onsdag 20 september 2017

Hur utvecklar vi vårt SSA-arbete? (Till kollegor)

Trelleborg stad pratar om att skapa inkluderande lärmiljöer:

Vi skall stödja, stimulera, engagera och utmana språkutvecklingen i alla ämnen med stöd av bred vägledning och IKT i samverkan mellan skola/arbetsliv/omvärld.

Riktlinjer för Trelleborg SSA:


Bra frågor att fundera över i arbetslagen:

Vad gör vi? Vilka effekter har det på elevernas lärande? Gör vi rätt grejer?

Vad handlar motivation om? Hur får vi eleverna att känna meningsfullhet?

Hur arbetar vi för ökad måluppfyllelse och implementering av Pilevallskolans SSA-arbete på högstadiet?

Länkar från Sjumilaskolans SSA-arbete:Länkar från Pilevallskolans påbörjade SSA-arbete:
Andra bra länkar:

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/samverkan-skola-naringsliv_582651.html/binary/Samverkan%20skola-n%C3%A4ringsliv


Utvecklingsområden:

Trelleborgs kommun måste lägga upp ett stöd för eleverna gällande praktikplatser etc. Det kan inte ligga på eleverna själva eller deras föräldrar.

Trelleborgs företagsföreningar borde ingå i nätverket skola-samverkan-arbetsliv.

Vi behöver se med SSA-glasögon på vad vi gör i ALLA ämnen och ALLA lärare. Inte att det bara skall vara ett gäng eldsjälar som bedriver SSA-arbetet utan att det genomsyrar hela skolans arbete. Rotary och liknande föreningar kan också knytas till detta nätverk.

Vi kan få en större samhörighet mellan stadier. Att lågstadielever kommer upp och ser hur det ser ut på högstadiet och högstadieelever besöker gymnasiet, företag och universitet.

Kartlägga vad som sker i olika ämnen, olika stadier och göra SSA-planer på våra skolor.

Ökat samarbete med företag i Trelleborg.

Ökat samarbete och central hjälp med praktikplatser.

Företagare kommer ut på skolorna. Fler arbetsmarknadsdagar.

Hur kan vi driva utvecklingen på vår skola:

Förstelärarna driver och utvecklar arbetet med SSA på studiedagar och i arbetslagen. Se moduler från tidigare arbetsplatser.

Vad behöver vi för stöd från studie och yrkesvägledare:

Mer deltagande på plats på skolorna, ute i klasserna och delta i arbetet som lärarna och eleverna gör. (Inte ha ett möte med varje elev i nian).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar