fredag 5 maj 2017

Mänskliga rättigheter- Skrivuppgift

Genomgång om majoritetsfolk och minoritetsfolk.

Vi kollar på en kortfilm om samer.


Vi kollar på en film om emigration:


Eleverna väljer en av tre skrivuppgifter:

  • Vad betyder mänskliga rättigheter för mig?
  • Ur ett minoritetsfolks ögon...
  • Varför flyttar människor?

Tänk på Stor och liten bokstav
Punkt
Ordföljd
Prepositioner
Styckeindelning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar