Lektion 3 och 4. Varför är FN viktigt?

Varför är FN viktigt?

För att förstå nutiden, behöver vi första dåtiden.

1900 talet har präglats av krig, fred, ändrade gränser, koloniserade länder som blir självständiga stater. Länder som förlorat sina kolonisationer som vill ta över/ ta tillbaka delar av länder igen, länder med flera områden/stater som slår sig fria och bildar egna länder, länder som inte klarar av att styra sig själva, länder som får inblandning av andra länder, konflikter, EU, ett EU som ifrågasätts, högerströmningar i världen, ett USA med Trump, ett Europa med Le Pen och SD, en flyktingsström med människor som har rätt till mänskliga rättigheter och att Barnkonventionen följs. Människor som genom krig och gränsdragningar tvingats att flytta, motvilligt förflyttats och frivilligt flyttat till andra delar av länder, till andra länder eller till Europa.

1914-1919 Första världskriget. Skuldfrågan.

1918-2003 Konflikter och gränsdragningar i forna Joguslavien. Serberna vill skapa ett storserbiskt rike.

1918-1929 Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike.

1918 Polen erkänns som ett land.

1919 Rädda Barnen bildas.

1919 Afghanistan erkänns som ett självständigt land.

1921 Polen fastställer gränsen mot Sovjetryssland i öst genom fredsavtalet i Riga.

1929-1941 Kungariket Jugoslavien.

1930-talet Depression, dålig ekonomi i Europa och USA.

1939-1945 Andra världskriget. Miljontals judar, polacker, ukrainare, homosexuella och oliktänkande utrotas.

1944 Warszawaupproret i Polen

1945 FN bildas

1946 Federativa folkrepubliken Jugoslavien.

1947 Polen förlorar det som idag är Vitryssland och Ukraina till Sovjettryssland.

1948 Mänskliga rättigheter skriv på av flertalet länder i Världen. (Inte USA och Somalia).

1948 Israel bildas i Palestina.

1948-1967 Arabisk-Israeliska krig.

1963- 1992 Socialistiska republiken Joguslavien.

1970 Israel och Libanon i krig.

1965- 1997 Första Kongokriget

1971 Läkare utan gränser bildas

1971 Sverige inför särbeskattning, vilket räknar kvinnan som egen individ.

1974 Föräldraförsäkring införs.

1975 Abort tillåts

1979- 1989 Afghanistan styrs av Ryssland.

1979 Homosexualitet anses inte längre vara en sjukdom

1980 JämO bildas för att förbjuda könsdiskriminering

1986 Tjernobylolyckan

1988 Sambolagen

1989 Berlinmuren faller

1990 Somalia erkänns som en självständig stat. (Tidigare Italien och England)

1990 Polen får ett demokratiskt statsskick.

1991 Ukraina  erkänns som ett land.

1991 Diktatorn i Somalia störtas följt av konflikter och inbördeskrig.

1992-1995 FN hjälper mot hungersnöden i Somalia. Drar sig tillbaka på grund av att många soldater mördades.

1992 Kroatien erkänns självständigt.

1992 Bosnien erkänns självständigt

1994 Pappamånad

1994 Folkmord i Rwanda

1995 Sverige går med i EU

1996 Talibanerna tar över Afghanistan.

1997 Andra Kongokriget.

1999 FN går in i Afghanistan.

1999 Förbjudet att köpa sexuella tjänster

2000 Gazakonflikten i Israel.

2001-2016  USA angriper Afghanistan. Flyttar sina styrkor till Afghanistan.

2002 Homosexuella får rätt att adoptera

2003 Darfurkonflikten i Sudan inleds.

2004 Agape startar skolor i Tanzania.

2005 Lesbiska par får rätt att inseminera

2008 Kosovo anses självständigt.

2008-2009 Gazakriget i Israel

2009 Homosexuella får gifta sig i kyrkan

2011 Arabiska våren når Syrien. Inbördeskrig startar i Syrien.

2014 Ryssland tar över makten i Ukraina

2014 IS kontrollerar stora delar av Syrien.

2014-2017 USA attackerar Syrien.

2015 Flyktingvåg till Sverige och Tyskland.

2016 Ensamstående kvinnor får inseminera.

2017 Val i Frankrike, Storbritannien går ur EU, SD sitter med i Sveriges riksdag, Allmän värnplikt för kvinnor och män i Sverige, Dödsstraff och nedskärning av kvinnors rättigheter i Saudiarabien, Turkiet går mot diktatur, USA får Trump som president, Agape ordnar boende åt nyanlända barn och flyktingar i Göteborg och Sverige.

Vi kollar på del 4-6 av URs serie All rätt i världen. http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2017/04/manskliga-rattigheter-ur-all-ratt-i.html  och diskuterar.

Välj vilka avsnitt mellan 1-12 som du vill fokusera på. Svara på frågorna från blogginlägget ovan. Klistrar även in frågorna här under, så slipper ni leta:

Frågor att ställa sig: 

Vad är mänskliga rättigheter?

Vad händer när mänskliga rättigheter kränks?

Hur kan ni påverka?

Vad är diskriminering?

Är det lika lätt för alla att skaffa jobb och bostad?

Varför värnar många om yttrandefriheten?

Följer länder barnkonventionen?

Varför är det viktigt att våga vittna?

Vad är ett maskrosbarn?

Hur fungerar asylprocessen och behandlingen av nyanlända och asylsökande?

Har kvinnor samma rättigheter som män?

Var går gränsen mellan yttrandefrihet och kränkande behandling?

Hur gör vi för att göra handeln mer rättvis?

Är det ibland bra att ha civil olydnad?

Avsluta med att sammanfatta varför mänskliga rättigheter behövs.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar