onsdag 13 september 2017

Världen förändras hänger vi med? Mitt framtida yrke.


Vi har sammanställt egenskaper som krävs i framtiden för framtida jobb. Här ser ni sjuornas förslag:


Vi har gissat vilka jobb vi tror kommer att finnas i framtiden. Här är sjuornas förslag:


Vi har kollat på ett äldre blogginlägg med befintliga jobb som kräver gymnasieutbildning och även arbeten som kräver högre studier. Eleverna får nu välja ett jobb som de kan tänka sig i framtiden. 

Eleverna får i uppgift att skriva en faktatext. Ni skall välja ett ämne (ett yrke). Formulera frågor om yrket. Skriva ner viktiga ord och begrepp. Varje fråga blir en underrubrik som ni besvarar i faktapresentationen. Ni skall ha med källor och diskutera kring källorna. 

Jag visar min början på en presentation som inte är helt klar än, men blir imorgon. 😊


Om lönestatistik har jag inte hunnit skriva om med egna ord eller hänvisa till källa. Vi tar det nästa lektion: 


Och min sista fråga var: Hur ser läraryrket ut om 15 år? Detta svar får jag också återkomma med: 


Ni väljer ett yrke. Vill ni skriva egna frågor så besvarar ni dem. Vill ni använda mina frågor så gör "likadant", men om ert yrke. 

Kursmålen handlar om informationssök, referatteknik, källhänvisning och källkritik. Återkommer med matris när denna är klar. 

Nu kör vi! 

Vilket yrke väljer du? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar